پایان نامه مدیریت بررسی اثر کیفیت سیستم آموزش شرکت های بازاریابی بر میزان آمادگی کارکنان در جهت جذب مشتریان جدید

 مدیریت بازرگانی

چکیده پایان نامه

هدف این تحقیق بررسی اثر کیفیت سیستم آموزش شرکت های بازاریابی بر میزان عملکرد کارکنان در جهت جذب مشتریان جدید در شرکت بازرگانی شاهد بوده است.این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده وابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه بوده است.برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کردیم.به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه اماری مورد مطالعه که شامل تمامی کارکنان شرکت بازرگانی شاهد بودند.پرسشنامه ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه حضوری به شرکت بازرگانی شاهد در اختیار پاسخگویان مطالعه قرار گرفت.حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.بعداز جمع آوری اطلاعات ،داده ها با نرم افزار نسخه 18 مورد آنالیز قرار گرفت.سپس در بخش استنباطی با استفاده از آزمون تی و رگرسیون فرضیات پژوهش آزمون شدند .نتیج نشان داد که کیفیت سیستم آموزش شرکت های بازاریابی بر میزان آمادگی کارکنان و جذب مشتریان جدید تاثیر دارد.همچنین یافته ها نشان داد که عوامل آموزشی،فردی و سازمانی سیستم آموزش بر میزان آمادگی کارکنان و جذب مشتریان جدید تاثیرگذار است.

کلید واژه پایان نامه: مدیریت بازرگانی، رفتار کارکنان، بازاریابی، خدمت به مشتری

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

 

 

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی تأثیر شایستگی‌های مدیریتی بر اثربخشی بازاریابی شرکت‌های فعال در صنایع منتخب

پایان نامه مدیریت مدل ترکیبی تحلیل ارزش مشتری،مورد مطالعه: بیمه نوین

 پایان نامه مدیریت بازرگانی ارایه چارچوبی برای به کارگیری مدیریت دانش مشتری در سازمان‌ها به منظور چابکی سازمان

پروپوزال مدیریت بازرگانی شناسايي و اولويت بندي چالشها و مشكلات شبكه هاي اجتماعي در سازمان هاي ايران

پروپوزال مدیریت بازرگانی عوامل موثر و میزان وفاداری بین شبکه توزیع فروشگاهی وشرکت

پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسي تاثير استراتژي منابع انساني بر عملكرد نوآوري با نقش ميانجي مديريت دانش

پایان نامه مدیریت بازرگانی تأثیر مدیریت استعداد در فرآیندهای توسعه منابع انسانی در شرکت های بازرگانی استان تهران

پایان نامه مدیریت بررسی تأثیر هوش تجاری بر مدیریت تبلیغات بین‌الملل

پروپوزال مدیریت استراتژیک تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك بر اساس مدل پورتر در مجتمع پتروشيمي مارون

پروپوزال مدیریت بازرگانی ارزیابی تاثیرات به کارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM در عملکرد مراکز درمانی

پایان نامه مدیریت بازرگانی نقش برنامه‌ریزی در توسعه صادرات فرش ایران

دانلود پایان نامه مدیریت ارزیابی آمادگی سازمانی برای پذیرش و پیاده‌سازی سامانه آموزش الکترونیکی

پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسی رابطه بین تجربه مشتری با وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری

پروپوزال مدیریت دولتی پروپوزال مدیریت بررسی کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانک

پایان نامه مدیرت بازرایابی بررسی عوامل موثر بر تعهدات مصرف‌کننده از دیدگاه مدیران بازاریابی با رویکرد کیفی

پروپوزال مدیریت تاثير منابع فناوري اطلاعات بر عملكرد رقابتي با نقش میانجی زنجيره سود

پایان نامه مدیریت بازرگانی شناسایی و توصیف مولفه‌های سازمان جهادی در عرصه تجارت و بازرگانی

پایان نامه مدیریت بررسی اثر کیفیت سیستم آموزش شرکت های بازاریابی بر میزان آمادگی کارکنان در جهت جذب مشتریان جدید

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.