بررسي عوامل موثر بر مديريت دارايي-بدهي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

در نمونه پروپوزال ارشد حسابداری به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

انجام پایان نامه حسابداری کليه بانک‌ها در جريان عمليات خود با ريسک‌هايي مواجهند که قادر به از بين بردن آن‌ها نبوده اما امکان مديريتشان وجود دارد. بنابراين بانک‌ها براي ادامه حيات خود بايد ريسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که براي اين کار، شناسايي عوامل مؤثر بر ريسک‌هاي مختلف بسيار راهگشا خواهد بود. يکي از مهم‌ترين ريسک‌هاي مرتبط با فعاليت بانکي، ريسک نقدينگي است. در سال‌هاي اخير، هم‌زمان با تخصيص حجم عظيم منابع مالي از طريق بانك‌هاي مختلف دنيا، شاهد بحران‌ها، زيان‌ها و حتي ورشكستگي‌هاي متعدد بانك‌ها بوده‌ايم. بانك‌هاي موفق به دلايل مختلفي از قبيل خطر يا هزينه‌هاي ناشي از نوسان‌هاي نرخ بهره، تورم، ارز و يا بازپرداخت نشدن تسهيلات پرداختي، با بحران‌هاي متعددي روبرو شده‌اند. بحران‌هاي اجتماعي و پنهان، مسئولين نهادهاي نظارتي و اجرايي سيستم‌هاي مالي را بر آن داشته است تا مديريت ريسك نهادهاي مالي و به خصوص بانك‌ها را با جديت بيش‌تر و كارشناسانه‌تري مورد توجه قرار دهند(شايان آراني، 1380).

مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علم اقتصاد است و تخصیص بهینه منابع محدود هدف این علم به شمار می رود. کارایی نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است. كه در نظام بانكداري از طريق مديريت بهينه از دارايي ها و بدهي ها بدست مي ايد. از جمله مهمترين بنگاه هاي اقتصادي كه بهبود كارايي آن منجر به بهبود كارايي و عملكرد اقتصاد مي گردد، سيستم بانكداري مي باشد. هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايه گذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود(بسيس، 2010). در این بخش با تکیه بر نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده، به ارایه مهمترين عوامل موثر بر مديريت دارايي –بدهي بانك و بهبود عملکرد بانک ها پرداخته خواهد شد.

ج-1) رويكردهاي موثر بر مديريت دارايي-بدهي بانك

در رویکرد اوّل، فرض بر این است که بانک، انواع ریسک موجود را در تصمیم گیریهای خود در نظر نمی گیرد و تنها کسب حداکثر سود برای آن اهمیّت دارد. در رویکرد دوّم، عکس این حالت، بانک بدون توجه به سودآوری به دنبال به حداقل رساندن ريسك هاي مورد مواجهه خود می باشد. واضح است که هر دوی این حالات، حدی هستند. بانكها در فضای بازار رقابتی، یک راه حل میانه را دنبال مي كنند. در این بخش، به منظور ساد هسازی بحث با هدف استخراج یک چارچوب تحلیلی مناسب برای مدیریت دارایی و بدهی، این دو رویکرد مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. این چارچوب پس از تبیین و استخراج قابل تعمیم به همه حالات ممکن خواهد بود(مقدم، 1392).

الف) رویکرد اول: هدف گذاری بر مبنای کسب حداکثر سود

در این رویکرد، سپرد ههای بانک بر اساس نرخ سودی که به آ نها تعلق می گیرد به دو دسته سپرده های ارزان قیمت و سپرده های بلندمدّت تقسیم می شوند. سپرده های ارزان قیمت شامل: سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و منابع گرا نقیمت شامل: سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار می باشند. تسهیلات نیز به تسهیلات کوتا همدّت و بلندمدّت تقسیم می شوند. تسهیلاتی که زمان اتمام تسویه و پرداخت دیون توسط گیرنده این تسهیلات، کمتر از یک سال باشد، تسهیلات کوتاه مدّت و تسهیلاتی که زمان اتمام تسویه و پرداخت دیون آنها بیش از یک سال باشد، تسهیلات بلندمدّت نامیده می شوند (احمد پور، 1385).

