دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه هوش معنوی با شادکامی به واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

هدف از انجام این پژوهش تبیین نقش واسطه گری بهزیستی روان شناختی در رابطه ی هوش معنوی با شادکامی بود. رابطه هوش معنوی با شادکامی به واسطه گری بهزیستی روانشناختی بود. گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 258 دانشجو (170 نفر مرد و 88 نفر زن) از دانشجویان دانشگاه مرودشت که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند. دانشجویان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده (1387)، شادکامی آکسفورد (1989) و بهزیستی روانشناختی ریف (1989) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون سلسله مراتبی بارون و کنی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که هوش معنوی پیش بینی کننده معنی داری برای بهزیستی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی پیش بینی کننده ی معناداری برای شادکامی می باشد. در مجموع این مطالعه نشان داد که بهزیستی روانشناختی نقش واسطه گری معناداری برای هوش معنوی و شادکامی ایفا می کند.

 

کلید واژه پایان نامه: هوش معنوی، بهزیستی روانشناختی، شادکامی، میانجی گری، روانشناسی

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه هوش معنوی با شادکامی به واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید