هماهنگی حفاظتی یکپارچه رله‌های اضافه جریان همراه با جایابی و تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع الکتریکی 

 

در نمونه پروپوزال ارشد مهندسی برق قدرت به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

 

 

بیان مساله

انجام پروپوزال ارشد برق قدرت یکپارچگی رله های اضافه جریان

 

استفاده از واحدهای تولید پراکنده باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل تغییر در دامنه، توپولوژی و جهت جریان اتصال کوتاه در شبکه می شود که در اثر آن امکان اشتباه ادوات سیستم حفاظتی در هنگام عملکرد وجود دارد. برای مقابله با این مشکلات آرایش دوباره ادوات حفاظتی و جایگزینی آنها با سیستم های جدید هزینه بر می باشد. سیستم سنتی نیز در صورتی که بصورت صحیح و بهینه تنظیم نشود ممکن است منجر به ایجاد مشکلات بزرگتری در بهره برداری از شبکه گردد. در ضمن یکی از مزیت های استفاده از منابع تولید پراکنده، کاهش تلفات و افزایش کیفیت توان شبکه می باشد که این پارامترها با محل و ظرفیت منبع تولید پراکنده رابطه مستقیم دارند. تاکنون طرحی که بهینه سازی ظرفیت و محل اتصال مولد تولید پراکنده را در نظر گرفته باشد و همزمان با آن طرح حفاظت تطبیقی با دقت و کارایی خوب ارائه کرده باشد هنوز موجود نیست. لذا در این پایان نامه سعی می شود که علاوه بر اینکه یک الگوریتم جامع حفاظتی برای حفاظت شبکه توزیع در حضور گسترده منابع تولید پراکنده ارائه شود بلکه با استفاده از الگوریتم های هوشمند اندازه و محل این منابع نیز طوری تعیین شود که هم تلفات شبکه کاهش یابد و هم اینکه کیفیت توان شبکه افزایش یابد. انجام پایان نامه برق قدرت

افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده (DG) در شبکه توزیع الکتریکی می تواند تغییرات عمده ای در ساختار شبکه ایجاد کند. اگر چه در سال‌های اخیر استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع باعث بهبود عملکرد شبکه قدرت در زمینه های کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش کیفیت برق رسانی شده است اما افزایش نفوذ این منابع در شبکه مشکلات الکتریکی تازه ای در بهره برداری شبکه، کیفیت توان و مخصوصا حفاظت سیستم‌های قدرت به وجود آورده است. از جمله مشکلاتی که استفاده از واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع ایجاد کرده است، تغییر در دامنه، توپولوژی و جهت جریان های اتصال کوتاه در شبکه می باشد که در اثر آن امکان اشتباه ادوات سیستم حفاظتی در هنگام عملکرد وجود دارد. برای مقابله با این مشکلات در شبکه حاوی واحدهای تولید پراکنده، آرایش دوباره ادوات حفاظتی و جایگزینی آنها با سیستم های جدید هزینه بر می باشد. سیستم سنتی نیز در صورتی که بصورت صحیح و بهینه تنظیم نشود ممکن است منجر به ایجاد مشکلات بزرگتری در بهره برداری از شبکه گردد. بنابراین ارائه الگوریتمی که با استفاده از ادوات سنتی شبکه حفاظت جامع شبکه توزیع را با حداقل خطا انجام دهد ضروری می باشد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است اما هنوز طرحی که نفوذ گسترده منابع تولید پراکنده را در نظر گرفته و از سرعت و دقت خوب برخوردار باشد، ارائه نشده است. علاوه بر این از مزایای استفاده از واحدهای تولید پراکنده کاهش تلفات و افزایش کیفیت توان شبکه می باشد که برای نیل به این هدف اندازه و محل اتصال واحد تولید پراکنده به شبکه اهمیت پیدا می کند. همانطور که ذکر شد، اگر چه تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه حفاظت تطبیقی شبکه توزیع با حضور مولدهای تولید پراکنده صورت گرفته است ولی طرحی که بهینه سازی ظرفیت و محل اتصال مولد تولید پراکنده را در نظر گرفته باشد و همزمان با آن طرح حفاظت تطبیقی با دقت و کارایی خوب ارائه کرده باشد هنوز موجود نیست. در این پایان نامه علاوه بر اینکه یک الگوریتم جامع حفاظتی برای حفاظت شبکه توزیع در حضور گسترده منابع تولید پراکنده ارائه می شود بلکه با استفاده از الگوریتم های هوشمند اندازه و محل این منابع نیز طوری تعیین می شود که هم تلفات شبکه کاهش یابد و هم اینکه کیفیت توان شبکه افزایش یابد. شبیه سازی و ارزیابی طرح های پیشنهادی نیز بر روی شبکه 34 باس IEEE انجام خواهد شد که براساس ننتایج حاصل صحت الگوریتم پیشنهادی بررسی خواهد شد. انجام پایان رت