سپرده های ارزان قیمت، چون هزینه پایین تری (سود پرداختی پایین تر) برای بانک دارند، دارای وزن و اهمیّت بالاتری در رویکرد حداکثرسازی سود هستند و در مقابل سپرده های گرا نقیمت، وزن پایین تری دارند. به همین ترتیب، تسهیلات بلندمدّت، با فرض اینکه دارای نرخ سود بالاتر هستند و به تبع آن، دارای بازده پایین تری برای بانک هستند، دارای وزن و اهمیّت بیش تری بوده و تسهیلات کوتا همدّت به نسبت دارای اهمیّت پایین تری هستند. ترکیب بهینه منابع-تسهیلات برای بانک، ترکیب سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات بلند مدّت است. به عبارت دیگر، بانک با اتخاذ برنام هها و سیاست های مؤثر، تا جاییکه ممکن است، باید نسبت سپرده های قرض الحسنه را در ترکیب سپرده های خود حداکثر نموده و این سپرده ها را به تسهیلات بلندمدّت اختصاص دهد(مقدم، 1392).

ب) رویکرد دوم: هدف گذاری بر اساس دستیابی به حداقل ریسک

حالت دوّم برای بانک، انتخاب هدف حداقل ریسک، بدون توجه به سودآوری و مباحث مربوط به آن است. در این رویکرد، سپرده های ارزان قیمت (قرض الحسنه) دارای وزن پایین تری است؛ زیرا که این سپرده ها، دارای تأثیرپذیری بالایی نسبت به تحولات اقتصادی و بازارهای مالی و پولی و ب هتبع آن دارای ماندگاری ک متری نسبت به سپرده های گران قیمت هستند. لذا در خصوص این منابع، نوع ریسکی که بانک را تهدید می کند، ریسک بازار است(بيد آباد و اللهياري، 1387).

در خصوص منابع گران قیمت باید گفت که به دلیل اینکه فرد سپرده گذار در هنگام خروج سپرده با برخی محدودیتها از جمله جریمه بستن حساب و زمانبر بودن آن مواجه است و از طرف دیگر، فرد سپرده گذار در هنگام افتتاح حساب با تحلیل بلندمدّت اقدام به سپرده گذاری می کند، این منابع، ماندگاری بیشتری نسبت به سپرده های ارزان قیمت دارند. بنابراین تأثیر بیشتری در تحقق هدف حداقل نمودن ریسک بانک دارند. تسهیلات بلند مدّت به جهت ای نکه زمینه ساز مطالبات معوق می گردد، دارای ریسک اعتباری بالاتری هستند. در مقابل تسهیلات کوتاه مدّت، به خاطر برگشت سریع سرمایه، با ریسک اعتباری کمتری مواجه و از این لحاظ برای بانک دارای اهمیّت بیشتری هستند(مقدم، 1392). به منظور حداقل نمودن ريسك هاي پیشروی بانک، بهترین ترکیب منابع-تسهیلات، سپرده های بلند مدّت و تسهیلات کوتاه مدّت است. به عبارت دیگر، چنانچه بانک با طراحی برنامه ها و سیاست هایی، نسبت سپرده های بلندمدّت را در ترکیب مدل منابع خود بیشتر نموده و در زمینه تسهیلات نیز سهم تسهیلات کوتاه مدّت را افزایش دهد، میزان ریسک مورد مواجهه خود را کاهش خواهد داد(بیتی، 2012). انجام پایان نامه حسابداری

ج-2) ريسك و مديريت دارايي-بدهي بانك ها

ریسک به عنوان پدیده­ای تعریف شده است که زیان بالفعل و مستقیم- از طریق کاهش جریان درآمدی و زیان سرمایه­ای- بر موسسه وارد می­کند. گروهی از اقتصاددانان تعریف وسیع­تری از پدیده ریسک ارائه داده­اند: آن­ها بروز هرگونه پیشامد و واقعه­ای را که به صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر ظرفیت و فعالیت های سازمان، امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل کند، ریسک تعریف کرده­اند. در بازارهاي پيچيده کنوني، تمامي صنايع با مخاطراتي مواجه هستند که در صورت عدم توجه به آن، با عواقب وخيمي مواجه خواهند شد. بانك‌ها نيز به عنوان موسسات واسطه وجوه، عهده‌دار جمع‌آوري مازاد نقدينگي جامعه و هدايت آن به صورت اعتبارات تخصيص يافته به واحدهاي اقتصادي نيازمند نقدينگي هستند. يکي از عوامل مهم سلامت اقتصاد جامعه، کارکرد منظم و دقيق چرخه گردش پول بين بانک و مشتريان اعتباري است زيرا در صورت حبس منابع نزد مشتريان،  چرخه گردش پول دچار نقصان شده و در عمل فاقد بازدهي مناسب خواهد شد. اگرچه براي بانك­ها ريسک عدم بازپرداخت تسهيلات توسط مشتري (ريسک اعتباري) يکي از مهم‌ترين مخاطرات محسوب مي‌شود، ليکن مخاطرات و ريسک‌هاي ديگري همانند ريسک عملياتي، نقدينگي، بازار و…  نيز بر روند فعاليت‌هاي بانکي و از جمله مديريت دارايي-بدهي آن تاثير عمده‌اي دارند(بسيس، 2010). انجام پایان نامه حسابداری

