هماهنگی حفاظتی یکپارچه رله‌های اضافه جریان همراه با جایابی و تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع الکتریکی 

 

در نمونه پروپوزال ارشد مهندسی برق قدرت به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

 

 

بیان مساله

برق قدرت یکپارچگی رله های اضافه جریان

 

استفاده از واحدهای تولید پراکنده باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل تغییر در دامنه، توپولوژی و جهت جریان اتصال کوتاه در شبکه می شود که در اثر آن امکان اشتباه ادوات سیستم حفاظتی در هنگام عملکرد وجود دارد. برای مقابله با این مشکلات آرایش دوباره ادوات حفاظتی و جایگزینی آنها با سیستم های جدید هزینه بر می باشد. سیستم سنتی نیز در صورتی که بصورت صحیح و بهینه تنظیم نشود ممکن است منجر به ایجاد مشکلات بزرگتری در بهره برداری از شبکه گردد. در ضمن یکی از مزیت های استفاده از منابع تولید پراکنده، کاهش تلفات و افزایش کیفیت توان شبکه می باشد که این پارامترها با محل و ظرفیت منبع تولید پراکنده رابطه مستقیم دارند. تاکنون طرحی که بهینه سازی ظرفیت و محل اتصال مولد تولید پراکنده را در نظر گرفته باشد و همزمان با آن طرح حفاظت تطبیقی با دقت و کارایی خوب ارائه کرده باشد هنوز موجود نیست. لذا در این پایان نامه سعی می شود که علاوه بر اینکه یک الگوریتم جامع حفاظتی برای حفاظت شبکه توزیع در حضور گسترده منابع تولید پراکنده ارائه شود بلکه با استفاده از الگوریتم های هوشمند اندازه و محل این منابع نیز طوری تعیین شود که هم تلفات شبکه کاهش یابد و هم اینکه کیفیت توان شبکه افزایش یابد. انجام پایان نامه برق قدرت

افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده (DG) در شبکه توزیع الکتریکی می تواند تغییرات عمده ای در ساختار شبکه ایجاد کند. اگر چه در سال‌های اخیر استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع باعث بهبود عملکرد شبکه قدرت در زمینه های کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش کیفیت برق رسانی شده است اما افزایش نفوذ این منابع در شبکه مشکلات الکتریکی تازه ای در بهره برداری شبکه، کیفیت توان و مخصوصا حفاظت سیستم‌های قدرت به وجود آورده است. از جمله مشکلاتی که استفاده از واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع ایجاد کرده است، تغییر در دامنه، توپولوژی و جهت جریان های اتصال کوتاه در شبکه می باشد که در اثر آن امکان اشتباه ادوات سیستم حفاظتی در هنگام عملکرد وجود دارد. برای مقابله با این مشکلات در شبکه حاوی واحدهای تولید پراکنده، آرایش دوباره ادوات حفاظتی و جایگزینی آنها با سیستم های جدید هزینه بر می باشد. سیستم سنتی نیز در صورتی که بصورت صحیح و بهینه تنظیم نشود ممکن است منجر به ایجاد مشکلات بزرگتری در بهره برداری از شبکه گردد. بنابراین ارائه الگوریتمی که با استفاده از ادوات سنتی شبکه حفاظت جامع شبکه توزیع را با حداقل خطا انجام دهد ضروری می باشد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است اما هنوز طرحی که نفوذ گسترده منابع تولید پراکنده را در نظر گرفته و از سرعت و دقت خوب برخوردار باشد، ارائه نشده است. علاوه بر این از مزایای استفاده از واحدهای تولید پراکنده کاهش تلفات و افزایش کیفیت توان شبکه می باشد که برای نیل به این هدف اندازه و محل اتصال واحد تولید پراکنده به شبکه اهمیت پیدا می کند. همانطور که ذکر شد، اگر چه تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه حفاظت تطبیقی شبکه توزیع با حضور مولدهای تولید پراکنده صورت گرفته است ولی طرحی که بهینه سازی ظرفیت و محل اتصال مولد تولید پراکنده را در نظر گرفته باشد و همزمان با آن طرح حفاظت تطبیقی با دقت و کارایی خوب ارائه کرده باشد هنوز موجود نیست. در این پایان نامه علاوه بر اینکه یک الگوریتم جامع حفاظتی برای حفاظت شبکه توزیع در حضور گسترده منابع تولید پراکنده ارائه می شود بلکه با استفاده از الگوریتم های هوشمند اندازه و محل این منابع نیز طوری تعیین می شود که هم تلفات شبکه کاهش یابد و هم اینکه کیفیت توان شبکه افزایش یابد. شبیه سازی و ارزیابی طرح های پیشنهادی نیز بر روی شبکه 34 باس IEEE انجام خواهد شد که براساس ننتایج حاصل صحت الگوریتم پیشنهادی بررسی خواهد شد. انجام پایان رت

