پایان نامه حقوق اهمیت حقوق بین الملل خصوصی بر موضوعات حقوق خانواده با تاکید بر حقوق ایران

 حقوق (تسامح در حقوق ایران) و تسامح در فقه

چکیده پایان نامه

در حقوق بین الملل خصوصی مباحث متعددی وجود دارد که یکی از این مباحث ، مبحث حقوق خانواده است که به مفهوم احوال شخصیه در حقوق بین الملل خصوصی عنوان می شود. خانواده یک واحد کوچک از اجتماع است. هرچه این واحل کوچک مستحکم تر باشد ، اجتماع نیز از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. به همین دلیل قوانین کشورها از هر حیث باید این هدف را در خانواده تامین نمایند. کما اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل دهم به حفظ کیان خانواده اشاره دارد. حفظ حقوق خانواده سوالات متعددی در پی دارد از جمله اینکه آیا صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به امورو دعاوی خانوادگی، صلاحیت ذاتی است؟ آیا احکام مربوط به احوال شخیصه در محاکم ایران طبق قانون ایران است ؟ آیا رسیدگی در دادگاه خانواده برای اتباع بیگانه حتما باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل آید؟ این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل سعی در پاسخ به سوالات فوق دارد و به عنوان نتیجه بیان می دارد؛ صلاحیت دادگاه خانواده ،برای رسیدگی به امور دعاوی خانوادگی ،صلاحیت ذاتی است. واتباع خارجه ی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط یه احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه , در حدود معاهدات , مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. و همینطور رسیدگی در دادگاه خانواده برای اتباع بیگانه نیاز به تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست جز در خصوص شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و جلسه رسیدگی و مانند آن است.

کلید واژه پایان نامه: حقوق ایران، حقوق بین الملل خصوصی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ارشد حقوق (تسامح در فقه)

پایان نامه حقوق بررسی آثار حقوقی تمایز مفهومی اهلیت در حقوق خصوصی در مقایسه با صلاحیت در حقوق عمومی

پایان نامه حقوق بررسی اعاده دادرسی در قانون جدید کیفری ومقایسه آن با قانون سال 1378

پایان نامه حقوق  خصوصی تأثیر ازدواج بر حقوق و تکالیف زوجین در روابط شخصی بین آنها و روابط ایشان با دولت متبوع

پایان نامه حقوق اهمیت حقوق بین الملل خصوصی بر موضوعات حقوق خانواده با تاکید بر حقوق ایران

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.