فشار ريسك ناشي از منابع مختلف ريسك مي تواند بر يكي از جنبه هاي سيستم بانكداري اثرات منفي بگذارد. ريسك حوادث مي تواند نرخ هاي بهره و سپرده گذاري را تحت تاثير قرار داده و به منابع اصلي بانك كه صرف وام دهي و كسب درآمد مي شود، اثرات منفي داشته باشد. ريسك هاي تجاري مي تواند از طريق ايجاد محدوديت هاي قانوني و سياسي مانع انجام بانكداري نوين گرديده و انحصار را براي بانكهاي دولتي بوجود آورد. ريسك هاي عملياتي بر روند اجراي بانكداري و همچنين شيوه ارائه خدمات به مشتريان تاثيرگذار است و بر توانايي رقابتي بانك تاثير بسزايي داشته باشد و در نهايت شيوه هدايت و مديريت دارايي و بدهي بانكها كاملا تاثير گذار است. ريسكهاي موجود در فعاليت بانكي بر مديريت اعتبارات، مديريت نقدينگي و مديريت بانكي تاثير گذار است و بصورت مستقيم مي تواند بر معوقات بانكي، هزينه هاي تامين منابع و وضعيت مالي بانكها تاثير بگذارد لذا شيوه هدايت و سطح دارايي ها و بدهي ها را نيز دستخشو تغيير مي نمايد(مقدم، 1392). انجام پایان نامه حسابداری

با توجه به عوامل موثر بر مديريت دارايي و بدهي بانكه، مسئله اصلي در تحقيق حاضر بدين گونه مي باشد كه مهمترين عوامل داخلي و خارجي موثر بر مديريت دارايي-بدهي بانكها، ه عواملي هستند. در واقع پژوهشگر با توجه به اهداف كه در پيش رو دارد سه عامل اصلي و مديريت را مورد بررسي قرار مي دهد. اولا وضعيت اقتصادي كه نشان دهنده مسير حركت كل اقتصاد است و مي تواند بر سطح دارايي ها و بدهي هاي بانكها نيز تاثير گذار باشد. ثانيا ساختار مالكيت و نگرش موجوددر مالكيت، كه آن نيز به نوبه خود مي تواند بر چگونگي هدايت دارايي ها و بدهي ها تاثير بگذارد و در مرحله آخر ويژگي هاي هيأت مديره مورد بررسي قرار مي گيرد تا تعامل اين هيأت با مديريت و تاثيرگذاري آن بر مديريت دارايي-بدهي ارزيابي گردد(وايدياناتان، 1999). انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری ، انجام پایان نامه ارشد حسابداری ، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ، انجام پایان نامه دکتری حسابداری

 حسابداری

مدیریت داریی–بدهی شامل مجموعه ای از ابزار وروش های فنی است ,که خلق ارزش برای سهامداران وتحت کنترل بودن ریسک ها را تضمین می کند. امروزه روند به رشد تغییر گرایش بانکداری دنیا از بسط اقلام ترازنامه به سمت تمرکز بر نرخ های بازده سرمایه وکنترل ریسک، سبب شده است که دانش مدیریت دارایی وبدهی برای مدیران بانک ها برای پاسخگویی به نتایج سود، به یک ضرورت تبدیل می شود. مدیریت دارایی– بدهی به منظوریاری رساندن به مدیران بانک ها، خزانه دارن، روسای شعب کارشناسان متخصص مدیریت دارایی وبدهی، تکنیک های جدید مورد استفاده در زمینه سود آوری ومدیریت ریسک یک بانک تجاری با یکدیگر ادغام وکاربری می کند. از آنجا که یکی از وظایف اصلی مدیریت مالی بانکها مدیریت دارایی وبدهی است از این روبانک ها به منظور افزایش سود آوری خود با نظارت بر ریسک به منظور حداقل نمودن ضرر وزیان ناشی از معاملات خود از تکنیک های مدیریت دارائی ها وبدهی (ALM) استفاده می نمایند(بيد آباد و اللهياري، 1387). ارزیابی مناسبت از وضعیت مدیریت دارائی وبدهی یک بانک مستلزم درک صحیح از ماهیت دارائی وبدهی هاي مشتریان، اقتصاد ومحیط رقابتی حاکم بر ان بانک خواهد بود. مدیریت داریی وبدهی به معنی جذب فعال سپرده به منظور پاسخگویی به تقاضای وام است قیمت گذاری رقابتی سپرده ها به شکل نرخ سود سپرده های دیداری ومدت دار, نتیجه مستقیم مدیریت بدهی است. لذا باتوجه به اهميت مديريت دارايي-بدهي بانكها، در تحقيق حاضر پژوهشگر بدنبال ارزيابي عوامل موثر بر مديريت دارايي-بدهي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد تا ميزان تاثير عوامل موثر بر مديريت دارايي-بدهي بر سودآوري كه مي تواند براي بانك داشته باشد، مشخص گردد. انجام پایان نامه حسابداری