 سوابق مربوط «بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج به‌دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق»

توسعه پایدار، تمیز و کارآمد انرژی، نیاز روزافزون به تولید انرژی الکتریکی و محدودیت های زیاد در زمینه احداث خطوط انتقال جدید برای مسافت های طولانی باعث افزایش جلب توجه به سمت منابع تولید پراکنده شده است. منابع تولید پراکنده ظرفیت تولید کمی داشته و عموما در شبکه توزیع و نزدیک مراکز پربار نصب می شوند. در صورت نیاز این منابع می توانند برای تقویت شبکه و افزایش ظرفیت آن، بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات و افزایش قابیلت اطمینان شبکه استفاده شوند ]1[-]2[. انجام پایان نامه برق قدرت

با توجه به قابلیت های ذکر شده، منابع تولید پراکنده با سرعت زیادی در حال نفوذ در شبکه های توزیع برق هستند. با گسترش استفاده از این منابع در آيندهاي نزديك فرض شعاعي بودن شبكه هاي توزيع برقرار نخواهد بود. در نتيجه سيستم توزيع در آينده اي نزديك، به سيستمي با چند منبع و از چند سو تغذيه، تبديل خواهد شد و در چنين سيستمي، منابع توليد پراكنده، بارهاي اطراف خود را تغذيه مي‌نمايند. انجام پایان نامه برق قدرت

در چنين شرايطي به دليل تغيير در سطح جريان خطا، تغییر جهت شارش جریان خطا و عدم مشاهده جريان خطاي يكسان براي ادوات حفاظتي هماهنگ شده، هماهنگي ادوات حفاظتي از بين رفته و عملكرد آنها مختل خواهد شد و خطاهاي موقت به خطاهاي دائمي تبديل شده و قابليت اطمينان شبكه كاهش مييابد ]1[، ]3[. لذا مراجع مختلف به دنبال ارائه طرحي جامع به منظور حفاظت سيستم توزيع در حضور منابع توليد پراكنده مي‌باشند. با بررسي و مقايسه طرح هاي حفاظتي مختلفي كه تاكنون ارائه شده است مشاهده می‌شود كه تمامي طرح هاي ارائه شده در مقالات مختلف، به نحوي سعي در حل مشكلات حفاظتي سيستمهاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده كرده‌اند، اما هيچ كدام طرحي جامع در جهت حل تمامي مشكلات حفاظتي نبوده‌اند. مسئله دیگری که باید توجه شود این است که یکی از مزیت های عمده استفاده از منابع تولید پراکنده کاهش تلفات و افزایش کیفیت توان شبکه است. انجام پایان نامه برق قدرت

از آنجا که محل اتصال واحد تولید پراکنده به شبکه و همچنین ظرفیت آن از پارامترهای اساسی و تاثیرگذار بر میزان تلفات و همچنین کیفیت برق مصرفی می باشد لذا استفاده از الگوریتم های بهینه سازی برای تعیین ظرفیت بهینه منابع تولیدپراکنده و نقطه اتصال آنها به شبکه از اهمیت زیادی برخوردار است که در این پایان نامه سعی می شود مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که ذکر شد با حضور منابع تولید پراکنده حفاظت سنتی کارایی خود را از دست داده و برای نیل به حفاظت کم هزینه و با کارایی خوب مباحث مربوط به حفاظت تطبیقی از جایگاه ویژه ای برخور دار شده اند. هدف از حفاظت تطبیقی این است که مکانیزمی لحاظ شود که براساس آن سیستم حفاظتی شبکه با تغییر توپولوژی شبکه سریع تطبیق پیدا کرده و بهره برداری بهینه از شبکه فراهم شود. در صورتی که بهره برداری بهینه از شبکه مد نظر باشد در این صورت تنظیمات رله های سنتی باید طوری انجام شوند که پاسخ صحیح و سریعی را به تغییرات شبکه داشته باشند. در زمینه حفاظت تطبیقی مطالعات مختلفی انجام شده است که مهمترین آنها در قسمت ذیل بطور خلاصه آورده شده است. منبع ]4[ انجام پایان نامه برق قدرت

