پروپوزال ارشد حسابداری نقد شوندگی ،ریسگ نقد شوندگی و جریان اطلاعات د ر صنایع بورس اوراق بهادرار تهران

 

در نمونه پروپوزال ارشد مدیریت مالی به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

بيان مسأله

يكي از موضوع­هاي اساسي در سرمايه­ گذاري ميزان نقدشوندگي دارايي­هاست. نقش عامل نقدشوندگي در ارزش­گذاري دارايي­ها بسيار مهم است؛ زيرا سرمايه­گذاران به اين موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند دارايي خود را به فروش برسانند، آيا بازار مناسبي بـراي آنهـا وجود دارد يا خير؟ در هر بازار مالي با توجه به گستردگي و عمق بازار، ابزارهـاي متنـوعي جهت سرمايه­ذاري وجود دارند و سرمايه­گ ذاران با عنايت به بــازده و ريســك سرمايه­ گذاري دارايي­هاي مورد نظر خود را برمي­گزينند. نرخ بازده مورد انتظار هر دارايي، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرايط ريسك مساوي ناشي از تحصيل آن دارايي اسـت. يكي از عوامـل مـؤثر بـر ريسـك دارايـي­هـا قابليـت نقدشـوندگي آنهاسـت. نقـش عامـل نقدشوندگي در ارزشگذاري دارايي­ها ناشي از تبلـور مفهـوم ريسـك عـدم نقدشـوندگي دارايي در ذهن خريدار است كه مي­تواند باعث انصـراف سـرمايه ­گـذار از سـرمايه­ گـذاري شود. هر چه ريسك ناشي از يك دارايي افزايش يابد، سرمايه­ گـذار انتظـار دريافـت بـازده بيشتري خواهد داشت و يكي از عوامل مهم مؤثر بر ريسك دارايي قابليت نقدشوندگي آن است. با آنكه اين عامل در تصميم­گيري­ها نقش مهمي را ايفا مي­كند، ولي بـا وجـود ايـن تبديل آن به عاملي عيني و كمي و اندازه­گيري آن قدمت چنداني ندارد (یحیی زاده فر، 1389)

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی که جهت تصمیم گیری‏های اقتصادی اطلاعات‏ ارزش مندی رادر اختیار سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار‏می دهد همواره با این پرسش روبرو بوده است که اطلاعات حسابداری چه محتوایی برای استفاده کنندگان دارد. بخشی از تحولات نظریه بازار سرمایه پس از دهه١۹۶۰، به زمانی مربوط می شود که تحقیق درباره محتوای اطلاعات و انتخاب روش‏های حسابداری مطلوب در دستور کار تحقیقات حسابداری قرار گرفت. بر اساس یک دیدگاه در نظریه حسابداری، مشاهده واکنش بازار در قبال متغیرهای حسابداری، رهنمودی جهت ارزیابی محتوای اطلاعاتی داده‏های حسابداری و انتخاب یک معیار بهتر برای پیش بینی رویدادهای تجاری در اختیار نظریه پردازان حسابداری قرار می‏دهد (دیچو، ١۹۹۴). ارزیابی عملکرد شرکت ها به کمک شاخص‏های نقدینگی و سودآوری بررسی می‏گردد. نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردارست، زیرا شرکت‌های با سودآوری پایین یا حتی غیرسودآور مدت بیشتری می­توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند ولی شرکت­های بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند ( طالبی١۳۷۵).

برای ارزیابی نقدینگی شرکت­ها روش­های مختلفی ارایه شده است. یکی از آن­ها، نسبت­های مالی است که از اوایل قرن بیستم جهت ارزیابی واحد تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان، شاخص­هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکت­ها می­پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیل گران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیل گران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص­های سنتی بتوانند شاخص­های نوینی را ارایه کنند (خوش­طینت و نمازی ١۳۸۳)

شاخص­های مزبور، ایرادهای ناشی از شاخص­های سنتی نقدینگی را که به واسطه در نظر نگرفتن جزییات وضعیت نقدینگی شرکت­هاست، مورد توجه قرار می­دهد. اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی اندازه‌گیری می‌شوند و عموما اعتقاد بر این است که این اقلام اطلاعات مفیدی در مورد کارایی واحد تجاری، پیش‌بینی فعالیت‌های آتی و پرداخت سود فراهم می‌کند. شیاحو معتقد است با توجه به اینکه مدیران می‌توانند تعهدات جاری را به وسیله شناسایی افزایش درآمد (فروش نسیه) یا به تاخیر انداختن شناسایی هزینه (ذخیره کاهش برای مطالبات) دستکاری کنند، جریان‌های نقدی نسبت به سود معیار بهتری برای ارزیابی عملکرد است (شیاحو ۲۰۰۴).

