پایان نامه روانشناسی تابلو بالینی نشانگان پیش قاعدگی و راهبردهای مقابله‌ای مبتلایان به آن و نقش علایم و نشانه‌های پیش قاعدگی بر ابعاد کیفیت زندگی

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تابلو بالینی و راهبردهای مقابله ای مبتلایان به نشانگان پیش قاعدگی(PMS )و نقش علایم و نشانه ها بر کیفیت زندگی صورت گرفت. روش: با روش زمینه یابی مقطعی 430زن 15تا45ساله ساکن تهران مورد مطالعه قرارگرفتند. در این راستا پرسشنامه های غربالگری علائم قبل از قاعدگی ، اثرات علائم پیش قاعدگی، راهبردهای مقابله ای بلینگز و موس، کیفیت سلامت زندگی و نشانگان مختصر به کار برده شد. برای بررسی تابلوی بالینی PMS، نقش علایم و نشانه ها بر ابعاد کیفیت زندگی افراد و رابطه راهبردهای مقابله ای با علایم پیش قاعدگی از روش های آمار توصیفی ، تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده شد. نتایج: شکل توزیع علایم در افراد مبتلا به PMS اختلال ملال پیش قاعدگی(PMDD) و جمعیت غیر بالینی(GP) یکسان بود و این علایم در فراوانی و شدت تفاوت داشتند. علایم و نشانه های پیش قاعدگی باعث کاهش کیفیت زندگی در تمام ابعاد به جز عملکرد جسمی می شود. افراد مبتلا به PMDD بیشتر از راهبردهای هیجان مدار استفاده می کنند و این راهبرد همبستگی مثبت با فراوانی و شدت علایم دارد و می تواند آن را پیش بینی کند. نمرات نشانگان روانشناختی در افراد مبتلا به PMDD و PMS بالاتر از GP بود و افسردگی و پرخاشگری و شکایات جسمی بیشتر از دیگر نشانگان علایم پیش قاعدگی را پیش بینی می کردند. بحث و نتیجه گیری : تابلوی بالینی شناسایی شده تا حدودی با مطالعات دیگر کشورها متفاوت می باشد که نشان می دهد تابلوی بالینی این سندرم می تواند متاثر از فرهنگ باشد. علایم و نشانه ها بر کیفیت زندگی تاثیر می گذارد و راهبردهای مقابله ایی و نشانگان افسردگی و پرخاشگری و شکایات جسمی می تواند فراوانی و شدت علایم را پیش بینی کند.

کلید واژه پایان نامه: روانشناسی بالینی، اختلالات قاعدگی، سندرم قبل از قاعدگی، کیفیت زندگی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه هوش معنوی با شادکامی به واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی تاثیر روانشناسی تحریک نوری بر کاهش اضطراب فراگیر و افزایش قدرت تمرکز

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی تاثیر اجرای حاکمیت بالینی بر روانشناختی بهزیستی کارکنان بیمارستان امام خمینی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بررسی تأثیر محرک‌های هیجانی بر پردازش اطلاعات و هذیان در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد عادی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بالینی  بررسی کنش‌های اجرایی و تاثیر شیوه‌های درمانگری در افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های بالینی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

اثربخشی آموزش مهارت های روانی- حرکتی بر نقایص عصب روانشناختی کودکان پیش دبستانی دارای اختلال یادگیری غیرکلامی

پایان نامه روانشناسی مقایسه عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده شرکت نفت پارس تهران

پایان نامه روانشناسی تابلو بالینی نشانگان پیش قاعدگی و راهبردهای مقابله‌ای مبتلایان به آن و نقش علایم و نشانه‌های پیش قاعدگی بر ابعاد کیفیت زندگی

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید