دانلود رایگان پایان نامه  ارشد مدیریت مالی بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه،پروپوزال،سمینار و پروژه های دانشجویی

چکیده پایان نامه

به دست آوردن مزیت رقابتی در سازمان بستگی به کیفیت و با هزینه تولید است. در مجموعه فرآیند تولید داخلی و خارجی سازمان عوامل باید به طور موثر به ایفای نقش در اهداف سازمانی کار انجام دهند تا اثر خود را به دست آورد. در این زمینه کننده ، در ارائه نرم افزار، دانش فنی، مواد اولیه و خدمات نقش مهمی در رقابت بازی کرده اند. امروزه، در سازمانهای بالا به عنوان کمک به تامین کننده و یکی از توانمند سازیهای سازمان در قالب یک عملیات و توجه و عمل واقعی ناشی از این تفکر است که کیفیت تولید و به دست آوردن مزیت رقابتی بدون تامین کننده با کیفیت، دلسوز و وفادار تقریبا غیر ممکن است، یا در دراز مدت حداقل امکان پذیر نیست. بنابراین با مدیریت مالی، علمی و عینی به زنجیره ، تامین کنندگان به عنوان یک جزء مهم از مدیریت استراتژیک می تواند به یک مزیت رقابتی دسترسی داشته باشند. این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی در شرکت های خودرو سازی در بورس می پردازد. و پرسشنامه بین 82 نفر از مدیران و کارشناسان توزیع شد. نتایج نشان می دهد که رابطه مدیریت زنجیره تامین و عملکرد مالی رابطه معنا داری است.و همچنین نتایج نشان می دهد پشتیبانی مدیریت ارشد در ارتباط بین مدیریت زنجیره تامین و عملکرد مالی بی تاثیر است.

 

واژه های کلیدی پایان نامه: مدیریت زنجیره تامین، عملکرد مالی

 

فهرست نوشته ها

چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 بیان مساله تحقیق
1-2 اهمیت موضوع تحقیق
1-3 اهداف تحقیق
1-4 فرضیه های تحقیق
1-5 مدل تحقیق
1-6 روش تحقیق
1-7 روش گرد آوری اطلاعات
1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-9 متغیرها و واژه های کلیدی
فصل دوم چارچوب نظری تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 کلیات زنجیره تأمین
2-3 تاریخچه
2-4 دهه1990 میلادی و رشد سریع زنجیره های تأمین
2-5 اجزای سازنده
2-6 ظهور شبکه تأمین :
2-7 تکامل تدریجی مدیریت زنجیره عرضه
2-8 قدرت مدیریت زنجیره عرضه
2-9 خدمت به مشتری
2-10 یکپارچه سازی
2-11 هماهنگ سازی
2-12 بنیادها
2-13 ریشه ها
2-14 همکاری و مشارکت
2-15 تکامل زنجیره تأمین به شبکه تأمین
2-15-1 ارتباطات داخل سازمانی
2-15-2 ارتباطات فرآیندهای سازمانی
2-15-3 ارتباطات بیرونی
2-15-4 عملیات کامپیوتری
2-15-5 خرید
2-15-6 مدیریت موجودی
2-15-7 ارسال کالا
2-16 نکات کلیدی که باید آموخت
2-17سیستم های اجرایی زنجیره تأمین
2-18 زنجیره های تأمین جهانی و اینترنت
2-19 نکاتی در مورد زنجیره تأمین جهانی
2-20 موانع فرهنگی و زبانی
2-21 پیروی از مقررات صادرات و واردات
2-22 استانداردها و آزمایش محصولات
2-23 فناوری پیشرفته
2-24 مدیریت اطلاع رسانی
2-25 مباحث جدید در مورد مدیریت زنجیره عرضه چیست؟
2-26برنامه ریزی مشارکتی
2-27 چگونه مدیریت زنجیره عرضه را اجرا کنیم؟
فصل سوم روش تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش پژوهش
3-3 جامعه آماری
3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
3-5 روش گردآوری داده ها
3-6 پرسشنامه
3-7 پایایی و روایی ابزار اندازه گیری
3-7-1 روایی آزمون
3-7-1-1 روایی محتوا
3-7-2 تعیین پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسشنامه
3-7-2-1 روش آلفای کرونباخ
3-8 روش های تجزیه و تحلیل داده ها
3-8-1 آمار توصیفی
3-8-2 آمار استنباطی
3-8-2-1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
3-8-2-2 آزمون T استودنت
3-9 نرم افزارهای مورد استفاده
3-9-1 نرم افزار SPSS
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 جنسیت
4-2-2 تحصیلات
4-2-3 تجربه کاری
4-2-4 سن
4-2-5 ادغام عرضه کنندگان
4-2-6 عملکرد مالی
4-2-7 ادغام مشتریان
4-2-8 ادغام داخلی
4-2-9 حمایت مدیریت ارشد
4-2-10 موقعیت کلی شاخص ها
4-3 آمار استنباطی
4-3-1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
4-3-2 ادغام عرضه کنندگان رابطه معناداری با عملکرد مالی دارد
4-3-3 ادغام داخلی رابطه معناداری با عملکرد مالی دارد
4-3-4 ادغام مشتریان رابطه معناداری با عملکرد مالی دارد
4-3-5 حمایت مدیریت ارشد به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه بین ادغام عرضه کنندگان و عملکرد مالی تاثیرگذار است
4-3-6 حمایت مدیریت ارشد به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه بین ادغام داخلی و عملکرد مالی تاثیرگذار است
4-3-7 حمایت مدیریت ارشد به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه بین ادغام مشتریان و عملکرد مالی تاثیرگذار است
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه
5-2 مروری بر فصل های پنج گانه
5-3 خلاصه پژوهش
5-4 نتایج تحقیق
5-5 پیشنهادات تحقیق
5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-7 محدودیت‌های پژوهش
ضمائم و پیوست ها
پرسشنامه
الف ) مشخصات فردی
ب ) سوالات اختصاصی
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
Abstract

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزش پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

شبیه سازی انواع مقالات مهندسی

تحلیل آماری پایان نامه های آماری

تهیه پرسش نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

تهیه پرسش نامه آنلاین در بستر اینترنت

مشاوره رایگان در انتخاب موضوع پایان نامه های مهندسی و سایر رشته ها

انجام پروژه های برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی از قبیل پایتون، متلب و آموزش کامل پروژه انجام شده در قالب فیلم آموزشی

انجام پروژه های شبیه سازی شبکه یا پایان نامه های مرتبط با شبکه با نرم افزارهای NS2 و NS3

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.