لذا نقدینگی یک شرکت معیار توانایی آن در ایفای تعهدات نقدی در سررسیده است. مدیریت نقدینگی شرکت برای پیشینه سازی دریافتها هنگامی به‌کار می‌رود که خطر احتمالی وقفه در پرداخت بدهیها را در سطوح دلخواه نگاه دارد. نقدشوندگی دارایی ها و افزایش نقدینگی شرکت ها به خصوص پس از وقوع بحران مالی جهانی و سقوط بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است و برای بازارهای سرمایه ایران نیز مهم می باشد. پدیده صف های خرید و فروش بیانگر وجود مشکلات نقدشوندگی در بازار است. به دلیل حضور روز افزون مالکان نهادی درشرکتهای واجرای اصل 44 مربوط به خصوصی سازی که این امر را تشدید می کند و همچنین اثر مستقیم و قابل توجه نقدشوندگی در بازار سهام می باشد (آمیهود، 2005)

مفهوم ريسك نقدينگي به طور رضايت بخشي در ادبيات مالي مورد بحث قرار نگرفته است. ريسك نقدينگي بازار، به عنوان عدم اطمينان مشاهده شده ، مرتبط با مقدار واگذاري قيمتي، مازاد بر ارزش پيشبيني شده الزامي براي تبديل فوري يك دارايي به نقد و يا نقد به دارايي، تحت يك استراتژي مشخص معاملاتي، تعريف شده است؛ در واقع ريسك نقدينگي بازار احتمالي است كه قيمت واگذاري، از ارزش پيشبيني شده بيشتر باشد (لبنيتز ،2006). در واقع احتمال اينكه بازار نقد نباشد حاكي از اين است كه ريسك نقدينگي وجود دارد؛ احتمال بيشتر، ريسك نقدينگي بالاتر. يك ارتباط معكوس بين نقدينگي و ريسك آن وجود دارد؛ واضح است كه ريسك نقدينگي بزرگتر، احتمال غير نقد

شدن و بنابراين نقدينگي پايينتر را به همراه دارد. علل وجود ريسك نقدينگي قرار گرفتن در معرض انحراف از بازار كارا و پارادايم اطلاعات سيستماتيك ميباشد كه ميتواند منجر به خطر اخلاقي و انتخاب نادرست شود (نیکلا، 2009).

یکی  دیگر از عناصر با اهميت در ارزيابيهاي اقتصادي، ريسك اطلاعات است كه با كيفيت اطلاعات و گزارشهاي مالي مرتبط است. اين باور وجود دارد كه هرقدر كيفيت گزارشهاي مالي افزايش يافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتري در تهيه و ارائه گزارشها استفاده شود، ريسك اطلاعات كاهش خواهد يافت و بر تصميمات و نتايج اقتصادي ناشي از آنها تاثير مثبت خواهد داشت. استانداردهای  حسابداري در راستاي هدف بالابردن كيفيت جریان اطلاعات حسابداري و ايفاي نقش اطلاع رساني حسابداري به گونه مطلوب، تدوين مي­شوند. به عقيده سرمايه­گذاران و قانونگذاران، جریان اطلاعات گزارشگري مالي داراي كيفيت بالا به طور مستقيم بركارآيي و اثربخشي بازار سرمايه مؤثر است (ابراهیمی، 1388)

به باور برخي صاحبنظران، موفقيت بازار سرمايه به طور مستقيم به كيفيت سيستمهاي حسابداري و محصول آن، گزارشهاي مالي و افشاي اطلاعات بستگي دارد. سيستمهاي افشاء اطلاعات كه بر اساس استانداردهاي با كيفيت بالا باشد، سرمايه­گذاران را از اعتبار گزارشگري مالي مطمئن ميسازد. به عقيده ايشان بدون اطمينان سرمايه­گذاران، بازار بقاء نخواهد داشت (ابراهیمی، 1388)

بر اساس تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف، كيفيت اطلاعـات ارائـه شـده توسـط سيسـتم حسـابداري مي­تواند بر ريسك نقدشوندگي سهام تاثير بگذارد. معمولاً هر چه كيفيت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، ريسك نقدشوندگي كاهش مي­يابد. پژوهش حاضر، به تبيين رابطه كيفيت اطلاعات حسابداري با ريسـك نقدشـوندگي سهام شركتها ميپردازد. معيارهاي كيفيت اطلاعات انتخابي در اين تحقيـق شـامل معيارهـاي كيفيـت سـود (مربوط بودن، قابليت اتكا، پايداري و هموار بودن سود حسابداري گـزارش شـده) و كيفيـت پـيش بينـي سـود (دقت پيش بيني و دفعات تجديدنظر در پيش بيني سود) مي­باشند (محمد مرفوع، 1390).