 سوابق مربوط «بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج به‌دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق»

توسعه پایدار، تمیز و کارآمد انرژی، نیاز روزافزون به تولید انرژی الکتریکی و محدودیت های زیاد در زمینه احداث خطوط انتقال جدید برای مسافت های طولانی باعث افزایش جلب توجه به سمت منابع تولید پراکنده شده است. منابع تولید پراکنده ظرفیت تولید کمی داشته و عموما در شبکه توزیع و نزدیک مراکز پربار نصب می شوند. در صورت نیاز این منابع می توانند برای تقویت شبکه و افزایش ظرفیت آن، بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات و افزایش قابیلت اطمینان شبکه استفاده شوند ]1[-]2[. انجام پایان نامه برق قدرت

با توجه به قابلیت های ذکر شده، منابع تولید پراکنده با سرعت زیادی در حال نفوذ در شبکه های توزیع برق هستند. با گسترش استفاده از این منابع در آيندهاي نزديك فرض شعاعي بودن شبكه هاي توزيع برقرار نخواهد بود. در نتيجه سيستم توزيع در آينده اي نزديك، به سيستمي با چند منبع و از چند سو تغذيه، تبديل خواهد شد و در چنين سيستمي، منابع توليد پراكنده، بارهاي اطراف خود را تغذيه مي‌نمايند. انجام پایان نامه برق قدرت

در چنين شرايطي به دليل تغيير در سطح جريان خطا، تغییر جهت شارش جریان خطا و عدم مشاهده جريان خطاي يكسان براي ادوات حفاظتي هماهنگ شده، هماهنگي ادوات حفاظتي از بين رفته و عملكرد آنها مختل خواهد شد و خطاهاي موقت به خطاهاي دائمي تبديل شده و قابليت اطمينان شبكه كاهش مييابد ]1[، ]3[. لذا مراجع مختلف به دنبال ارائه طرحي جامع به منظور حفاظت سيستم توزيع در حضور منابع توليد پراكنده مي‌باشند. با بررسي و مقايسه طرح هاي حفاظتي مختلفي كه تاكنون ارائه شده است مشاهده می‌شود كه تمامي طرح هاي ارائه شده در مقالات مختلف، به نحوي سعي در حل مشكلات حفاظتي سيستمهاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده كرده‌اند، اما هيچ كدام طرحي جامع در جهت حل تمامي مشكلات حفاظتي نبوده‌اند. مسئله دیگری که باید توجه شود این است که یکی از مزیت های عمده استفاده از منابع تولید پراکنده کاهش تلفات و افزایش کیفیت توان شبکه است. انجام پایان نامه برق قدرت

