پایان نامه حقوق بررسی اعاده دادرسی در قانون جدید کیفری ومقایسه آن با قانون سال 1378

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت . زیرا به هر حال ، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس و به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی ، مقرر و تجویز گردیده است همینکه رای دادگاه کیفری قطعیت پیداکرد فرض بر آن است که کلیه مراحل رسیدگی به درستی و صحت صورت گرفته و رای قابل اجراست،اما باید به این نکته نیز اذعان داشت که تصیمات قضات نیز عاری از اشتباه و خطا نیست.از این رو در اکثر کشورهای جهان اعاده دادرسی پذیرفته شده است تا از درصد این خطا کاسته شود .در این ارتباط فرض می کنیم کسی به موجب حکم قطعی به علت ارتکاب قتل عمدی به اعدام محکوم می شود و باید این حکم به اجرا در آید،اما دلایلی وجود دارد که بدست می آید که مقتول مورد ادعا در قید حیات می باشد و یا این که جعلی بودن اسناد مورد استناد دادگاه بعد از صدور حکم قطعی ثابت می شودو…در این گونه موارد اعاده دادرسی فرصت خوبی برای تحقق عدالت کشف واقعیت است.اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء قطعی است و قانونگذار با پیش بینی احتمالات قابل تصور که ممکن است پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا اتفاق بیافتد برای پیشگیری از اجرای حکم اشتباهی (بند یک و دو ماده ???) ویا احکام معارض یا متضاد (بند ? ماده ???)یا حکم صادره بر اساس مستندات جعلی یا شهادت کذب (بند ? ماده ???)و یارسیدگی به دلایلی که بعداً به دست آمده است و دلالت بر بیگناهی محکوم علیه دارد (بند ? ماده ???) یا کیفر نامتناسب(بند ? ماده ???) و یا برای ارفاق به محکوم علیه با استفاده از قانون لاحق که به نفع اوست (بند ? ماده ??? قانون آیین دادرسی کیفری) اختیار بررسی و تجویز رسیدگی مجدد پرونده را به دیوان عالی کشور داده است.لیکن عملاً بدنبال هر محکومیت کیفری قطعاً، حتی درمواردی که با اقرار صریح محکوم علیه حکم صادر شده است نیز، باادعای شکنجه و یا عدم تعادل روحی تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود. چون برای این درخواست،مهلت قانونی هم قابل پیش‌بینی نیست، در هر زمانی حتی ممکن است پس از اجرای حکم نیز، بی‌گناهی محکوم علیه قابل اثبات باشد. یا اینکه یکی از موارد مذکور در ماده ??? قانون آیین دادرسی کیفری قابل ادعا و بررسی باشد. معمولا‌ً محکوم علیه به علت این که یا اغلب از قواعد حاکم بر اعاده دادرسی بی‌اطلاع است و یا برای آزمایش شانس و احتمال پذیرش دعوا را از سرمی‌گیرد به هر حال درخواست‌های مجدد خود را تکرار می‌کند.در اغلب تقاضاهای اعاده دادرسی کیفری، برخی از وکلای دادگستری به تهیه استشهادیه محلی و یا اظهارات جدید شاکی در دفتر اسناد رسمی بعنوان اقرار نامه که حاوی مطالبی غیر از مطالب مطروحه در مراحل دادرسی است تمسک می‌جویند وبخصوص با استدلال‌های مختلف سعی در اثبات نامتناسب بودن کیفر موکل خود دارند. اکثر تقاضاهای اعاده دادرسی به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده مذکور، در دیوان عالی کشور رد می‌شودنکته قابل بحث اینست که اگر به دنبال هر پرونده محکومیت قطعی کیفری بطور متوسط دو سه بار تقاضای اعاده داد.

کلید واژه پایان نامه: حقوق

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ارشد حقوق (تسامح در فقه)

پایان نامه حقوق بررسی آثار حقوقی تمایز مفهومی اهلیت در حقوق خصوصی در مقایسه با صلاحیت در حقوق عمومی

پایان نامه حقوق بررسی اعاده دادرسی در قانون جدید کیفری ومقایسه آن با قانون سال 1378

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.