دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

مشاوره در انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری

چکیده پایان نامه

تلویزیون در میان رسانه ها به عنوان پر مخاطب ترین رسانه های جمعی سمعی و بصری نقش عمده و حساسی را در انتقال ارزش ها و هنجارها دارد. دو هدف عمده در این پژوهش مدنظر بوده است 1) هدف نظری که با این هدف این تحقیق نشان خواهد داد چه نکاتی باید در  تهیه فیلم و برنامه های تلویزیونی کودکان و نوجوانان مبنی بر اصول و معیارهای روانشناسی تربیتی لحاظ شود و نیز آیا این اصول و معیارها در برنامه های مورد نظر لحاظ شده است یا خیر و 2) هدف عملی که با این هدف بهره گرفتن از نتایج تحقیق توسط  مسئولین صدا و سیما جهت برنامه ریزی بهتر امکان پذیر می شود. برای این منظور برنامه های تلویزیونی در شبکه های 1 و 2  به مدت سه ماه د  روز در هفته ضبط شدند که مجموعا 136 برنامه ضبط شد. روش تحقیق تحلیل محتوا بود. سپس اصول روانشناسی تربیتی به کمک چند استاد روانشناسی از منابع معتبر استخراج شد و نهایتا داده های بدست آمده از طریق فرمول خی دو که با نرم افزار SPSS محاسبه شدف مقایسه شدند. بررسی نتایج نشان داد که از مقوله ی نظریه شرطی سازی کلاسیک 7/5%، از نظریه ی شرطی سازی کنش گر به میزان 19/7%، نظریه گاتری 3/6%، نظریه ثرندایک 14/9%، و نظریه یادگیری اجتماعی بندورا 17%، استفاده است. از نظریه شناختی گشتالت هیچ گونه استفاده ای نشده است. همچنین نتایج نشان داد که اصول روانشناسی تربیتی در مقوله دیدگاه خبرپردازی 5/4%، و در مقوله شناختی نظریه پیاژه به میزان 2/5%، در مقوله شناختی نظریه آزویل 4/2%، در مقوله نظریه هب 1/7%، در مقوله نظریه سازنده گرایی 2/8%، در مقوله نظریه های انگیزشی 5/7%، و در نهایت در مقوله مربوط خلاقیت به میزان 15% رعایت شده اند. در برنامه خردسالان این امور 45/4%، در ببرنامه کودکان 28/6%، و در برنامه نوجوانان 26% مدنظر قرار گرفته شده است و نیز اصول مربوط به نظریه شرطی سازی کنش گر نسبت به سایر اصول در برنامه کودک و نوجوان بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان خلاصه فصول ذکر شد. همچنین پیشنهاداتی برای افراد علاقمند به فعالیت در زمینه این گونه تحقیقات ارائه شد.

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.