از آنجا که محل اتصال واحد تولید پراکنده به شبکه و همچنین ظرفیت آن از پارامترهای اساسی و تاثیرگذار بر میزان تلفات و همچنین کیفیت برق مصرفی می باشد لذا استفاده از الگوریتم های بهینه سازی برای تعیین ظرفیت بهینه منابع تولیدپراکنده و نقطه اتصال آنها به شبکه از اهمیت زیادی برخوردار است که در این پایان نامه سعی می شود مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که ذکر شد با حضور منابع تولید پراکنده حفاظت سنتی کارایی خود را از دست داده و برای نیل به حفاظت کم هزینه و با کارایی خوب مباحث مربوط به حفاظت تطبیقی از جایگاه ویژه ای برخور دار شده اند. هدف از حفاظت تطبیقی این است که مکانیزمی لحاظ شود که براساس آن سیستم حفاظتی شبکه با تغییر توپولوژی شبکه سریع تطبیق پیدا کرده و بهره برداری بهینه از شبکه فراهم شود. در صورتی که بهره برداری بهینه از شبکه مد نظر باشد در این صورت تنظیمات رله های سنتی باید طوری انجام شوند که پاسخ صحیح و سریعی را به تغییرات شبکه داشته باشند. در زمینه حفاظت تطبیقی مطالعات مختلفی انجام شده است که مهمترین آنها در قسمت ذیل بطور خلاصه آورده شده است. منبع ]4[ انجام پایان نامه برق قدرت

حفاظت تطبیقی شبکه توزیع با حضور منبع تولید پراکنده را بحث کرده است. در این مرجع روشی پیشنهاد داده است که براساس آن شبکه توزیع حاوی dg به زون های مختلف تقسیم شده که هریک قابلیت عملکردجزیره ای را دارند و در صورت بروز خطا در هر منطقه زون خطادار تشخیص داده شده و بقیه شبکه به کار خود ادامه می دهد. مرجع ]5[ حفاظت تطبیقی رله های اضافه جریان در در حضور منابع تولید پراکنده بادی بررسی کرده است که بر مبنای آن تغییرات تولید توان منبع تولید پراکنده در عملکرد سیستم حفاظتی بررسی شده است. مرجع ]6[ یک روش تطبیقی و بهینه برای هماهنگی حفاظتی رله های اضافه جریان ارائه کرده است. این روش به تغییرات سیستم منطبق بوده و بر این اساس تنظیمات جدید رله بر مبنای بار، سطح تولید و توپولوژی شبکه تنظیم می شود. مرجع ]7[ توضیح داده است که شبکه های توزیع با معرفی مولد های پراکنده و عملکرد جزیره ای به سمت هوشمند شدن حرکت می کند. انجام پایان نامه برق قدرت

این تغییرات موجب بر هم زدن تنظیمات رله اضافه جریان شده که در این مرجع یک روش حفاظت تطبیقی ارائه شده است که با استفاده از ادوات حفاظتی موجود بصورت اتوماتیک تنظیمات حفاظتی را براساس اثرات منابع تولید پراکنده و عملکرد جزیره ای انجام می دهد. همچنین در این مرجع مقایسه ای بین روش حفاظتی سنتی و روش حفاظتی پیشنهادی نیز انجام شده است که بر مبنای آن روش پیشنهادی عملکرد بهتری دارد. مرجع ]8[ بیان کرده است که حفاظت جزیره ای به دلیل تغییر سطح جریان در هنگام اتصال مولد و عملکرد جزیره ای از پیچیدگی زیادی برخوردار است. این مرجع یک روش تطبیقی ارائه کرده است که با استفاده از آن و اطلاعات محلی به مشکلات غلبه شده است. در این روش تنظیمات رله براساس حالت عملکرد(اتصال به شبکه یا مجزا) و همچنین ناحیه خطادار به روز می شود. انجام پایان نامه برق قدرت

