پایان نامه روانشناسی عمومی بررسی رابطه بین باور غیر منطقی و کارکرد خانواده دانشجویان متاهل

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باور غیر منطقی و کارکرد خانواده دانشجویان می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی است.  جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان شهر تهران در سال 1394بود. به روش نمونه گیری تصادفی ،تعداد120نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پرسشنامه عملکرد خانواده(1985)، پرسشنامه باورهای غیر منطقی(1985)، استفاده شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، از آزمون های آماری پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار  spss20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین متغیر پیش بین پژوهش با متغیرملاک رابطه برقرار است.

کلیدواژه: عملکردخانواده، باورهای غیرمنطقی

مقدمه پایان نامه

خانواده يكي از نهادهاي بنياني جامعه انساني است كه با كاركردها و نقش هاي مختلفي كه برعهده دارد در تنظيم زندگي اجتماعي انسان نقش مهمي را ايفا مي كند. خانواده در جامعه ما جايگاهي خاص و مقامي ويژه دارد،‌از اين روست كه در فرهنگ ما وجهه همت فردي و جمعي در حفظ و حراست از‌آن است . در قرآن كريم هم ازدواج به عنوان امري مقدس موكداً توصيه شده و از طلاق به عنوان «ابغض الحلال » ياد شده است و اين نشان از ان دارد كه تا در اين جامعه هر فرد و هر گروه ونهادي بايد در تحكيم مباني ازدواج و خانواده بكوشد و به سهم خود از فروپاشي آن جلوگيري كند. چون مهمترين نقش در استحكام خانواده ها را به طور كلي «رضايت زن وشوهر » از يكديگر برعهده دارد. زيرا وجود هر نوع نابساماني و يا عدم رضايت در خانواده و ميان زن و شوهر نه فقط بر زندگي خود آنان، بلكه برزندگي فرندان و حتي والدين شان نيز تاثير مي گذارد (مهدوي ، 1385) . اليس[1](1980) مي نويسد : طرق مختلفي براي تعريف رضامندي زناشويي وجود دارد كه يكي از بهترين تعريف ها توسط هاكينز[2] ارائه گرديده است: وي رضامندي زناشويي را احساسات عيني از خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر موقعي كه تمام جنبه هاي ازدواج شان را در نظر بگيرند، تعريف مي كند . رضايت يك متغير نگرشي است و بنابراين يك خصوصيت فردي زن و شوهر محسوب مي شود . طبق تعريف فوق ،‌رضامندي زناشويي در واقع نگرشي مثبت و لذت بخش است كه زن و شوهر از جنبه هاي مختلف روابط زناشويي دارند (به نقل از سليمانيان،‌1383). مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر والدین با فرزندان در محیط خانوادهخانواده، یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، بخصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است. رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد مرهون ارتباط مؤثر و مطلوب والدین با فرزندان می باشد. تحلیل های نظری و تجربی بسیاری به ارتباط مؤثر والدین با فرزندان اختصاص یافته است و برای آن اهمیت و ارزش خاصی قایل شده اند. از سوی دیگر، مطالعات و تحقیقات فراوانی به اثر فرزند بر هر یک از والدین و دیگر اعضای خانواده و یا بر کل خانواده به عنوان یک رابطه دوجانبه و تأثیر متقابل توجه داشته اند، اما بررسی مبانی روان شناختی ارتباط مؤثر و مطلوب والدین بر فرزندان از مهم ترین مسائل در حریم خانواده و سلامت روانی آن تلقّی می شود. آگاهی و شناخت کافی و عمیق از این مبانی می تواند ما را در پرورش شخصیت سالم فرزندان در خانواده یاری رساند و روش های مناسب و مؤثر را برای چگونگی و نحوه ارتباط والدین با فرزندان به دست دهد

[1] Ellis

[2] Hawkins

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه هوش معنوی با شادکامی به واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی تاثیر روانشناسی تحریک نوری بر کاهش اضطراب فراگیر و افزایش قدرت تمرکز

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی تاثیر اجرای حاکمیت بالینی بر روانشناختی بهزیستی کارکنان بیمارستان امام خمینی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بررسی تأثیر محرک‌های هیجانی بر پردازش اطلاعات و هذیان در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد عادی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بالینی  بررسی کنش‌های اجرایی و تاثیر شیوه‌های درمانگری در افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های بالینی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

اثربخشی آموزش مهارت های روانی- حرکتی بر نقایص عصب روانشناختی کودکان پیش دبستانی دارای اختلال یادگیری غیرکلامی

پایان نامه روانشناسی مقایسه عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده شرکت نفت پارس تهران

پایان نامه روانشناسی تابلو بالینی نشانگان پیش قاعدگی و راهبردهای مقابله‌ای مبتلایان به آن و نقش علایم و نشانه‌های پیش قاعدگی بر ابعاد کیفیت زندگی

پایان نامه روانشناسی مقایسه الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی در بیماران مبتلا به صرع فوکال و ژنرالیزه و افراد بهنجار

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید