پروپوزال برق تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده با استفاده از ارزیابی دراز مدت و با در نظر گرفتن بارهای وابسته به ولتاژ

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

در نمونه پروپوزال ارشد مهندسی برق قدرت به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

چکيده

واحدهای تولید پراکنده[1] که به طور پراکنده در شبکه توزیع نصب شده‌اند، جهت کاهش بار نیروگاه‌ها، شبکه انتقال و توزیع و همچنین مهار نمودن رشد نیروگاه‌های مرکزی، کاهش تلفات، بهبود کیفیت برق و قابلیت اطمینان شبکه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. ورود این منابع به شبكه توزيـع، نحـوه بهـره بـرداري و طراحـي ايـن شبكه‌ها را دستخوش تغيير كرده است. از آنجا که کاهش تلفات شبکه از دیدگاه بهره‌برداری و اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، لذا ارائه راه حلی که منجر به مینیمم کردن تلفات شبکه در شرایط واقعی بهره‌برداری در حضور منابع تولید پراکنده شود، مورد نیاز می باشد. وجود انواع منابع تولید پراکنده، مدل های رفتاری آن‌ها در شرایط مختلف بهره برداری، ظرفیت تولیدی و همچنین رفتار بارهای مصرفی از جمله پارامترهایی هستند که می توانند مساله تلفات شبکه را در شرایط واقعی بهره برداری تحت تاثیر قرار دهند. از این رو در این پایان نامه مساله تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده فتوولتائیک در یک دوره دراز مدت در نظر گرفته شده است به نحوی که هدف از آن تخمین توان نامی و مکان منابع تولید پراکنده فتوولتائیک به گونه‌ای می باشد که اتصال آن‌ها تلفات انرژی سیستم توزیع را برای یک دوره زمانی مشخص کمینه کند. به علاوه، فرض می‌گردد که اتصال منابع فتوولتائیک[2] به صورت متوالی بوده و بارها می‌توانند وابسته به ولتاژ باشند. در اکثر منابع تحقیقاتی موجود بارها ثابت در نظر گرفته می شود که این امر از دقت نتایج حاصل به دلیل شرایط وابسته به ولتاژ بار در واقعیت می کاهد. لذا در این پایان نامه مدلسازی بار به صورت واقعی و وابسته به ولتاژ انجام می گیرد تا نتایج حاصل از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشد.

 

 

واژه‌هاي كليدي: تولید پراکنده، تلفات شبکه، جایابی بهینه، فتوولتائیک، مدلسازی بار.

 

 

