پایان نامه مدیریت مالی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

 

چکیده پایان نامه

هدف اصلی سازمان‌ها، ارتقای عملکرد و رسیدن به سطحی از تعالی و پایداری به‌منظور حفظ بقا، رشد، سود آوری و مرتفع ساختن نیازهای جامعه می‌باشد. از جمله تغییرات مهمی که در سالیان اخیر در حوزه سازمانی اتفاق افتاده است گسترش دانش اطلاعاتی و تکنولوژیکی است که سازمان‌ها و عملکرد آنان را تحت تحت تأثیر زیادی قرار داده است. به‌طوری‌که سازمان‌ها به‌منظور دستیابی به مزایایی رقابتی باید مبادرت به افزایش پژوهش، توسعه، مدیریت و استفاده کردن از دانش به‌منظور تسلط بر چالش‌های پیش‌رو نمایند. بر این اساس، دانش و مدیریت دانش در سازمان‌ها به یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر عملکرد سازمان‌ها خصوصا عملکرد مالی تبدیل شده است با توجه به اهمیت نقش مدیریت دانش بر عملکرد مالی پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی بانک‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. جهت تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه‌ای و جهت گردآوری داده‌ها از جامعه آماری با استفاده از پرسشنامه، از روش میدانی استفاده گردید. این پژوهش شامل دو پرسشنامه مدیریت دانش و عملکرد مالی است پرسشنامه مدیریت دانش شامل شش مؤلفه خلق دانش، کسب دانش، یادگیری سازمانی، انتقال دانش، کاربری دانش و ذخیره‌ی دانش است و در مجموع دارای 20 گویه می‌باشد. پرسشنامه‌ی عملکرد مالی دارای 7 گویه می‌باشد. بدین منظور، 150 نفر از مدیران ارشد 21 بانک فعال در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به ‌عنوان نمونه انتخاب و به دو پرسشنامه مدیریت دانش و عملکرد مالی سازمان پاسخ دادند. داده‌های پژوهش از طریق تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری تحلیل گردید بدین منظور از دو نرم‌افزار Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج دست آمده نشان داد که مدیریت دانش بطور مثبت بر عملکرد مالی سازمانی تاثیر دارد. در مجموع، در این پژوهش مدل مفهومی تأیید گردید. بدین معنی که مولفه‌های مدیریت دانش با عملکرد مالی رابطه دارد.

کلید واژه پایان نامه: عملکرد مالی، مدیریت دانش

 

برای راهنمایی سمینار، پروپوزال و پایان نامه لطفا از طریق ثبت سفارش انلاین اقدام نمایید.

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

دانلود پایان نامه حسابداری رابطه بین کنترل‌های داخلی و محافظه‌کاری حسابداری

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.