دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

 

چکیده پایان نامه

تقاضا برای گزارشگری محافظه کارانه دال بر این ادعاست که محافظه کاری برای استفاده کنندگان گزارش های مالی شرکت سودمند است. نگاه خوشبینانه مدیران و مالکان نسبت به شرکت به احتمال زیاد در صورت های مالی منعکس میگردد. در نتیجه بدبینی حسابداران یک امر ضروری است تا این نگاه خوشبینانه خنثی شود. وجود رویه های محافظه کاری در گزارشگری مالی، در پاسخ به تقاضا برای تعدیل اطلاعات در جهت حل این مسائل است. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر بر جنبه های مفید و مثبت محافظه کاری تمرکز نموده و در ان استدلال شده است که محافظه کاری حسابداری، ممکن است انعطاف پذیری مالی شرکتها را بهبود بخشد. جهت سنجش محافظه کاری از دو روش باسو (1997) و دیچو و تانگ (2008) استفاده شده است. معیار مورد نظر برای انعطاف پذیری مالی، تصمیمات شرکت های نمونه آماری در سه حوزه مدیریت نقدینگی، تامین مالی از طریق بدهی و تقسیم سود می باشد. نمونه آماری  این تحقیق شامل 178 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آن ها در طول سال های 1384 تا 1389 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که محافظه کاری حسابداری بر مدیریت نقدینگی و شیوه تامین مالی شرکت های نمونه آماری تاثیر معناداری نداشته است. همچنین یافته ها حاکی از این است که بین سود تقسیمی با محافظه کاری حسابداری ارتباط معکوس و معناداری برقرار می باشد. در مجموع یافته های تحقیق حاضر نشان داد که بر خلاف انتظارات، احتمالا محافظه کاری حسابداری تاثیری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها نداشته است و یا سطح انعطاف پذیری مالی را کاهش داده است.

کلمات کلیدی: محافظه کاری حسابداری، انعطاف پذیری مالی، مدیریت نقدینگی، تامین مالی، سود تقسیمی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده بر روی لینک زیر کلیک کنید:

payannameh-accounting-Financial-Flexibility-adib24.com

 

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

آموزش انجام پایان نامه مدیریت رشته MBA

پروپوزال مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.