پایان نامه مهندسی صنایع کمینه‌سازی مجموع بیشینه‌های زودکرد و دیر کردار در مسائل Flow shop

 مهندسی صنایع با رویکرد فازی و روش تاپسیس

چکیده پایان نامه 

مسئله تعیین توالی مجموعه‌ای از کارها با معیار کمینه‌سازی مجموع بیشینه‌های زودکرد و دیرکرد مورد بررسی قرار گرفته است . این معیار به دلیل سعی در حداقل کردن و به صفر رساندن مقادیر زودکرد و دیر کردار، منطبق بر سیستمهای تولیدی مختلفی از جمله JIT می‌باشد. این معیار در مسائل یک ماشین و n کار (n/1/et max) و مسائل m ماشین و n کار با حالت Flow shop، (n/m/p/et max) مورد بررسی قرار گرفته است . حالتهای خاص مسائل n/1/et max بررسی شده و جواب بهینه آنها با ترتیبهای ساده ارائه شده ااست . برای حالت کلی یک ماشین و n کار، شرایط همسایگی موثری توسعه دادهش ده و مجموع غالب ، برای جواب بهینه مشخص شده است . همچنین روش بهینه شاخه و کراته برای این معیار در حالت n/1/et max به کار گرفته شده است . ارائه حدود بالا و پایین قوی موجب شده که در روش شاخه و کرانه، بسیاری از مسائل در مدت زمان‌های کوتاه به جواب بهینه برسند. در حالت یک ماشین، 720 مسئله در اندازه‌های کوچک ، متوسط و بزرگ به صورت تصادفی تولید شده و از این مجموعه 719 مسئله به صورت بهینه حل شده است . محدوده این مسائل از 5 کار تا 100 کار بوده و کارایی الگوریتم پیشنهادی در آنها نشان داده شده است . در مسائل Flow shop چندین روش توسعه داده شده است . دو روش ابتکاری سریع به نامهای H1 و H2 با هدف یافتن جواب مناسب در مدت زمان کوتاه ارائه گردیده است . روش بهینه شاخه و کرانه نیز برای مسائل n/m/p/et max به کار گرفته شده است . ارائه حدود بالا و پایین مناسب ، دلیل بدست آمدن جواب بهینه در بسیاری از مسائل می‌باشد. همچنین یک روش الگوریتم ژنی (GA) برای مسائل n/m/p/etmax ارائه شده است . روش ga قادر بوده است . که جواب بهینه بسیاری از مسائل را در مدت زمان کوتاه و به دست آورده و در سایر موارد جوابهای خواب ارائه دهد. برای مسائل n/m/p/etmax ، 400 مسئله در اندازه‌های کوچک ، متوسط و بزرگ به صورت تصادفی تولید شده و از یان مجموعه، جواب بهینه 83 درصد مسائل به وسیله روش شاخه و کرانه به دست آمده است . محدوده این مسائل از 4 ماشین تا 100 ماشین و 4 کار تا 50 کار می‌باشد.

کلید واژه پایان نامه: زودکرد، دیرکرد( مهندسی صنایع)، زمان بندی، کمینه سازی، توالی عملیات

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

قسمت اول موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

قسمت دوم موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

پروپوزال مهندسی صنایع شناسایی و اولویت بندی مزایا و معایب برون سپاری واحدهای پاراکلینیک بیمارستان

پروپوزال مهندسی صنایعتوسعه یک مدل قیمتگذاری تولید و توزیع دارو با رویکرد نظریه بازی­ها در شرایط رقابت با واردکننده

پایان نامه مهندسی صنایع بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پوشش مجموعه

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.