پایان نامه حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تشکیل پرتفوی مناسب برمبنای مدل ارزیابی مرتون – هنرکسون

حسابداری و مدیریت مالی

چکیده پایان نامه

1) هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نسبت های بدهی با اجزاء منتخب صورت جریان وجه نقد در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران.2) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره:با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف تشکیل می دهد از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده برای انتخاب افراد نمونه استفاده گردیده است.3) روش پژوهش:پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش انجام کار توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در تحلیل رگرسیون، برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی رابطه بین متغیر های مورد مطالعه، از روش پانل دیتا استفاده شده است. در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.4) ابزار اندازه گیری: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش آزمون همبستگی استفاده شده است و جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از صورتهای مالی شرکت های و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است.5) طرح پژوهش:در این پزوهش اطلاعات مربوط به متغیرهای فرضیه پژوهش برای واحدهای مورد بررسی گردآوری و براساس مبانی نظری پژوهش محاسبه گردیده است و یافته های پژوهش براساس آزمون ضریب همبستگی حاصل گردیده است.6) نتیجه کلی:با آزمون فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه های پژوهش مورد پذیرش قرار نگرفت.

کلید واژه پایان نامه: حسابداری

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

دانلود پایان نامه حسابداری رابطه بین کنترل‌های داخلی و محافظه‌کاری حسابداری

پایان نامه حسابداری بررسی رابطه بین تغییر حسابرس (اختیاری و اجباری)، اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی

پایان نامه حسابداری مدیریت مالی ارایه چارچوبی برای پیاده سازی حسابداری تعهدی

دانلود پایان نامه مدیریت مالی بررسی اقدامات مالی در شرکت های تولیدی استان ایلام و ارتباط آن با عملکرد مالی

پایان نامه حسابداری بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری به عنوان استانداردهای حسابداری ایران

پایان نامه حسابداری رابطه نحوه طراحی و استفاده از حسابداری مدیریت با تاکید بر عوامل تاثیر گذار بر آنها با عملکرد مالی شرکتها

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تشکیل پرتفوی مناسب برمبنای مدل ارزیابی مرتون – هنرکسون

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.