دو عیب عمده مطالعات انجام شده تاکنون در این است که در بعضی از مطالعات انجام شده شارش دو طرفه توان در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده لحاظ نشده است. در بسیاری از مطالعات الگوریتم حفاظت تطبیقی در شبکه شعاعی ارزیابی شده است که این امر با ماهیت حضور گسترده منابع تولید پراکنده در شبکه در تناقض است و در این مطالعات اثرات حضور dg بر روی عملکرد رله ها و شبکه به درستی ارزیابی نخواهد شد ]1[. عیب عمده دیگر این مطالعات در این است که در هنگام ارزیابی کارایی الگوریتم عملکرد شبکه در حالت استاتیک مد نظر قرار گرفته است که این امر با واقعیت های عملکرد شبکه توزیع در تضاد است در صورتی که نفوذ گسترده منابع تولید پراکنده در نظر گرفته شود در این صورت باید اثر عملکرد این منابع بر حالت های گذرای شبکه و در نتیجه اثر این حالت های گذرا بر عملکرد ادوات حفاظتی بررسی گردد. علاوه بر معایب فوق، عیب عمده ای که اکثر این مطالعات لحاظ نکرده اند تاثیر ظرفیت و محل اتصال منبع تولید پراکنده بر عملکرد سیستم حفاظتی می باشد. در زمینه تاثیر محل اتصال و طرفیت منبع تولید پراکنده بر روی عملکرد شبکه نیز مطالعاتی انجام شده است که بصورت مختصر بیان شده اند ]1[-]2[. مرجع ]9[ تاثیر محل اتصال مولد تولید پراکنده بر روی عملکرد سیستم حفاظتی شبکه توزیع در حضور محدودکننده جریان را نشان می دهد. در این مرجع محل اتصال مولد در سه جای مختلف فیدر شبکه توزیع اعمال شده و عمبکرد سیستم حفاظتی ارزیابی شده است. براساس این مرجع نتیجه گرفته شده است که حضور مولد پراکنده در وسط فیدر منجر به بهترین عملکرد شیکه می شود. مرجع ]10[ نیز ماکزیمم ظزفیت مولد پراکنده را بر اساس هماهنگی حفاظتی سیستم حفاظتی شبکه به دست آورده است. انجام پایان نامه برق قدرت

در این مرجع روشی معرفی شده است که براساس آن ماکزیمم ظرفیت مولد طوری به دست آورده می شود که هماهنگی حفاظتی شبکه حفظ شود. ضمن اینکه در این مطالعه علاوه بر هماهنگی، تلفات فیدر و محدودیت های عمبکردی ولتاژ نیز لحاظ شده است. آنچه که از مطالعات فوق مشخص می شود این است که تاکنون مرجعی نبوده است که هم الگوریتم تطبیقی مناسب برای هماهنگی حفاظتی شبکه توزیع ارائه دهد و هم اینکه محل و ظرفیت مولد تولید پراکنده را بصوزت بهینه و با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی به دست آورده باشد. لذا انجام مطالعه ای که شرایط فوق را در نظر بگیرد ضروری به نظر می رسد. انجام پایان نا انجام پایان نامه برق قدرت مه برق قدرت

 • اهداف تحقيق «شامل اهداف علمي، كاربردي، و ضرورت‌هاي خاص انجام تحقيق»

 • اهداف علمي: 

هدف از این تحقیق این است که یک الگوریتم تطبیقی برای حفاظت شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده ارائه شود که به صورت اتوماتیک و آنلاین برای شرایط مختلف شبکه به روز شود. ضمن اینکه محل و ظرفیت منبع تولید پراکتده با استفاده از الگوریتم های هوشمند بصورت بهینه انتخاب گردد. انجام پایان نامه برق قدرت

 

 • اهداف عملي:

انجام این پروژه می تواند منجر به بهبود عملکرد شبکه، کاهش تلفات و افزایش کیفیت برق تامینی گردد. از آنجا که هدف این پروژه ارائه حفاظت تطبیقی با حضور واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع می باشد، لذا در صورت ارائه نتایج مستدل مبنی بر تاثیر مثبت این اقدامات بر بهبود عملکرد سیستم حفاظتی شبکه می توان انتظار داشت که شرکت های برقی از نتایج پروژه الهام گرفته و به سمت بهبود شبکه توزیع سوق داده شوند. انجام پایان نامه برق قدرت

 • ضرورت‌هاي تحقيق:

امروزه به دلیل مسائلی همچون تجدید ساختار، مسائل زیست محیطی، مشکلات و محدودیتها در احداث خطوط انتقال جدید، کاهش تلفات و ... سیستم های تولید پراکنده (DG) بصورت گسترده در شبکه توزیع مورد استفاده قرار می­گیرند. حضور این منابع علاوه بر بهبود رفتار شبکه موجب ایجاد تغییراتی در توپولوژی شبکه می شود که سیستم حفاظتی آن را با مشکل مواجه می کند. در ضمن از مزیت های استفاده از منابع تولید پراکنده، کاهش تلفات و افزایش کیفیت توان شبکه می باشد که این پارامترها با محل و ظرفیت منبع تولید پراکنده رابطه مستقیم دارند. تاکنون طرحی که بهینه سازی ظرفیت و محل اتصال مولد تولید پراکنده را در نظر گرفته باشد و همزمان با آن طرح حفاظت تطبیقی با دقت و کارایی خوب ارائه کرده باشد هنوز موجود نیست. انجام پایان نامه برق قدرت