حفاظت تطبیقی شبکه توزیع با حضور منبع تولید پراکنده را بحث کرده است. در این مرجع روشی پیشنهاد داده است که براساس آن شبکه توزیع حاوی dg به زون های مختلف تقسیم شده که هریک قابلیت عملکردجزیره ای را دارند و در صورت بروز خطا در هر منطقه زون خطادار تشخیص داده شده و بقیه شبکه به کار خود ادامه می دهد. مرجع ]5[ حفاظت تطبیقی رله های اضافه جریان در در حضور منابع تولید پراکنده بادی بررسی کرده است که بر مبنای آن تغییرات تولید توان منبع تولید پراکنده در عملکرد سیستم حفاظتی بررسی شده است. مرجع ]6[ یک روش تطبیقی و بهینه برای هماهنگی حفاظتی رله های اضافه جریان ارائه کرده است. این روش به تغییرات سیستم منطبق بوده و بر این اساس تنظیمات جدید رله بر مبنای بار، سطح تولید و توپولوژی شبکه تنظیم می شود. مرجع ]7[ توضیح داده است که شبکه های توزیع با معرفی مولد های پراکنده و عملکرد جزیره ای به سمت هوشمند شدن حرکت می کند. انجام پایان نامه برق قدرت

این تغییرات موجب بر هم زدن تنظیمات رله اضافه جریان شده که در این مرجع یک روش حفاظت تطبیقی ارائه شده است که با استفاده از ادوات حفاظتی موجود بصورت اتوماتیک تنظیمات حفاظتی را براساس اثرات منابع تولید پراکنده و عملکرد جزیره ای انجام می دهد. همچنین در این مرجع مقایسه ای بین روش حفاظتی سنتی و روش حفاظتی پیشنهادی نیز انجام شده است که بر مبنای آن روش پیشنهادی عملکرد بهتری دارد. مرجع ]8[ بیان کرده است که حفاظت جزیره ای به دلیل تغییر سطح جریان در هنگام اتصال مولد و عملکرد جزیره ای از پیچیدگی زیادی برخوردار است. این مرجع یک روش تطبیقی ارائه کرده است که با استفاده از آن و اطلاعات محلی به مشکلات غلبه شده است. در این روش تنظیمات رله براساس حالت عملکرد(اتصال به شبکه یا مجزا) و همچنین ناحیه خطادار به روز می شود. انجام پایان نامه برق قدرت

دو عیب عمده مطالعات انجام شده تاکنون در این است که در بعضی از مطالعات انجام شده شارش دو طرفه توان در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده لحاظ نشده است. در بسیاری از مطالعات الگوریتم حفاظت تطبیقی در شبکه شعاعی ارزیابی شده است که این امر با ماهیت حضور گسترده منابع تولید پراکنده در شبکه در تناقض است و در این مطالعات اثرات حضور dg بر روی عملکرد رله ها و شبکه به درستی ارزیابی نخواهد شد ]1[. عیب عمده دیگر این مطالعات در این است که در هنگام ارزیابی کارایی الگوریتم عملکرد شبکه در حالت استاتیک مد نظر قرار گرفته است که این امر با واقعیت های عملکرد شبکه توزیع در تضاد است در صورتی که نفوذ گسترده منابع تولید پراکنده در نظر گرفته شود در این صورت باید اثر عملکرد این منابع بر حالت های گذرای شبکه و در نتیجه اثر این حالت های گذرا بر عملکرد ادوات حفاظتی بررسی گردد. علاوه بر معایب فوق، عیب عمده ای که اکثر این مطالعات لحاظ نکرده اند تاثیر ظرفیت و محل اتصال منبع تولید پراکنده بر عملکرد سیستم حفاظتی می باشد. در زمینه تاثیر محل اتصال و طرفیت منبع تولید پراکنده بر روی عملکرد شبکه نیز مطالعاتی انجام شده است که بصورت مختصر بیان شده اند ]1[-]2[. مرجع ]9[ تاثیر محل اتصال مولد تولید پراکنده بر روی عملکرد سیستم حفاظتی شبکه توزیع در حضور محدودکننده جریان را نشان می دهد. در این مرجع محل اتصال مولد در سه جای مختلف فیدر شبکه توزیع اعمال شده و عمبکرد سیستم حفاظتی ارزیابی شده است. براساس این مرجع نتیجه گرفته شده است که حضور مولد پراکنده در وسط فیدر منجر به بهترین عملکرد شیکه می شود. مرجع ]10[ نیز ماکزیمم ظزفیت مولد پراکنده را بر اساس هماهنگی حفاظتی سیستم حفاظتی شبکه به دست آورده است. انجام پایان نامه برق قدرت