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد :

بانکها، مانند هر بنگاه اقتصادی به دنبال حداکثر نمودن سودآوری و منافع ذینفعان خویش هستند. به عبارت دیگر، با توجه به فشار فزآینده در بازار رقابتی و محدودیت منابع، بانكها تاش مي كنند  که درآمدهای خود را حداکثر نموده و هزینه ها را تا جایی که ممکن است، حداقل نمایند. منبع درآمدهای بانک، عمدتاً تسهیلات و سرمایه گذاری ها هستند که در ترازنامه، ذیل عنوان داراییها قرار دارند و سرچشمه هزینه ها به طور عمده منابع سپرده های بانک هستند که در ترازنامه، زیر عنوان بدهی ها قرار می گیرند. البته این هدف حداکثر نمودن سود، همواره متأثر از ريسك هاي مختلفی است که بانكها با آن مواجه هستند. این ریسکها از طریق تأثیر روی هزینه و درآمد بانک، سودآوری بانک را متأثر نموده و حتّی گاه موجودیت بانک را به خطر می اندازند(مقدم، 1392). انجام پایان نامه حسابداری

رویکرد مدیریت یکپارچه داریی و بدهی، با نگاه یکپارچه و همزمان به داراییها و بدهیهای بانک، ترکیب آنها و عوامل مؤثر بر آن از جمله ریسک، اعمال یک رویکردی مدیریتی سازمان یافته و نظام مند است که هدف گذاریهای انجام شده در زمینه های سودآوری یا کاهش ریسک را محقق می سازد. به عبارت دیگر، مدیریت دارایی و بدهی در برگیرنده مجموعه ای از ابزارها و روش های تخصصی است که خلق ارزش برای سهامداران و کنترل ریسک را مدنظر قرار می دهد (بیتی، 2012). انجام پایان نامه حسابداری

عمده فعالیت های مؤسسه های واسطه گر مالی، نظیر بانک مربوط به جذب سپرده ها و تسهیلات اعتباری است. به بیان دیگر، مؤسسات واسطه گر مالی مانند بانک در بازار پول، فعالیتی دوگانه دارند. به نحوی که از یک سو تقاضا کننده منابع پولی سپرده گذاران و از سوی دیگر عرضه کننده منابع پولی به سرمایه گذاران هستند. به همین علّت، در مقوله دارایی و بدهی، توجه ویژه به این دو زمینه ضروری است. بانكها در واقع در این قالب به دنبال دستیابی به استراتژی هستند که حداکثر سود را با حداقل ریسک امکان پذیر سازد در راستای اجرایی نمودن و کاربردی ساختن این مدل و به عنوان گام نخست، با در نظر گرفتن دو حالت حدیِ حداکثر نمودن سود و حداقل نمودن ریسک، استراتژی بهینه در زمینه ترکیب بهینه منابع-تسهیلات تعیین و انتخاب گردد. این امر با وزن دهی به درجه اهمیّت اجزای منابع و تسهیلات بر مبنای تأثیر آ نها بر حداکثر سودآوری و حداقل نمودن ریسک بانک صورت پذیرفت(وايدياناتان، 1999). انجام پایان نامه حسابداری

لذا باتوجه به اهميت و ضرورت مديريت دارايي و بدهي بانكها چه براي اقتصاد و عموم سپرده گذاران و همچنين اهميت و ضرورت اين مديريت براي خود بانكها و مديران آنها، پژوهشگر به ارزيابي و بررسي تاثير عوامل موثر بر مديريت دارايي-بدهي بانكها مي پردازد و وضعيت اقتصادي، ساختار مالكيت و ويژگيهاي هيأت مديره را بر مديريت دارايي-بدهي بانكها ارزيابي مي كند. انجام پایان نامه حسابداری

مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق) :