با گسترش شبکه توزیع و بالا رفتن سطح توقع مصرف کننده‌ها براي افزایش قابلیت اطمینان برق مصرفی، بحث بهبود کیفیت شاخص‌هاي شبکه مطرح گردید. سیستم توزیع به دلیل نزدیکترین حلقه به مصرف کننده از اهمیت زیادي برخوردار است و بایستی از عملکرد رضایت بخشی برخوردار باشد. همچنین انتظار می‌رود به منظور بهبود عملکرد در سال‌هاي آینده مورد توجه بیشتري قرار گیرد. فن‌آوري‌هاي مختلفی وجود دارد که میتوان به عنوان منابع تولید پراکنده[3](DG) استفاده کرد. مانند سلول‌هاي فتوولتائیک(PV)[4]، توربین‌هاي بادي، موتورهاي احتراقی، سلول‌هاي سوختی و انواع دیگر از تولیدات پراکنده که در دسترس هستند و با توجه به منطقه جغرافیایی مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرند. مولدهاي تولید پراکنده نقش موثري در بهره برداري از منابع طبیعی و کمک بیشتر به سیستم توزیع قدرت در شرایط عملیاتی مختلف دارد. تعریف جامعی که براي تولیدات پراکنده میتوان داشت به این صورت است که این تولیدات عملاً نزدیک به محل مصرف تولید می‌شود و به صورت محلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. انرژي حاصل از این روش مستقیماً به شبکه توزیع وصل می‌شود و ظرفیت آن از چند کیلووات تا 10 مگاوات می‌باشد. در واقع از مهم‌ترین مزایاي استفاده از این تولیدات را میتوان به کاهش تلفات توان سیستم، بهبود ولتاژ، کاهش هزینه‌هاي مربوط به تجهیزات قدرت، رویکرد مناسب سیستم در راستاي کیفیت بهتر بار موجود در شبکه اشاره کرد. محل و ظرفیت نامناسب DG ممکن است منجر به عملکرد نامطلوب سیستم در شرایطی چون افزایش تلفات توان و کاهش سطح پروفیل ولتاژ شود. بیشترین تلفات مربوط به شبکه توزیع است و از آنجا که نقاط اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده نیز از طریق سطح ولتاژ توزیع انجام میگیرد، لذا می توان گفت اتصال این منابع به شبکه بر روی پارامترهای عملکرد شبکه تاثیرگذار است ]1[-]6[. با توجه به اینکه کاهش تلفات شبکه از مسائل مهم به روز شبکه های قدرت می باشد، لذا بررسی تاثیر مشخصات DG برروی تلفات شبکه و … باید با جدیت دنبال گردد. از طرفی بررسی مسائل شبکه قدرت باید با رفتار واقعی آنها منطبق باشد تا میزان کارایی روش های ارائه شده برای بهبود رفتار شبکه افزایش یابد. از این رو در این پایان نامه سعی می شود الگوریتمی ارائه شود که بر پایه آن میزان تلفات شبکه در حضور منابع تولید پراکنده مینیمم گردد ضمن اینکه در اجرای این برنامه تاثیر بارهای وابسته به ولتاژ نیز لحاظ می گردد تا نتایج حاصل از آن انطباق بیشتری با شبکه واقعی داشته باشد.

1-2- نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق

 

هدف از این پایان نامه، تخمین تخصیص بهینه  منابع تولید PV با استفاده از یک محیط محاسباتی پراکنده است، با این تفاوت که ارزیابی درازمدت مد نظر است. هدف محاسبات و شبیه سازی عبارت است از تخمین توان نامی و مکان منابع PV به گونه‌ای که اتصال آن‌ها تلفات انرژی سیستم توزیع را بری یک دوره زمانی مشخص کمینه کند. به علاوه، فرض می‌گردد که اتصال منابع PV به صورت متوالی بوده و بارها می‌توانند وابسته به ولتاژ باشند.

1-3- روش انجام آزمایش

در این پایان نامه ابتدا مقدمه‌ای راجع به منابع تولید پراکنده و مزایا و معایب ناشی از حضور گسترده آنها در شبکه ارائه می‌گردد. سپس تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه با اهداف گوناگون از قبیل کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و … مورد بررسی قرار گرفته و خلاصه نتایج مشابه حاصل از کارهای تحقیقاتی گذشته ارائه می گردد. در ادامه مدلسازی بار توضیح داده شده و تاثیر آن بر روی عملکرد روش های پیشنهادی برای تخصیص بهینه منابع DG به تفصیل توضیح داده می شود. پس از ارائه توضیحات ابتدایی راجع به منابع DG و مدلسازی بار، الگوریتم پیشنهادی برای تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده PV با هدف کاهش تلفات شبکه و با در نظر گرفتن مدلسازی وابسته به ولتاژ بار توضیح داده می شود و در انتها برای ارزیابی عملکرد و کارایی الگوریتم شبیه سازی از شبکه استاندارد IEEE در نرم افزار متلب استفاده شده و کارایی الگوریتم برای حالت های مختلف بهره‌براداری شبکه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

[1] Distributed Generation

[2] Photovoltaic

[3] Distributed Generation

[4] Photovoltaic

 

موضوع پایان نامه مهندسی برق قدرت انجام پایان نامه برق قدرت

موضوع پایان نامه مهندسی برق انجام پایان نامه برق قدرت

آموزش نرم افزار گمز و شبیه سازی با گمز

پروپوزال مهندسی برق قدرت ریز شبکه

هماهنگی حفاظتی یکپارچه رله‌های اضافه جریان همراه با جایابی و تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع الکتریکی 

دانلود پروژه آماده کنترل مدرن (کد 12)

دانلود پروژه آماده کنترل مدرن کد 215

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.