در این مرجع روشی معرفی شده است که براساس آن ماکزیمم ظرفیت مولد طوری به دست آورده می شود که هماهنگی حفاظتی شبکه حفظ شود. ضمن اینکه در این مطالعه علاوه بر هماهنگی، تلفات فیدر و محدودیت های عمبکردی ولتاژ نیز لحاظ شده است. آنچه که از مطالعات فوق مشخص می شود این است که تاکنون مرجعی نبوده است که هم الگوریتم تطبیقی مناسب برای هماهنگی حفاظتی شبکه توزیع ارائه دهد و هم اینکه محل و ظرفیت مولد تولید پراکنده را بصوزت بهینه و با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی به دست آورده باشد. لذا انجام مطالعه ای که شرایط فوق را در نظر بگیرد ضروری به نظر می رسد. انجام پایان نا انجام پایان نامه برق قدرت مه برق قدرت

 • اهداف تحقيق «شامل اهداف علمي، كاربردي، و ضرورت‌هاي خاص انجام تحقيق»

 • اهداف علمي: 

هدف از این تحقیق این است که یک الگوریتم تطبیقی برای حفاظت شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده ارائه شود که به صورت اتوماتیک و آنلاین برای شرایط مختلف شبکه به روز شود. ضمن اینکه محل و ظرفیت منبع تولید پراکتده با استفاده از الگوریتم های هوشمند بصورت بهینه انتخاب گردد. انجام پایان نامه برق قدرت

 

 • اهداف عملي:

انجام این پروژه می تواند منجر به بهبود عملکرد شبکه، کاهش تلفات و افزایش کیفیت برق تامینی گردد. از آنجا که هدف این پروژه ارائه حفاظت تطبیقی با حضور واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع می باشد، لذا در صورت ارائه نتایج مستدل مبنی بر تاثیر مثبت این اقدامات بر بهبود عملکرد سیستم حفاظتی شبکه می توان انتظار داشت که شرکت های برقی از نتایج پروژه الهام گرفته و به سمت بهبود شبکه توزیع سوق داده شوند. انجام پایان نامه برق قدرت

 • ضرورت‌هاي تحقيق:

امروزه به دلیل مسائلی همچون تجدید ساختار، مسائل زیست محیطی، مشکلات و محدودیتها در احداث خطوط انتقال جدید، کاهش تلفات و ... سیستم های تولید پراکنده (DG) بصورت گسترده در شبکه توزیع مورد استفاده قرار می­گیرند. حضور این منابع علاوه بر بهبود رفتار شبکه موجب ایجاد تغییراتی در توپولوژی شبکه می شود که سیستم حفاظتی آن را با مشکل مواجه می کند. در ضمن از مزیت های استفاده از منابع تولید پراکنده، کاهش تلفات و افزایش کیفیت توان شبکه می باشد که این پارامترها با محل و ظرفیت منبع تولید پراکنده رابطه مستقیم دارند. تاکنون طرحی که بهینه سازی ظرفیت و محل اتصال مولد تولید پراکنده را در نظر گرفته باشد و همزمان با آن طرح حفاظت تطبیقی با دقت و کارایی خوب ارائه کرده باشد هنوز موجود نیست. انجام پایان نامه برق قدرت

 • در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره‌‌وران « اعم از موسسات آموزشي و اجرايي و غيره »:

شرکت های توزیع برق، شرکت مدیریت برق ایران و ... انجام پایان نامه برق قدرت

 • روش كار
الف: نوع روش تحقيق:

گردآوری اطلاعات کامل از طریق مطالعه مقالات و مراجعی که با موضوع تولید پراکنده، حفاظت تطبیقی و جایابی بهیته مطرح شده اند صورت می پذیرد. در نهایت شبیه سازی انجام شده و نتایج حاصل گزارش داده می شود. انجام پایان نامه برق قدرت

 

  ب: روش گرد آوري اطلاعات « ميداني ، كتابخانه اي و غيره». انجام پایان نامه برق قدرت

در این پژوهش برای به دست آوردن اطلاعات از مقالات IEEE و دیگر مقالات و مجلات معتبر خارجی و داخلی استفاده می شود. انجام پایان نامه برق قدرت

 

پ: ابزار گردآوري اطلاعات « پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده ، آزمون، فيش ، جدول ، نمونه برداري، تجهيزات آزمايشگاهي،وبانك هاي اطلاعاتي و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي وغيره».