لينا و پترايتيته (2014) در پژوهشي به بررسي عوامل موثر بر مديريت دارايي-بدهي بانكها پرداختند. آنها تحقيق خود را در بين بانكهاي ليتواني انجام دادند. نتايج نشان مي دهد كه نحوه مديريت دارايي-بدهي بانكهاي ليتواني تحت تاثير چرخه تجاري قرار مي گيرد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه بانكها خواستار پذيرش ريسك بيشتري هستند و در عين حال نيز به مديريت دارايي-بدهي اقدام مي نمايند. از طرفي چرخه تجاري بانك متفاوت از چرخه اقتصادي است و باتوجه به نوع چرخه تجاري بانكها است كه سطح دارايي و بدهي در بانكها ليتواني مشخص مي گردد و در نهايت بر سودآوري آنها نيز تاثير گذار است. انجام پایان نامه حسابداری

ویته سونتی (2014) طی تحقیقی به بررسی تاثیر توسعه یافتگی بازارهای مالی بر ریسک بانکها در بازار سرمایه تایلند پرداخت. تحقیق حاضر برای دوره بین 1990 لغایت 2012 انجام گردید. نتایج تحقیق بعد از ثابت نگهداشتن آثار متغیرهای اقتصادی و شرکتی نشان داد که بین توسعه یافتگی بازار و نسبت سرمایه ارتباط مثبتی وجود دارد و این ارتباط در خصوص بتا منفی است. همچنین نتایج نشان داد که تا زمانی که توسعه یافتگی بازار بر نسبت سرمایه تاثیری ندارد، ارتباط آن با بتا مثبت است ولی اگر توسعه یافتگی بر نسبت سرمایه تاثیر گذار باشد، ارتباط ان با بتا منفی خواهد بود. انجام پایان نامه حسابداری

ایمبیروویچ و راوچ (2014) به بررسی تاثیر ریسک بانکها بر سوداوری انها و همچنین ارتباط بین توسعه یافتگی و ریسک بانکها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که ریسک بانکها بر سودآوری تاثیر مثبتی دارد و همچنین توسعه یافتگی بازار با ریسک دارای یک رابطه منفی می باشد. همچنین شاخص توسعه یافتگی بانک با تنوع در کسب درآمد ارتباط مثبتی دارد همچنین توسعه یافتگی بانکها با بتا که معیار ریسک می باشد، ارتباط منفی وجود دارد. انجام پایان نامه حسابداری

ایواشینا و شارفستین (2010) نشان دادند که نوسانات سپرده ها و هم کنترل بیشتر در کمیته های اعطای اعتبار باعث کاهش وامدهی بانکها می گردد و نقدینگی دارای مشکلات کمتری می شود. همچنین کرنت و همکاران (2011) نشان دادند که بانکهایی که منابع نقدینگی ثابتی دارند در دوران بحران ها کمتر دچار مشکلات نقدینگی شده و راحت تر وام می دهند. انجام پایان نامه حسابداری

چن (2009) در مطالعه اي به بررسي كارايي بانك ها در كشورهاي كمتر توسعه يافته افريقايي پرداخت. در اين مطالعه وي تفاوت در سطوح كارايي بانك ها با استفاده از روش SFA روش روش حداقل مربعات معمولي طي دوره زماني 2000 لغايت 2006 براي تمامي كشورهاي كمترتوسعه يافته آفريقايي تخمين زده شده است. بر طبق نتايج به دست آمده، بانك ها با كاهش 20 تا 30 درصد از هزينه هاي خود مي توانند كارايي خود را افزايش دهند. هم چنين بانك هاي خصوصي خارجي نسبت به بانكهاي خصوصي داخلي و بانك هاي تجاري دولتي كاراتر مي باشند و از جمله عواملي كه سطوح كارايي بانك ها را تحت تأثير قرار مي دهند عبارتند از، ثبات و پايداري اقتصاد كلان، درجه رقابت بازار، ثبات سياسي و ژرفاي توسعه مالي مي باشد. انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری ، انجام پایان نامه ارشد حسابداری ، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ، انجام پایان نامه دکتری حسابداری

 حسابداری مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس

 

پایان نامه حسابداری

عزیزی یوسف وند و همكاران (1392)، در تحقيقي اثر مدیریت ریسک بر کارایی بانک های خصوصی (مطالعه موردی بانک انصار شعب استان گیلان) را مورد بررسي قرار دادند. این مقاله با هدف کاربرد نقش مدیریت ریسک بر کارایی شعب بانک انصار استان گیلان، با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. بدین منظور بررسی های لازم با استفاده از اطلاعات مالی وغیرمالی بر روی کلیه شعب بانک انصاراستان گیلان صورت گرفت. دراین پژوهش،متغیرهای مالی وغیرمالی بررسی شد که از بین متغیرهای موجود درنهایت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان(روش دلفی)متغیرهای تأثیرگذار شامل (تعداد کارکنان، ، هزینه عملیاتی، مدیریت ریسک ) به عنوان ورودی و(حجم تسهیلات، مجموع درآمد) به عنوان خروجی شناسایی و وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شد و امتیازات کارایی شعب مختلف با استفاده از آنها به دست آمد. نتایج نشان داد که تعدادی از شعب، روی مرز کارایی قرار داشته وتعدادی ناکارآمد بودند. برای واحد های ناکارا ، واحد مجازی کارا تشکیل گردید ومشخص شد هر گاه واحد های ناکارا به متغیر مدیریت ریسک توجه زیادی داشتند تاثیر مستقیمی بر کارایی شان داشته و بر تعداد واحد های کارا افزوده است.بنابراین مدیریت ریسک به عنوان عاملی مهم بر کارایی و عملکرد بانک ها موثر است. انجام پایان نامه حسابداری

