دانلود پایان نامه دکتری حسابداری ارزیابی توان بازار سرمایه در تشخیص مدیریت سود واقعی و حسابداری

 

چکیده پایان نامه

در تعاریف متفاوت مدیریت سود، روی این موضوع که مدیریت سود با هدف گمراه نمودن(دستاندرکاران) بازار سرمایه انجام میشود، تمرکز شده است. با این حال، به این پرسش که آیا بازار سرمایه توان تشخیص راهبردهای مختلف مدیریت سود را دارد یا خیر، پاسخی داده نشدهاست. در این پژوهش، پس از سنجش معیارهای مختلف مدیریت سود واقعی و مدیریت سودحسابداری (اقالم تعهدی) در سطح صنعت، به منظور ارزیابی توان بازار در تشخیص مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری، از تکنیک معادلات همزمان غیرخطی و آزمون میشکین(3891 ) با داده های ترکیبی 331 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی3181-3193 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در مجموع، بازار اوراق بهادار تهران قادر به تشخیص مدیریت سود حسابداری (از طریق دستکاری اقالم تعهدی) و مدیریت سود واقعی(ازطریق دستکاری مخارج اختیاری) است. با این حال، یافته ها بیانگر آن است که در بازه زمانی مورد بررسی، بازار سرمایه قادر به تشخیص مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فعالیتهای فروش، تولید و فروش دارایی ها نبوده است و مدیران واحدهای تجاری توانسته اند با اتّخاذ سیاست مدیریت سود واقعی از طریق روشهای مذکور، موجب گمراهی بازار سرمایه شوند.

کلید واژه : مدیریت سود واقعی، مدیریت سود حسابداری، معادلات همزمان غیر خطی، آزمون میشکین

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.