استفاده از کتاب ها و مقالات معتبر از کنفرانس ها و همچنین مجلات معتبر داخلی و خارجی انجام پایان نامه برق قدرت

 انجام پایان نامه برق قدرت انجام پایان نامه برق قدرت انجام پایان نامه برق قدرت انجام پایان نامه برق قدرت

     ت: روش تجزيه وتحليل اطلاعات

برای شبیه سازی از نرم افزار Matlab و  Digsilentاستفاده خواهد شد. انجام پایان نامه برق قدرت

 

 • فهرست منابع و مآخذ
 1. Ates, and et al, “Implementation of adaptive relay coordination in distribution systems including distributed generation," Journal of Cleaner Production112 (2016), pp. 2697-2705 انجام پایان نامه برق قدرت
 2. Wang, and M. H. Nehrir, “Analytical approaches for optimal placement of distributed generation sources in power systems,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 19, no. 4, pp. 2068–2076, Nov. 2004. انجام پایان نامه برق قدرت
 3. Girgis and S. M. Brahma, “Effect of distributed generation on protective device coordination in distribution system,” in Proc. Large Eng. Syst. Conf., Halifax, NS, Canada, 2001, pp. 115–119 انجام پایان نامه برق قدرت
 4. M Jing, M Wei, W Xi et al., "A New Adaptive Voltage Protection Scheme for Distribution Network With Distributed Generations[J]",Electrical and Computer Engineering Canadian Journal of, vol. 36, no. 4, pp. 142-151, 2013. انجام پایان نامه برق قدرت
 5. S. Chen, C. T. Tsai, S. C. Hsieh, C. T. Hsu, C. H. Lin, "Adaptive relay setting for distribution systems considering operation scenarios of wind generators", IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 50, no. 2, pp. 1356-1363, Mar./Apr. 2014 انجام پایان نامه برق قدرت
 6. Y. Abdelaziz, H. E. A. Talaat, A. I. Nosseir, A. Hajjar Ammar, "An adaptive protection scheme for optimal coordination of overcurrent relays", Electr. Power Syst. Res., vol. 61, pp. 1-9, 2002. انجام پایان نامه برق قدرت
 7. Coffel, C. Booth, and A. Dysko, "An adaptive overcurrent protection scheme for distribution networks", IEEE Trans. Power Delivery in pressانجام پایان نامه برق قدرت
 8. Mahat, Z. Chen, B. Bak-Jensen, C. Bak, "A simple adaptive overcurrent protection of distribution systems with distributed generation", IEEE Trans. Smart Grid, vol. 2, no. 3, pp. 428-437, Sep. 2011. انجام پایان نامه برق قدرت
 9. Alex, and A. A. Josephine, "Impact due to the application Location of a Dispersed generation on the distribution system Protection system with SFCL Application Using PSCAD," International conference on Energy Efficiency Technologies for sustainability, (ICEETS), 2013, pp 1225-1229. انجام پایان نامه برق قدرت
 10. Saksornchai, Bundhit Eua-arporn, "Determination of allowable capacity of distributed generation with protection coordination consideration", Engineering Journal, vol. 13, no. 3, pp. 29-44, 2009. انجام پایان نامه برق قدرت

موضوع پایان نامه مهندسی برق قدرت انجام پایان نامه برق قدرت

موضوع پایان نامه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات ( قسمت اول) انجام پایان نامه برق قدرت

آموزش نرم افزار گمز و شبیه سازی با گمز

پروپوزال مهندسی برق قدرت ریز شبکه

پروژه آماده مهندسی برق قدرت  طراحی یک طرح جهت هماهنگی حفاظتی رله های اضافه جریان

دانلود رایگان پایان نامه مهندسی برق قدرت تاثیر مطالعه ساختار سیستم قدرت بر رقابت پذیری بازار برق

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.