عرب مازاريزدی و همکاران (1392) طی پژوهشی به بررسي رابطه ميان ترکيب دارايی-بدهی و ريسك نقدينگي بانك‌ها در ايران پرداختند.  به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ريسک نقدينگي، رابطه ميان ترکيب دارايي-بدهي بانک‌ها و ريسک نقدينگي را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتي موجود که ترازنامه بانک‌هاي فعال در سيستم بانکي کشور از سال 1386 تا 1389 مي‌باشد، با استفاده از روش تجزيه و تحليل کانوني، بررسي نموده است. براي انجام بررسي، متغيرهاي ريسک نقدينگي و ترکيب دارايي-بدهي، با استفاده از نسبت‌هاي مالي مورد تعريف و اندازه‌گيري قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم­افزار اس­پی­اس­اس[1]، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گرديد. بنابراین می‌توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها تاثیر می­پذیرد و فرضیه تحقیق مبني بر وجود رابطه ميان دو مجموعه از متغيرها مورد اثبات قرار گرفت. انجام پایان نامه حسابداری

اردستانی و همكاران (1392) در مقاله اي به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: بانک ملی شعب غرب تهران) پرداختند. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی بانک ملی ایران در شعب غرب تهران می باشد که تعداد آنها 327 نفرند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه و همچنین جهت رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان از آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به میانگین های بدست آمده و همچنین انجام آزمون مربوطه مشخص گردید عواملی همچون توانایی، درک ( وضوح نقش)، اعتبار، انگیزه، محیط، حمایت و بازخورد بر ارتقای عملکرد کارکنان بانک ملی ایران شعب غرب تهران مؤثر هستند. و همچنین با اطمینان 99 % می توان گفت عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بانک ملی شعب غرب تهران دارای اولویت هستند.متغیر توانایی دارای رتبه اول و متغیر بازخورد دارای رتبه آخر در عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بانک ملی شعب غرب تهران می باشد. انجام پایان نامه حسابداری

ايزدي نيا، ناصر؛ قندهاري، مهسا و عابديني، احمد. (1391)، ” نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک تابع هدف در مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی بانک ها (مطالعه موردی: بانک تجارت)”، حسابداري و مديريت مالي، شماره 9، بهار، صص 130-152. انجام پایان نامه حسابداری

ايزدي نيا و همكاران (1391) طي تحقيقي به تحليل نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک تابع هدف در مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی بانک ها (مطالعه موردی: بانک تجارت) پرداختند. این پژوهش به بررسی و مدل سازی نسبت کفایت سرمایه جهت استفاده در مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش برنامه ریزی آرمانی است. به این منظور و براساس تعریف آیین نامه بانک مرکزی از نسبت کفایت سرمایه، اجزای مختلف این نسبت، شناسایی و مدل سازی شده است. در نهایت این نسبت به صورت یک محدودیت آرمانی نوشته می شود. این محدودیت در کنار سایر محدودیت های برنامه ریزی آرمانی قرار گرفته و می تواند در پیش بینی ترازنامه سال آینده بانک تجارت بکار رود. انجام پایان نامه حسابداری

معماریان و حسینی ایمنی (1391) در مقاله اي به بررسی مدیریت دارایی و بدهی در بانک صادرات مازندران با تأکید بر سودآوری پرداختند. مدیریت دارایی و بدهی را می توان به عنوان بازسازی مجدد ساختار دو سمت ترازنامه بانک به منظور تلاش برای رسیدن به سودآوری معقول، به حداقل رساندن ریسک نرخ بهره و تأمین نقدینگی کافی تعریف کرد. از جملهتکنیک های کمی مهی که برای مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها استفاده می شود، مدل برنامه ریزی آرمانی است. چراکه قادر است آرمان های مختلف را مد نظر قرار دهد. همچنین انحراف از آرمان ها را مجاز می داندو از این رو انعطاف پذیری را در فرایند تصمیم گیری ایجاد می کند. مقاله حاضر مربوط به اطلاعات ترازنامه سال 87 88 89 90 بانک صادرات مازندران بوده که از مدل برنامه ریزی آرمانی با هدف ارائه یک مدل و چارچوب کمی به منظور مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های بانک استفاده شده است. نتایج کلی حاصل از مدلنشان از کارآیی مدل داشته و همه اهداف و اولویت های بیان شده تأمین گردیده است. انجام پایان نامه حسابداری