 • در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره‌‌وران « اعم از موسسات آموزشي و اجرايي و غيره »:

شرکت های توزیع برق، شرکت مدیریت برق ایران و ... انجام پایان نامه برق قدرت

 • روش كار
الف: نوع روش تحقيق:

گردآوری اطلاعات کامل از طریق مطالعه مقالات و مراجعی که با موضوع تولید پراکنده، حفاظت تطبیقی و جایابی بهیته مطرح شده اند صورت می پذیرد. در نهایت شبیه سازی انجام شده و نتایج حاصل گزارش داده می شود. انجام پایان نامه برق قدرت

 

  ب: روش گرد آوري اطلاعات « ميداني ، كتابخانه اي و غيره». انجام پایان نامه برق قدرت

در این پژوهش برای به دست آوردن اطلاعات از مقالات IEEE و دیگر مقالات و مجلات معتبر خارجی و داخلی استفاده می شود. انجام پایان نامه برق قدرت

 

پ: ابزار گردآوري اطلاعات « پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده ، آزمون، فيش ، جدول ، نمونه برداري، تجهيزات آزمايشگاهي،وبانك هاي اطلاعاتي و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي وغيره».

استفاده از کتاب ها و مقالات معتبر از کنفرانس ها و همچنین مجلات معتبر داخلی و خارجی انجام پایان نامه برق قدرت

 انجام پایان نامه برق قدرت انجام پایان نامه برق قدرت انجام پایان نامه برق قدرت انجام پایان نامه برق قدرت

     ت: روش تجزيه وتحليل اطلاعات

برای شبیه سازی از نرم افزار Matlab و  Digsilentاستفاده خواهد شد. انجام پایان نامه برق قدرت

 

پروپوزال برق قدرت،پروپوزال،آموزش پایان نامه،موضوع پرپوزال برق قدرت
 • فهرست منابع و مآخذ
 1. Ates, and et al, “Implementation of adaptive relay coordination in distribution systems including distributed generation," Journal of Cleaner Production112 (2016), pp. 2697-2705 انجام پایان نامه برق قدرت
 2. Wang, and M. H. Nehrir, “Analytical approaches for optimal placement of distributed generation sources in power systems,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 19, no. 4, pp. 2068–2076, Nov. 2004. انجام پایان نامه برق قدرت
 3. Girgis and S. M. Brahma, “Effect of distributed generation on protective device coordination in distribution system,” in Proc. Large Eng. Syst. Conf., Halifax, NS, Canada, 2001, pp. 115–119 انجام پایان نامه برق قدرت
 4. M Jing, M Wei, W Xi et al., "A New Adaptive Voltage Protection Scheme for Distribution Network With Distributed Generations[J]",Electrical and Computer Engineering Canadian Journal of, vol. 36, no. 4, pp. 142-151, 2013. انجام پایان نامه برق قدرت
 5. S. Chen, C. T. Tsai, S. C. Hsieh, C. T. Hsu, C. H. Lin, "Adaptive relay setting for distribution systems considering operation scenarios of wind generators", IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 50, no. 2, pp. 1356-1363, Mar./Apr. 2014 انجام پایان نامه برق قدرت
 6. Y. Abdelaziz, H. E. A. Talaat, A. I. Nosseir, A. Hajjar Ammar, "An adaptive protection scheme for optimal coordination of overcurrent relays", Electr. Power Syst. Res., vol. 61, pp. 1-9, 2002. انجام پایان نامه برق قدرت
 7. Coffel, C. Booth, and A. Dysko, "An adaptive overcurrent protection scheme for distribution networks", IEEE Trans. Power Delivery in pressانجام پایان نامه برق قدرت
 8. Mahat, Z. Chen, B. Bak-Jensen, C. Bak, "A simple adaptive overcurrent protection of distribution systems with distributed generation", IEEE Trans. Smart Grid, vol. 2, no. 3, pp. 428-437, Sep. 2011. انجام پایان نامه برق قدرت
 9. Alex, and A. A. Josephine, "Impact due to the application Location of a Dispersed generation on the distribution system Protection system with SFCL Application Using PSCAD," International conference on Energy Efficiency Technologies for sustainability, (ICEETS), 2013, pp 1225-1229. انجام پایان نامه برق قدرت
 10. Saksornchai, Bundhit Eua-arporn, "Determination of allowable capacity of distributed generation with protection coordination consideration", Engineering Journal, vol. 13, no. 3, pp. 29-44, 2009. انجام پایان نامه برق قدرت

