دانلود رایگان پایان نامه مقایسه تطبیقی و الویت بندی سیستم های مدیریت منابع سازمانی برای سازمان های فروشگاهی و بازرگانی

چکیده پایان نامه

برنامه ریزی منابع انسانی به اختصار کلمه ERP، طیف وسیعی از فعالیت های مختلفی که به بهبود عملکرد سازمان منتهی میشود را در بردارد. توسط برنامه های کاربردی با چندین زیر برنامه کاربردی پشتیبانی می شود که فعالیتها را در گستره واحدهای عملیاتی سازمان یکپارچه می سازد.

سازمانهای فروشگاهی و بازرگانی برای انتخاب سیستم مدیریت منابع انسانی با موارد متعددی از انتخابها رو به رو هستند. انتخاب یک سیستم ERP مناسب که حداکثر مطلوبیت ممکن را با توجه به تنوع نیازهای سازمان فروشگاهی و بازرگانی فراهم سازد، امری بسیار پیچیده و دشوار است. در این راستا استفاده از سیستم های ERP متن باز به دلیل باز بودن کدهای منبع، امکان ویرایش، اصلاحات و انعطاف لازم متناسب با نیازهای فعلی و متغیر سازمان را مهیا می سازد. اما از یک سو تعدد و تنوع سیستم های  ERP متن باز با قابلیتهای گوناگون و از سوی دیگر فقدان یک چارچوب مناسب برای ارزیابی بر پیچیدگی فرآیند انتخاب این گونه سیستم ها می افزاید. بنابراین شناسایی معیارهای انتخاب سیستم های  ERP که هدف اصلی این پژوهش است می تواند زمینه ساز ارزیابی دقیق و انتخاب مناسب ترین سیستم باشد. پس از شناسایی معیارهای اصلی و زیر معایرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای الویت بندی آنها استفاده شد. در فاز اول پژوهش از تکنیک AHP برای الویت بندی معیارهای اصلی، در فاز دوم از روش میانگین گیری ساده برای تحلیل نظرات خبرگان و الویت بندی زیر معیارها و در گام سوم از تکنیک TOPSIS برای مقایسه و الویت بندی چهار نرم افزار openerp,apacheofbiz,openbravo,ADempiere بر اساس زیر معیارها و نتایج دو فاز پیشین استفاده گردید. پس از انجام فازهای مذکور به ترتیب نرم افزارهای ADempiere، Openerp، OpenBravo، ApacheOFBiz الویت اول تا چهارم نرم افزارها را  تشکیل دادند.

کلید واژه ها: سیستم های مدیریت منابع انسانی، چارچوب ارزیابی، متن باز، تصمیم گیری چند معیاری، سازمان های فروشگاهی و بازرگانی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت بررسی ارتباط مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.