عيسي زاده و شاعري (1391) در مقاله اي به بررسی تاثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی (مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا) پرداختند. هدف تحقيق بررسي تاثير شرايط ثبات و پايداري اقتصاد كلان به عنوان يكي از مهم ترين عوامل محيطي موثر بر كارايي صنعت بانكداري قرار داده است. لذا در اين مقاله ابتدا كارايي صنعت بانكداري كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا با استفاده از روش پارامتري و داده هاي ترازنامه سيستم بانكي كشورها در طي دوره 2008-1995 به دست مي آيد. به منظور برآورد كارايي و نيز تشخيص عوامل موثر بر آن از فرم خطي – لگاريتمي تابع هزينه مرزي تصادفي ترانسلوگ و روش تابع مرزي تصادفي استفاده شده است. در مرحله بعد به منظور بررسي تاثير شاخص هاي ثبات اقتصاد كلان از روش داده هاي تابلويي (روش اثرات تصادفي) استفاده شده است. شاخص هاي مورد استفاده در بررسي شرايط اقتصاد كلان تورم و توليد ناخالص داخلي سرانه مي باشد. بر اساس نتايج مدل برآورد عوامل موثر بر كارايي با استفاده از روش داده هاي تابلويي، كارايي بانك ها با شاخص تورم رابطه منفي و با توليد ناخالص داخلي سرانه رابطه مثبت دارد. به عبارت ديگر افزايش ثبات و پايداري اقتصاد كلان تاثيري مثبت و معني دار بر ميزان كارايي نظام بانكي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا دارد. انجام پایان نامه حسابداری

رئيس صفري و همكاران (1391) طي پژوهشي به بررسي كارايي شعب بانكها و تعيين عوامل موثر بر آن پرداختند. اين پژوهش به‎دنبال برآورد كارايي شعب و تشخيص عوامل موثر بر آن است. داده‎هاي مورد بررسي، آمار و ارقام 52 شعبه‎ي مختلف بانك مورد نظر در بازه‎ي زماني (1386-1384) است. براي اين كار، در اين پژوهش از تابع هزينه‎ي مرزي با استفاده از روش حداكثر درست‎نمايي (ML) استفاده شده است. مدل‎هاي مورد استفاده در اين پژوهش، مدل اول ناكارايي متغير با زمان بتيس و كوئلي (1992) و مدل دوم ناكارايي اثرهاي ساختاري بتيس و كوئلي (1995) است. در برآورد تابع هزينه، حجم تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي به‎عنوان ستاده و (نيروي كار، حجم سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري و قرض‎الحسنه، دارايي‎هاي ثابت) به‎عنوان نهاده در نظر گرفته شده‎اند. نتايج به‎دست آمده از مدل اول ناكارايي متغير با زمان نشان مي‎دهد، ميانگين كارايي شعب 1/77 درصد است و شعب مورد نظر اعطاي تسهيلات را با حداقل هزينه انجام نداده‎اند. نتايج پژوهش در مدل دوم اثرهاي ساختاري، نشان داده است كه ميانگين كارايي شعب 2/64 درصد بوده كه دليل اختلاف كارايي بين مدل اول و دوم، تاثير متغيرهاي ساختاري شعب (اندازه‎ي اقتصادي، نسبت دارايي‎هاي ثابت به كل دارايي‎ها، تحصيلات كاركنان، درجه به‎كارگيري فناوري) بوده كه در مدل دوم وارد شده است. انجام پایان نامه حسابداری

خوش سيما و شهيكي تاش (1391) طي پژوهشي به بررسي تاثير ريسك هاي اعتباري، عملياتي و نقدينگي بر كارايي نظام بانكي ايران پرداختند. هدف محوری اين مقاله بررسی ارتباط کارايی و ريسک در صنعت بانکداری ايران است. در اين پژوهش به منظور ارزيابی کارايی و رتبه بندی بانک ها ، انتخاب مدل بهينه و سپس شناسايی تاثير ريسک های اعتباری، عملياتی و نقدينگی بر کارايی نظام بانکی، از دو رويکرد پارامتريک با مبنای اقتصادی و ناپارامتريک با مبنای بهينه سازی رياضی استفاده شده است. در اين راستا 15 بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال هاي89-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. يافته های پژوهش بيانگر تفاوت دو روش پارامتريک و ناپارامتريک در ارزيابی کارايی و رتبه بندی بانک ها و برتری نسبی روش SFA(پارامتريک) نسبت به MEA(ناپارامتريک) می باشد. همچنين يافته های مقاله بيانگر آن است که ارتباطی معنا دار ميان ريسک اعتباری، عملياتی ، نقدينگی و کارايی در نظام بانکی ايران وجود دارد. انجام پایان نامه حسابداری

