صفحه اصلی

19مارس 2020
سمینار ارشد

سمینار مهندسی کامپیوتر پردازش ابری موبایل مقدمه در این فصل به توضیح مفاهیم پایه و اساسی در پردازش ابری موبایل و توضیح اصطلاحات و مسائل موجود در این حوزه برای آشنایی با مبحث مربوطه می­پردازیم. در ادامه این بخش نیز به ارائه مثال­هایی از برنامه­های پردازش ابری موبایل می­پردازیم تا نوع نیازها و برنامه­ها در […]

18مارس 2020

پایان نامه مدیریت مالی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بر مدیریت مالی بیمارستان چکیده پایان نامه رشد غیر قابل پیش بینی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های گذشته که با تکیه بر توسعه صنایع مختلفی از جمله الکترونیک وکامپیوتر و مخابرات و …. صورت گرفته بر جنبه های مختلف عملکرد سازمان ها تاثیرات […]

18مارس 2020
روانشناسی

پایان نامه روانشناسی مقایسه الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی در بیماران مبتلا به صرع فوکال و ژنرالیزه و افراد بهنجار چکیده پایان نامه پژوهش حاضر با هدف مقایسه الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی در بیماران مبتلا به صرع فوکال و ژنرالیزه و افراد بهنجار انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر افراد مصروع ژنرالیزه […]

16مارس 2020
مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت بازرگانی

پایان نامه مدیریت بررسی اثر کیفیت سیستم آموزش شرکت های بازاریابی بر میزان آمادگی کارکنان در جهت جذب مشتریان جدید چکیده پایان نامه هدف این تحقیق بررسی اثر کیفیت سیستم آموزش شرکت های بازاریابی بر میزان عملکرد کارکنان در جهت جذب مشتریان جدید در شرکت بازرگانی شاهد بوده است.این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی […]

11مارس 2020
روانشناسی

پایان نامه روانشناسی تابلو بالینی نشانگان پیش قاعدگی و راهبردهای مقابله‌ای مبتلایان به آن و نقش علایم و نشانه‌های پیش قاعدگی بر ابعاد کیفیت زندگی چکیده پایان نامه پژوهش حاضر با هدف شناسایی تابلو بالینی و راهبردهای مقابله ای مبتلایان به نشانگان پیش قاعدگی(PMS )و نقش علایم و نشانه ها بر کیفیت زندگی صورت گرفت. روش: […]

11مارس 2020
دانلود رایگان پایان نامه حسابداری و مدیریت مالی

دانلود پایان نامه توانایی متغییرهای حسابرسی و حسابداری در پیش بینی ورشکستگی بانکهای پذیرفته شده در بورس تهران چکیده پایان نامه هدف اصلی این پژوهش پیش‌بینی ورشکستگی مالی بانکها از طریق متغیرهای حسابرسی و حسابداری است. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از صورت‌های مالی 10 بانک از بین بانک‌های موجود در بازار سرمایه در لوح‌های […]

08مارس 2020
مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت بازرگانی

پایان نامه مهندسی صنایع کمینه‌سازی مجموع بیشینه‌های زودکرد و دیر کردار در مسائل Flow shop چکیده پایان نامه  مسئله تعیین توالی مجموعه‌ای از کارها با معیار کمینه‌سازی مجموع بیشینه‌های زودکرد و دیرکرد مورد بررسی قرار گرفته است . این معیار به دلیل سعی در حداقل کردن و به صفر رساندن مقادیر زودکرد و دیر کردار، […]

08مارس 2020

پایان نامه مدیریت نیازسنجی آموزشی مدیران سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی در رابطه با مهارتهای سه گانه مدیریتی (ادراکی، فنی، انسانی) از دیدگاه مدیران و کارکنان چکیده پایان نامه  موضوع پژوهش حاضر نیازسنجی آموزشی مدیران سازمان بازرگانی استان آذربایجانشرقی در رابطه با مهارتهای سه گانه مدیریتی(ادراکی، فنی و انسانی) از دیدگاه مدیران و کارکنانی است. یافته […]

04مارس 2020
دانلود رایگان پایان نامه حسابداری و مدیریت مالی

پایان نامه حسابداری رابطه نحوه طراحی و استفاده از حسابداری مدیریت با تاکید بر عوامل تاثیر گذار بر آنها با عملکرد مالی شرکتها چکیده پایان نامه استراتژی های شرکتها بر مبنای طرح های بلندمدت برنامه ریزی شده و با استفاده از تکنیک های مدیران در راستای کسب عملکرد مالی شرکتها می باشد. شرکتها با توجه […]

04مارس 2020
روانشناسی

پایان نامه روانشناسی مقایسه عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده شرکت نفت پارس تهران چکیده پایان نامه هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده شرکت نفت پارس تهران بود. پژوهش کاربردی و از نوع علی مقایسه ای بود. […]