پایان نامه حسابداری رابطه نحوه طراحی و استفاده از حسابداری مدیریت با تاکید بر عوامل تاثیر گذار بر آنها با عملکرد مالی شرکتها

حسابداری و مدیریت مالی

چکیده پایان نامه

استراتژی های شرکتها بر مبنای طرح های بلندمدت برنامه ریزی شده و با استفاده از تکنیک های مدیران در راستای کسب عملکرد مالی شرکتها می باشد. شرکتها با توجه به استراتژی های خود طرح های حسابداری مدیریت بلندمدت را برنامه ریزی نموده و بر مبنای الگوهای از پیش تعیین شده اقدام به افزایش سودآوری می نمایند )ماکیناتی و آنسی پسینا ، 2014). ). استراتژی شرکتها یکی از الگوهای مربوط به حسابداری مدیریت می تواند در بلندمدت بر عملکرد مالی آنها تاثیر گذاشته و می تواند بعنوان معیاری در جهت سنجش نحوه اثرگذاری این طرح ها محسوب شود )آباراسی ، 2010). یکی از عواملی که روی طرح های حسابداری مدیریت تاثیر گذاشته اندازه شرکتها می باشد. با توجه به اندازه شرکتها، الگوهای مربوط به حسابداری مدیریت طرح ریزی شده و بر مبنای آن میزان تاثیرگذاری این الگوها را بر روی عملکرد مالی شرکتها مورد سنجش قرار می دهند )آنیل و یقییت ، 2011). اندازه شرکتها معمولا” در مقیاس های مختلف، میزان تاثیرگذاری خود را بر روی طرح های از پیش تعیین شده نشان می دهد )کینگ و همکاران ، 2010). هرچه اندازه شرکتها بیشتر باشد، به همان نسبت طرح های حسابداری مدیریت و سایر طرح های در حال اجرای آن بزرگتر بوده و بازه زمانی مورد نیاز برای اجرا کردن طرح ها نیز بیشتر می باشد )بولیانی ، 2007)مدیران بر مبنای سیاست های بلندمدت شرکت اقدام به طرح ریزی الگوهای حسابداری مدیریت نموده و در طرح ریزی این الگوها از عواملی مانند نحوه مدیریت، نحوه طراحی، رضایت مشتریان و همچنین نحوه استفاده از طرح های فوق، استفاده می نمایند )ماکیناتی ، 2008). یکی دیگر از ملاک هایی که بر روی موفقیت یا عدم موفقیت طرح های حسابداری مدیریت تاکید دارد، نحوه مدیریت این طرح ها می باشد. هرچقدر نحوه مدیریت طرح های حسابداری مدیریت نوین تر و به روزتر باشد، و بر مبنای خواسته های شرکت مدیریت گردد، در بلندمدت بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر گذاشته و باعث افزایش سودآوری شرکتها خواهد شد )ماکیناتی و آنسی پسینا ، 2014). نحوه مدیریت طرح های حسابداری مدیریت از عوامل دیگری مانند: اندازه شرکت و همچنین استراتژی های از پیش تعیین شده نیز تاثیر می پذیرد )آبرندی و همکاران ، 2004). طراحان برنامه های حسابداری مدیریت معمولا” برنامه های حسابداری مدیریت را طوری طراحی می کنند که باعث افزایش عملکرد مالی شرکتها شود. هرچقدر نحوه طراحی برنامه های حسابداری مدیریت به روزتر و از الگوهای استاندارد تبعیت نماید، به همان نسبت در راستای افزایش عملکرد مثبت شرکت ها گام خواهد برداشت )بلوین و همکاران ، 2011). مشتریان به عنوان معیار اصلی جهت افزایش یا ایجاد طرح های حسابداری مدیریت محسوب می شود. هرچقدر میزان رضایت مشتریان از طرح های حسابداری مدیریت افزایش یابد، به همان نسبت نیز طرح هایی که در آینده طراحی خواهند شد، بر مبنای رضایت مشتریان و همچنین بر مبنای افزایش عملکرد مالی طراحی خواهند شد )آبرندی و لیلیس ، 2001). عملکرد مالی شرکتها به عنوان نقطه عطف رضایت مشتریان و عملکرد مدیران محسوب شده و زمانی عملکرد مالی نوسانات مثبت را تجربه خواهد کرد که عملکرد بهینه مدیران باعث افزایش رضایت مشتریان شده و طرح ها و الگوهای از پیش تعیین شده به صورت دقیق اجرایی شده و در نهایت باعث افزایش رضایت مشتریان بشود )ماکیناتی و آنسی پسینا ، 2014). استفاده از حسابداری مدیریت در بلندمدت بر روی عملکرد مالی شرکتها تاثیر می گذارد اما در برخی از موارد استفاده از حسابداری مدیریت امکان دارد تاثیر معکوسی بر عملکرد مالی بگذارد )آباراسی ، 2010).

کلید واژه پایان نامه: حسابداری مدیریت، عملکرد

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

دانلود پایان نامه حسابداری رابطه بین کنترل‌های داخلی و محافظه‌کاری حسابداری

پایان نامه حسابداری بررسی رابطه بین تغییر حسابرس (اختیاری و اجباری)، اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی

پایان نامه حسابداری مدیریت مالی ارایه چارچوبی برای پیاده سازی حسابداری تعهدی

دانلود پایان نامه مدیریت مالی بررسی اقدامات مالی در شرکت های تولیدی استان ایلام و ارتباط آن با عملکرد مالی

پایان نامه حسابداری بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری به عنوان استانداردهای حسابداری ایران

پایان نامه حسابداری رابطه نحوه طراحی و استفاده از حسابداری مدیریت با تاکید بر عوامل تاثیر گذار بر آنها با عملکرد مالی شرکتها

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.