ايزدي نيا و همكاران (1390) در تحقيقي به بررسي مروری بر مدیریت دارایی ها و بدهی ها پرداختند. آنها عنوان نمودند كه مدیریت دارایی ها و بدهی ها به فرایندهای ارزیابی و کنترل ریسک های شرکت جهت نیل به اهداف مالی طرح ریزی شده اطلاق می گردد. این فرایند شامل فعالیت های برنامه ریزی، هدایت و کنترل جریانات ، سطوح و ترکیب وجوه کسب شده و همچنین هزینه ها و درآمدهای شرکت بوده، با فرایند کنترل ریسک های مالی و نیل به اهداف مالی درآمیخته است. مدیریت دارایی و بدهی برای همه موسسات بالاخص موسسات مالی و در میان آنها بالاخص بانک ها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدیران همواره در پی آنند که بدانند با کمک چه تکنیکی می توان بازده را حداکثر ، ریسک را کنترل و در کل ثروت سهامداران را حداکثر کرد. در این راستا از دیر باز سعی بر ارائه تکنیک ها و مدلهایی بوده است تا بتواند راه حل ها و جواب های ممکنه را شناسایی و مدیران را در فرایند تصمیم گیری یاری رساند. انجام پایان نامه حسابداری

اسلامي بيدگلي و همكاران (1390) در پژوهشي به ارزيابي مدیریت بهینه دارایی ها در بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی پرداختند. هدف اصلی این مقاله کاربرد تکنیکهای کمی در مدیریت داراییهای بانک ‪جهت‫ تخصیص بهینه منابع موجود به مصارف است. در این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی با‫توجه به اهداف، محدودیتهای ساختاری وآرمانی و الزامات قانونی ومدنظر قرار دادن‫افزایش حقوق صاحبان سهام لحاظ شده است. در ابتدا با استفاده از روش تحلیل سلسله‫مرات بی فازی آرمانها تعریف ، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص گردید، سپس با‫استفاده از برنامه ریزی آرمانی تخصیص منابع انجام گرفت. مدل پیشنهادی برنامه ریزی‫آرمانی در یکی از بانکهای کشور مورد آزمون قرار گرفت که به دلیل حفظ اسرار بانک مورد‫نظر در این تحقیق با عنوان بانک ‪ Aنام برده میشود. نتایج حاکی از این بود که استفاده از‫مدل برنامه ریزی آرمانی میتواند مدیران را در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور ‫بازدهی باالتر یاری رساند. انجام پایان نامه حسابداری

مشيري و كريمي (1387) در تحقيقي به مطالعه مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی (GP) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: بانک کارآفرین) پرداختند. آنها عنوان نمودند كه مدیریت دارایی و بدهی بانک به‌عنوان برنامه‌ریزی هم زمان همه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک که ترکیب ترازنامه بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیک‌های کمّی استفاده شده برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها مدل برنامه‌ریزی آرمانی می‌باشد. سوال اصلی این است که: ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها چه باید باشد تا میانگین بازده‌ها و هزینه‌های مرتبط به‌منظور دستیابی به اهداف مشخص از قبیل حداکثرسازی درآمد خالص تامین گردد؟ تحقیق ارایه شده در بانک خصوصی کارآفرین ارایه شده است که از روش AHPبرای الویت‌بندی و تعیین درجه اهمیت اهداف، و مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای تبیین ملاحظات قانونی، عملیاتی و محدودیت‌های اجباری و ملاحظات همراه با اهداف مدیران و الویت‌ها و غیره لحاظ شده است. نتایج کلی حاصل از حل مدل نشان داد که، اولا: همه الویت‌های و اهداف بیان شده، تامین گردیده است. ثانیاً (و مهمتر) بازده و سود سهام پیشنهادی حاصل از مدل بزرگتر از اقلام مشابه در ترازنامه واقعی می‌باشد.

ادامه پروپوزال در لینک زیر:

پروپوزال ارشد حسابداری مدیریت بدهی-دارایی بانکها در بورس

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پایان نامه مدیریت مالی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

 

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.