دانلود پایان نامه مدیریت مالی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بانک 

 

 

چکیده پایان نامه

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بانک می باشد.این تحقیق طی دوره زمانی شش ماهه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از شعبات بانک شهر ارومیه و به تعداد 2 شعبه می باشد. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از طریق سایت های اطلاع رسانی کدال و بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار Excel2007، Spss 23 ، Eviews9 و Smart pls 3 استفاده شد. و مانایی همه متغیرها توسط آزمون ریشه واحد (دیکی فولر) تائید شد. نتایجی که از فرضیات حاصل شد نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل تحقیق (مولفه های مدیریت هزینه) بر عملکرد مالی بانک شهر تاثیرگذار است و مولفه های مدیریت هزینه ها به طور غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانجی بر مولفه های عملکرد مالی تاثیر معنی داری ندارد.

واژه های کلیدی پایان نامه: مدیریت هزینه، عملکرد مالی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.