پایان نامه حسابداری بررسی رابطه بین تغییر حسابرس (اختیاری و اجباری)، اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

پدیده تغییر حسابرس پس از رسوایی های متعدد موسسات حسابرسی در کشورهای مختلف باعث جلب توجه محافل حرفه ای و قانون گذاران شد و باعث تدوین قوانین تغییر اجباری حسابرس در کشورهای مختلف از جمله ایران برای جلوگیری از خدشه دار شدن استقلال حسابرسان شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین تغییرات اختیاری و اجباری حسابرس بر اظهارنظر حسابرس و همچنین رابطه اندازه موسسات حسابرسی بر اظهارنظر حسابرس می‌باشد. بدین منظور داده‌های مورد نیاز از گزارش‌های حسابرسی 139 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390تا 1393 جمع آوری شده است. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌ها، آزمون ناپارامتریک خی دو می‌باشد، که با نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تغییر اختیاری موسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرسی رابطه ای وجود ندارد، همچنین بین تغییر اجباری حسابرس و اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری وجود ندارد. بین اندازه موسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری وجود ندارد.

کلید واژه پایان نامه: تغییر اختیاری حسابرس، تغییر اجباری حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

دانلود پایان نامه حسابداری رابطه بین کنترل‌های داخلی و محافظه‌کاری حسابداری

پایان نامه حسابداری بررسی رابطه بین تغییر حسابرس (اختیاری و اجباری)، اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.