موضوع پایان نامه مهندسی برق قدرت انجام پایان نامه برق قدرت

موضوع پایان نامه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات ( قسمت اول) انجام پایان نامه برق قدرت

آموزش نرم افزار گمز و شبیه سازی با گمز

پروپوزال مهندسی برق قدرت ریز شبکه

پروژه آماده مهندسی برق قدرت  طراحی یک طرح جهت هماهنگی حفاظتی رله های اضافه جریان

دانلود رایگان پایان نامه مهندسی برق قدرت تاثیر مطالعه ساختار سیستم قدرت بر رقابت پذیری بازار برق

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزشپایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

شبیه سازی انواع مقالات مهندسی

تحلیل آماری پایان نامه های آماری

تهیه پرسش نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

تهیه پرسش نامه آنلاین در بستر اینترنت

مشاوره رایگان در انتخاب موضوع پایان نامه های مهندسی و سایر رشته ها

انجام پروژه های برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی از قبیل پایتون، متلب و آموزش کامل پروژه انجام شده در قالب فیلم آموزشی

انجام پروژه های شبیه سازی شبکه یا پایان نامه های مرتبط با شبکه با نرم افزارهای NS2 و NS3

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه و استخراج مقاله

موسسه ادیب مشاور در زمینه نگارش مقاله ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی و کنفرانس به یکی از صورت های زیر به شما عزیزان خدمات ارائه می دهد:

تعریف موضوع از سوی ما، ارائه لیست موضوعات به شما و انتخاب یکی از آن ها توسط شما، مشاوره به شما جهت تدوین مقاله، نگارش مقاله، ارسال مقاله به یکی از ژورنال های ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی معتبر مرتبط، اخذ پذیرش و در نهایت چاپ مقاله.

مشاوره جهت استخراج مقاله، نگارش مقاله از پایان نامه انجام شده شما و به روز رسانی و تقویت آن در حد پذیرش و چاپ در ژورنال های معتبر مورد نظر شما.

انجام کار میدانی و پژوهش آزمایشگاهی توسط شما و مشاوره جهت تدوین مقاله، ارسال مقاله به یکی از ژورنال های ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی معتبر توسط ما جهت اخذ پذیرش و در نهایت چاپ مقاله.

ارائه مقاله فارسی از سوی شما، ویرایش مقاله و اعمال تغییرات لازم برای ارتقاء سطح کیفی و کمی مقاله جهت ترجمه، مشاوره جهت ارسال و پذیرش مقاله به یکی از ژورنال های معتبر و مرتبط ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی.

ارائه مقاله تدوین شده و ترجمه شده از سوی شما، ویرایش مقاله و اعمال تغییرات لازم برای ارتقاء سطح کیفی و کمی مقاله و مشاوره جهت ارسال و پذیرش مقاله به یکی از ژورنال های معتبر و مرتبط ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی.

مقالات ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی و کنفرانس

موسسه ادیب مشاور مفتخر است تا تنها گروهی باشد که خدمات مشاوره و آموزش چاپ مقالات ISI با ضریب تاثیر (Impact Factor) بالای یک و در نشریات معتبر رایگان را در اختیار شما قرار دهد.

ما به شما ژورنال های مورد تائید وزارت علوم، دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی را معرفی می کنیم.

