دانلود پایان نامه مدیریت مالی بررسی تأثیر مصوبات شورای شهر بر مدیریت منابع مالی در شهرداری تهران

 

 

چکیده پایان نامه

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مصوبات شورای شهر بر مدیریت منابع مالی در شهرداری تهران می باشد. در این پژوهش پیمایشی، جهت سنجش متغیرهای تحقیق بر مبنای مبانی نظری و با همکاری اساتید راهنما، مشاور و خبرگان پرسشنامه ای بر اساس مقاله هیملمان و شیرک (2012) و قوانین و رویه های اداری تدوین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه ها و با توجه به نرمال بودن داده ها، آزمون همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که مصوبات شورای شهر و تمامی مولفه های آن شامل مصوبات فنی، مصوبات مالی و مصوبات عمرانی تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت منابع مالی در شهرداری تهران دارند. نتایج همچنین بیانگر آن بود که از بین مولفه های مصوبات شورای شهر، مولفه مصوبات عمرانی بیشترین تأثیر را بر مدیریت منابع مالی داشته است.کلید واژه ها: مصوبات شورای شهر، مدیریت منابع مالی، شهرداری تهران.

کلید واژه های پایان نامه: مدیریت منابع مالی، شهرداری تهران

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.