دانلود پروژه آماده کنترل مدرن

کد 215

 

هدف طراحی یک کنترل کننده فیدبک حالت برای سیستم غیر خطی آونگ معکوس می باشد. برای این منظور ابتدا سیستم غیر خطی، خطی سازی شده و سپس بر اساس مدل خطی سازی شده فیدبک حالت طراحی می شود. در زیر روابط فیزیکی حاکم بر آونگ معکوس اورده شده و سپس معادلات حالت از آن استخراج شده که غیر خطی می باشد و در نهایت سیستم در نقطه تعادل خطی سازی شده است.

برای مدل خطی :

الف- پایداری سیستم را بررسی کنید ( با استفاده ازمقادیر  ویژه و همچنین روش دوم لیاپانف)

ب- کنترل پذیری سیتم را بررسی کنید

ج- فرض کنید که همه حالتها قابل اندازه گیری باشند

د- در فایل سیمولینک سیستم کنترل زیر را ترتیب دهید هدف کنترل بردن همه حالتها به نقطه کار  (0،0) است.

دانلود پروژه آماده کنترل مدرن برای سیستم غیر خطی آونگ معکوس

پروژه آماده کنترل مدرن

که در آن:

Nonlinear Plant: سیستم غیر خطی اصلی می باشد

Controller: کنترل کننده فیدبک حالت طراحی شده در قسمت ج می باشد

با توجه به اینکه نقطه کار (0،0) می باشد ورودی صفر در نظر گرفته شده است

نیاز به گسسته سازی سسیتم در سیمولینک نیست با سیستم پیوسته کار کنید

پاسخ سیستم به ازای شرایط اولیه مختلف اطراف نقطه کار را بررسی کنید و محدوده قابل قبولی از شرایط اولیه که کنترل کننده طراحی شده بر اساس مدل خطی برای سیستم غیر خطی نیز خوب عمل می کند، بدست اورید

پارامترهای سیستم:

 

دانلود پروژه آماده کنترل مدرن برای سیستم غیر خطی آونگ معکوس

پروژه آماده کنترل مدرن

دانلود پروژه آماده کنترل مدرن (کد 12)

دانلود جزوه آماده حل المسائل کنترل خاکی

موضوع پایان نامه مهندسی برق

موضوع پایان نامه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات ( قسمت اول)

موضوع پایان نامه مهندسی برق قدرت

انجام پروپوزال ارشد برق قدرت (یکپارچگی رله های اضافه جریان)

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.