دانلود رایگان پایان نامه مدیریت کارآفرینی شناسایی عوامل تعیین کننده قصد کارآفرینی دانشجویان دختر رشته مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

 

مشاوره در انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری

چکیده پایان نامه

بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر گرایش زنان به کارآفرینی در کشور افزایش چشم گیری داشته است. با این وجود اختلاف قابل توجه در نرخ فعالیت کارآفرینانه زنان با همتایان مرد و در عین حال، شمار بالای دانشجویان و دانش آموختگان آموزش عالی تمرکز بیشتر بر تقویت کارآفرینی در میان این گروه جمعیتی را بیش از هر زمان دیگری ضروری می سازد، این امر مستلزم شناسایی عوامل موثر بر بروز رفتار کارآفرینانه در دانشجویان می باشد.

با توجه به اهمیت قصد کارآفرینی به عنوان یگانه عامل پیش بینی کننده رفتار کارآفرینانه پژوهش حاضر به شناسایی عوامل تعیین کننده قصد کارآفرینی دانشجویان دختر با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده آجزن در جامعه ای متکل از دانشجویان دختر رشته های مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی اختصاص دارد.

نتایج بررسی ها بر اساس تئوری فوق و با بهره گیری روش های تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس نشان می دهد عوامل شناسایی شده بر اساس مدل پیشنهادی ارتباط مثبت و قوی با قصد داشته و از میان عوامل، نگرش نسبت به رفتار بیشترین تاثیر را بر قصد کارآفرینی دانشجویان دارد. همچنین نتایج از وجود اختلاف در میانگین قصد کارآفرینی با توجه به رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان، خبر میدهد. نتایج فوق زمینه تدوین راه کارهایی در راستای تقویت قصد بروز رفتار کارآفرینانه در دانشجویان دختر را فراهم می نماید.

واژه های کلیدی: کارآفرینی، قصد، قصد کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.