امکان جستجوی مرتبه علمی و سایر مشخصات ژورنال ها در سایت تامسون برای شما وجود دارد.

ژورنال مقصد برای پذیرش و چاپ مقاله ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی و کنفرانس، پس از نهایی شدن با متقاضیان هماهنگ می شود.

تا حد امکان مقالات به ژورنال های تخصصی موضوع مربوطه و دارای ضریب تاثیر (Impact Factor) ارسال می گردند.

 

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه و شبیه سازی آن

موسسه ادیب مشاور با داشتن اساتیدی مجرب در حوزه کلیه تحلیل های آماری پرسشنامه ای، و انواع آزمون‌های آماري در تکمیل فصل چهار پایان نامه، به دانشجویان در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات مشاوره و آموزش حرفه ای ارائه می دهد. هدف موسسه ادیب این است که دانشجویان کشور عزیزمان را در نگارش با کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد یاری دهد.

خدمات ما شامل مشاوره و آموزش تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزارهای زیر می باشد:

نرم افزار SPSS

با استفاده از این نرم افزار می توانیم آمار توصیفی و آمار استنباطی در پایان نامه ها را محاسبه کنیم. برای سنجش جمعیت شناختی، از آمار توصیفی در SPSS استفاده می شود. همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (بر اساس نوع توزیع آماری داده ها) استفاده می گردد، و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه استفاده می شود.

نرم افزار Vensim

از این نرم افزار برای سنجش طول زمان استفاده می گردد. به طور مثال وقتی می خواهیم برای مدت ۱۰ ساله تخمین بزنیم که روند فروش در ۱۰ سال آینده چقدر خواهد بود؟ با استفاده از این نرم افزار می توانیم به رشد یا نزول فروش در پایان نامه های مربوط به این حوزه پی ببریم.

نرم افزار LINGO

روش تحلیل پوششی داده ها DEA توسط این نرم افزار قابل مدلسازی و انجام است. در این روش ما با چند واحد تصمیم گیرنده (DMU) مواجه هستیم که هر یک با مصرف برخی ورودی ها، خروجی هایی را تولید می کند. در نهایت هدف اصلی این روش محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارائه راهکار برای افزایش کارایی واحدهای ناکاراست.

نرم افزار Lisrel

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است و برای داده های نرمال استفاده می شود. مدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: الف) روابط چندگانه  را می تواند برآورد کند ب) قابلیت سنجش متغیرهای مشاهده نشده  ج) خطای اندازه‌گیری را می تواند محاسبه کند د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی.

نرم افزار Smart PLS

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است. و برای داده های غیرنرمال استفاده می گردد.  تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا فقط از طریق این نرم افزار میسر است. لذا امکان انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا از طریق نرم افزار هایی مثل Amos و Lisrel مقدور نیست و فقط از طریق نرم افزار Smart PLS امکان پذیر می باشد.

نرم افزار Amos

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است برای داده های نرمال استفاده می شود. مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اموس در محیطی با قابلیت گرافیکی بالاتر و برای نمونه هایی با حجم بزرگ صورت می پذیرد. مدل‌های مرسوم در مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) در واقع متشکل از دو بخش هستند:

مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید.

مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

نرم افزار MATLAB

نرم افزار متلب را می توان به مانند یک ماشین حساب بسیار پیشرفته دانست. این نرم افزار دارای مجموعه ی عظیمی از توابع آماده است که شما را در فرآیند محاسبات یاری می کند. امکان طراحی رابط کاربری و دریافت خروجی ها در قالب نمودارها و جداول مختلف یکی دیگر از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشد. این نرم افزار دارای کاربردهای زیادی است که از مهم ترین آن­ها می توان به بهینه سازی سبد سهام و پیش بینی قیمت سهام اشاره کرد.

نرم افزار  GIS

در دهه اخیر به سبب گسترش فناوری های رایانه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده‌های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده‌های مختلف را به طور موثر فراهم ساخته است. امروزه (GIS) برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته می‏ شود. فناوری (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، بوسیله تصویر سازی و استفاده ازآنالیزهای جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه فراهم می سازد. گروه تحقیقاتی طلوع (TMRG) کلیه پروژه های دانشجویی و راهنمایی در مورد پایان نامه های دانشجویی در زمینه های سیستم اطلاعات جغرافیایی، وب GIS، موبایل GIS و … را انجام می دهد.

