پایان نامه مهندسی صنایع بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پوشش مجموعه

مهندسی صنایع با رویکرد فازی و روش تاپسیس

چکیده پایان نامه

مساله پوشش مجموعه یک مساله مکان‌یابی – تخصیص است . این مساله یک مدل برنامه‌ریزی خطی صفر و یک است ولی به دلیل NP-Complete بودن، روش‌های ابتکاری زیادی برای حل آن طراحی شده است . الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از جدیدترین روش‌های ابتکاری که کمتر در حل مساله پوشش مجموعه بکارگرفته شده است می‌تواند رویکرد مناسبی برای مواجهه با این مساله باشد. در این پایان‌نامه با استفاده از یک مساله آزمون که به صورت تصادفی تولید شده است ، رویکردهای مختلفی که برای عملگر جهشی و مکانیسم انتخاب طراحی گردیده مورد آزمایش قرار گرفته و موثرترین حالت برگزیده شده است . سپس با استفاده از همان مساله آزمون، نرخ‌های تقاطعی متفاوت بررسی و موثرترین آنها انتخاب گردیده است . در نهایت 10 مساله آزمون با ابعاد گوناگون از طریق شبیه‌سازی تولید شده و الگوریتم پیشنهادی تحت شرایط ذیل بر روی آنها اجرا شده است . الف – سیستم کدینگ : رشته دودویی ب – ایجاد جمعیت اولیه: تصادفی – بدون کرومزوم تکراری و غیر موجه پ – عملگر تقاطعی: دو نقطه برش با نرخ نقاط 0/95 ت – عملگر جهشی: یکنواخت با نرخ جهشی 0/1 ث – مکانیسم انتخاب : انتخاب ( + ) ج – تابع برازش : تابع هدف مساله چ – برخورد با محدودیت‌ها: استراتژی برای الگوریتم طراحی شده با شرایط فوق‌الذکر و ساختاری که در فصل چهارم به طور مفصل توضیح داده شده است در مواجهه با مسائلی که کمتر از 100 متغییر و 50 محدودیت دارند، موفق عمل می‌کند.

کلید واژه پایان نامه: الگوریتم ژنتیک، پوشش مجموعه مهندسی صنایع 

 

قسمت اول موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

قسمت دوم موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

پروپوزال مهندسی صنایع شناسایی و اولویت بندی مزایا و معایب برون سپاری واحدهای پاراکلینیک بیمارستان

پروپوزال مهندسی صنایعتوسعه یک مدل قیمتگذاری تولید و توزیع دارو با رویکرد نظریه بازی­ها در شرایط رقابت با واردکننده

پایان نامه مهندسی صنایع بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پوشش مجموعه

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.