دانلود رایگان پایان نامه دکتری روانشناسی تحلیل کیفی شادکامی در دختران نوجوان و طراحی برنامه ارتقای شادکامی مبتنی بر روانشناسی مثبت

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

چکیده پایان نامه

بهزیستی در مسیر شکوفایی به عنوان مهم‌ترین هدف رویکرد روان‌شناسی مثبت، معرفی شده است. با توجه به شیوع افسردگی از دوره‌ی نوجوانی و بالاتر بودن میزان آن در دختران، لزوم شناخت بهزیستی آنها برای تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقابخش، ضروری می‌نماید. هدف این پژوهش، بررسی پدیدارشناسانه‌ی بهزیستی دختران نوجوان ایرانی و دیدگاه متخصصین درمورد برنامه‌ی پرورش بهزیستی بود تا بر اساس این یافته‌ها و مبانی نظری، برنامه‌ی پرورش بهزیستی دختران نوجوان، طراحی شود. پس از زمینه‌یابی اولیه، برای شناخت بهزیستی از منظر دختران نوجوان و متخصصین از پژوهش کیفی و برای طراحی برنامه از گام‌های اصولی طراحی آموزشی استفاده شد. در بخش اول، ادراک بهزیستی از دیدگاه دختران نوجوان با شیوه‌ی نمونه‌گیری حداکثر تنوع و روش‌های مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته (12 نفر)، بحث در گروه مترکز (سه گروه شش نفره)، تکمیل جملات ناتمام (138 نفر) و نوشتار روایتی (100 نفر) در فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی بررسی شد. در بخش دوم، برای مقایسه‌ی دختران نوجوان با ادراک بهزیستی بیشتر و کمتر، با استفاده از شیوه‌ی نمونه‌گیری موارد شدید، از دو سر طیف، داده‌های مصاحبه‌ی عمیق (10 نفر)، جملات ناتمام (37 نفر) و نوشتار روایتی (32 نفر) در فرایند شش مرحله‌ای تحلیل مضمونی قرار گرفت. در بخش سوم، با شیوه‌ی نمونه‌گیری معیار، مصاحبه با 12 متخصص از رشته‌های مختلف تحلیل مضمونی شد. یافته‌ها گویای این است که بهزیستی از دیدگاه دختران نوجوان ایرانی در شش مقوله‌ی گستره‌ی روابط، خودپنداشت، فردیت، عواطف، برخورداری از رفاه و سلامتی و ارزش‌های معنوی- شخصیتی، ادراک می‌شود. مضمون‌های کفایت هیجانی، نیرومندی من، نظام معنادهی شخصی، حمایت اجتماعی و روابط عاطفی ادراک شده و چگونگی مواجهه با ناخوشایندی‌ها با توجه به طبقات فرعی هریک از آنها، نشانگر تفاوت دختران نوجوان با ادراک بهزیستی بیشتر و کمتر هستند. دیدگاه متخصصین حاکی از لزوم توجه به مبانی طراحی و تدوین برنامه، محتوای برنامه، شکل و ساختار اجرایی برنامه، منابع قابل استفاده در برنامه و ویژگی‌های اختصاصی گروه در تدوین این برنامه است. یافته‌های سه بخش این پژوهش با توجه به مبانی نظری و فرهنگی قابل بحث هستند. بر اساس این یافته‌ها، برنامه‌ی پرورش بهزیستی برای دختران نوجوان ایرانی با هدف آشنایی با بهزیستی و پرورش مهارت‌های هیجانی، ارتباطی، شناختی و معنوی و در قالب فعالیت‌های مشارکتی و مبتنی بر هنر، پیشنهاد شده است.

واژه های کلیدی پایان نامه: روانشناسی مثبت positive psychology، شادکامی happiness، الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری، تحلیل کیفی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.