مشاوره و انجام  پروژه های GIS  در تمام زمینه ها از جمله:

 • طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) سازمانی
 • توسعه نرم افزاری Desktop و Mobile و سامانه تحت وب (WebGIS)
 • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعات مکانی
 • اجرا و پیاده سازی تحلیل های مکانی مربوط به پروژه های منابع طبیعی و برنامه ریزی شهری مانند مکانیابی، مسیریابی
 • انجام کلیه پروژه‌های مکان یابی و درون یابی و تهیه نقشه های مرتبط
 • تهیه نقشه ها در زمینه های مختلف از جمله: محیط زیست، جغرافیا (شهری و روستایی)، باستان شناسی و …
 • اجرای مدل در GISدر AHP, ANP, VIKOR, TOPSIS, ELECTER, SAW
 • تبدیل نقشه های CAD به لایه های GIS  دارای مختصات
 • و…

نرم افزار Excel و SuperDecision:

تکنینک های مختلف تصمیم گیری با معیارها و گزینه های چندگانه (MCDM & MADM) توسط این نرم افزارها قابل انجام است که از جمله این تکنیک ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

روش تاپسیس (TOPSIS) که مبتنی بر محاسبه فاصله ریاضی گزینه ها از نقاط مطلوب مثبت و منفی می باشد.

روش دیماتل (DEMATEL): در این روش تأثیر و تأثر شاخص ها بر همدیگر محاسبه شده و درنهایت شاخص های پژوهش در دو گروه علی و معلول دسته بندی می شوند.

نکته: تمامی روش های تصمیم گیری چند معیاره فوق در محیط های قطعی و فازی قابل انجام می باشند. معمولاً در مورد موضوعاتی که قطعیت آنها به مراتب کمتر است از فواصل و اعداد فازی جهت محاسبات استفاده می شود.

نرم افزار STATA

تخصص اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است اما در رشته های مالی و حسابداری نیز قابلیت استفاده دارد. مدلهاي مختلف رگرسيون و تخمین مدل های اقتصادسنجی سری زمانی، پانل و مقطعی از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار Eviews

تخصص و کاربرد اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است ولی به طور گسترده ای در رشته های حسابداری و مالی نیز وارد شده است. تحليل هاي آماري پانل ديتا، انواع مدل رگرسيون، سري زماني، آزمون هاي هاسمن چاو، تحليل سري زماني هاي اقتصادي و … از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار R

نرم­ افزار آماری است که در رشته­ های مختلفی کاربرد دارد و قابل استفاده در رشته­ های مالی، اقتصاد و حسابداری است. از جمله کاربردهای این نرم افزار بهینه سازی سرمایه­ گذاری و تخمین مدل های اقتصاد سنجی است.

نرم افزار MINITAP

از جمله کاربردهای این نرم افزار آزمون هاي آماري نرمال سازي متغيرها، رگرسيون، انواع نمودارهاي آماري می باشد.

نرم افزار Microfit

نرم افزار EQS

نرم افزار COMFAR

نرم افزار OXMETRICS

نرم افزار GAMS

نرم افزار SAS

نرم افزار STATISTICA

نرم افزار Splus

نرم افزار Microfit

نرم افزار Mapple

نرم افزار Axume

نرم افزار PHStat

نرم افزار SigmaPlot

نرم افزار DE

نرم افزار PQ Method

نرم افزار GeoDa

نرم افزار FX Equation 4.004.5

نرم افزار Nonlinear Regression Analysis CurveFitter 4.5.3

نرم افزار ProKalc 7.9f

نرم افزار GA Solver

نرم افزار Fuzzy Topsis Solver

نرم افزار Gretl

نرم افزار RATS

نرم افزار CATS

نرم افزار Algebra Equation Solver

نرم افزار WINQSB

نرم افزار SHAZAM 14

نرم افزار Algebrator 4.2 Build

نرم افزار