پایان نامه روانشناسی بالینی بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناختی زنان ویژه با زنان عادی

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

انحرافات اجتماعی و بویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی ، اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه را تهدید می کند و جامعه برای بقا و پایداری خود بایستی تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقداماتی جهت بازپروری آنها به عمل آورد و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه ساز و تشدید کننده گرایش به انحراف امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر به بررسی ویژگیهای روانشناختی ( هیجان طلبی، هوش ، عزت نفس و هویت) درزنان ویژه و مقایسه آنها با زنان عادی ،پرداخته است. فرضیه های این پژوهش عبارتند از : 1 - هیجان طلبی زنان ویژه در مقایسه با زنان عادی در سطح بالاتری قرار دارد.2 - زنان ویژه در مقایسه با زنان عادی از بهره هوش کمتری برخوردارند. 3- عزت نفس زنان ویژه در مقایسه با زنان عادی در سطح پائین تری قرار دارد. 4- دو گروه زنان ویژه و زنان عادی از لحاظ منزلت هویتی با هم تفاوت دارند. نتایج پژوهش نشان داد: میزان هیجان طلبی زنان ویژه بصورت معنی داری بالاتر از زنان عادی است. بعلاوه زنان ویژه در عوامل ملال پذیری ، بازداری زدایی و تجربه طلبی بصورت معنی داری نمرات بالاتری در مقایسه با زنان عادی دارند. اما تفاوت حاصله درعامل هیجان طلبی و ماجراجویی بین زنان ویژه و عادی معنی دار نبود. همچنین نتایج حاصل از اجرای آزمون هوش نشان داد که از حیث بهره هوشی ، زنان ویژه نمرات پائین تری در مقایسه با زنان عادی دارند. همچنین زنان ویژه در مقایسه با زنان عادی از عزت نفس پائین تری برخوردارند.

کلید واژه پایان نامه: انحراف اجتماعی، روانشناسی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

 

انجام تحلیل آماری رشته روانشناسی

طراحی پرسشنامه رشته روانشناسی

استفاده از نرم افزارهای تخصصی همچون لیزرل (lisrel)، اس پلاس(S plus)، مینی تب(minitab)، ساس(SAS)، اس پی اس اس (SPSS)

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه هوش معنوی با شادکامی به واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی تاثیر روانشناسی تحریک نوری بر کاهش اضطراب فراگیر و افزایش قدرت تمرکز

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی تاثیر اجرای حاکمیت بالینی بر روانشناختی بهزیستی کارکنان بیمارستان امام خمینی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بررسی تأثیر محرک‌های هیجانی بر پردازش اطلاعات و هذیان در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد عادی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بالینی  بررسی کنش‌های اجرایی و تاثیر شیوه‌های درمانگری در افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های بالینی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

اثربخشی آموزش مهارت های روانی- حرکتی بر نقایص عصب روانشناختی کودکان پیش دبستانی دارای اختلال یادگیری غیرکلامی

پایان نامه روانشناسی مقایسه عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده شرکت نفت پارس تهران

پایان نامه روانشناسی تابلو بالینی نشانگان پیش قاعدگی و راهبردهای مقابله‌ای مبتلایان به آن و نقش علایم و نشانه‌های پیش قاعدگی بر ابعاد کیفیت زندگی

پایان نامه روانشناسی مقایسه الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی در بیماران مبتلا به صرع فوکال و ژنرالیزه و افراد بهنجار