در طول سه دهه گذشته،بسیاری از محققان تلاش کرده اند که به تجزیه و تحلیل رابطه نقدینگی،ریسک نقدینگی،و اطلاعات بپردازند. تحقیقات اولیه بین نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و  حجم معاملات بررسی شده است. بسیاری از معاملات رابطه منفی بین شکاف قیمت های  پیشنهادی خرید و فروش را به عنوان یک بروکسی قیمت برای نقدشوندگی و حجم معاملات را ارائه کرده است. محققان دیگر عمق تاثیر بر حجم معاملات را در مقدار بروکسی نقدشوندگی نسبت داده اند. می توان گفت برای شرکت های بزرگ،افزایش حجم معاملات منجر به تولید با یک کاهش مشخص می شود که یک پیشنهاد متناسب در گسترش بوده و از این رو بهبود نقدشوندگی را به دنبال دارد. برای شرکت های کوچک،افزایش حجم معاملات باعث افزایش پیشنهاد متناسب شده و بنابراین شرایط بد نقدینگی را به دنبال دارد ( Tissaoui & Ftiti, 2016).

در واقع قابل ذکر است که دو جریان اطلاعات عمومی و خصوصی و عوامل غالب در بهبود نقدشوندگی موثر می باشد. از ورود اطلاعات عمومی به گونه پی در پی به عنوان عامل غالب تولید افزایش  ریسک نقدشوندگی  مربوط به شکاف قیمت پیشنهادی در خرید و فروش  استفاده شده است. همزمان با ورود اطلاعات خصوصی،عمل غالب تولید افزایش ریسک نقدشوندگی مربوط به عمق را در بهترین حد دارد.

این پژوهش به رابطه نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی و جریان اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادر  به صورت مقایسه ای بین صنایعی مانند داروسازی، فولاد و حمل و نقل مورد بررسی قرار دهیم.

که دراین خصوص در نظر داریم واژگانی مانند،  حجم معاملات، عدم تعادل سفارش، قیمت های پیشنهادی خرید و فروش، جریان اطلاعات عمومی و خصوصی را به عنوان  عوامل غالب در بهبود نقدشوندگی مورد بررسی قرار دهیم.

سوابق مربوط

چن و وو در سال 2008 تایید کرده اند که این عمق در بهترین حالت در حجم معاملات است . در حالی که حجم معاملات این را دربهرتین حد ایجاد نمی کند.

چانگ و همکارانش در سال 2009نشان دادند که رابطه مثبت بین حجم معاملات و نقدینگی در بازار سهام  وجود دارد. در بازار سهام لندن.

کیا و هیلپر در سال 2011 نشان می دهد که برای شرکت های بزرگ،افزایش حجم معاملات منجر به تولید با یک کاهش مشخص می شود که یک پیشنهاد متناسب در گسترش بوده و از این رو بهبود نقدینگی را به دنبال دارد. برای شرکت های کوچک،افزایش حجم معاملات باعث افزایش پیشنهاد متناسب شده و بنابراین شرایط بد نقدینگی را به دنبال دارد.

چای و همکارانش در سال 2010 به وضوح اثر ویژگی های تجاری را در شش اقدام نقدینگی در بازار سهام استرالیا را داشته اند. آنها نشان دادند که حجم معاملات عامل تعیین کننده اصلی نقدینگی است.

فرینو و همکارانش در سال 2011 تاثیر توقف موقت معاملات بر نقدینگی در همان بازار را مورد ارزیابی قرار دادند.

فتحی و همکارانش در سال 2012،اندازه گیری اثر فعالیت معامله مانند قیمت،نوسانات و حجم معاملات را در نقدینگی ار بررسی نموده اند. در تحقیقات محققین شواهدی وجود دارد که حجم معاملات را در نقدینگی بازار سهام تهران تحت تاثیر قرار می دهد.

مالینوا و پارک در سال 2013 تاثیر سازماندهی معاملات را در حجم و نقدینگی و بهره وری قیمت در بازار فروشنده را نشان  داده است. آنها نشان دادند که حجم معاملات در در بازار با سفارش محدودی وجود دارد و این سیستم برای مکانهای تجاری است.

کائو و بیستراسک در سال 2014 این فرضیه را ارائه نمودند که در آمریکا،مالکیت نهادی در ریسک نقدینگی از سهام را تحت تاثیر قرار داده و به صورت متفاوت از مالکیت فردی حمایت می کند. سهام ارائه شده توسط موسسات به طور متوسط،در معرض خطر نقدینگی پایین تر از سهام ارائه شده توسط سرمایه گذاران فردی در طول دوره 1990-2012 بوده است.

وانگ و ژانگ در سال 2015 نشان دادند که سهام به شدت معامله شده توسط سرمایه گذاران فردی با نقدینگی بالاتری بوده است. اثر مثبت تجاری فرد سرمایه گذار در نقدشوندگی سهام برای شرکت های با عدم تقارن بیشتری در

اطلاعات بوده و سازگار با شرایط تجاری سرمایه گذاری فردی می باشد که باعث کاهش عدم تقارن در اطلاعات قوی تر می شود. این نتایج نشان می دهد  که حجم معاملات تولید شده توسط فرد سرمایه گذار نقدینگی را بهبود بخشیده و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.این مطالعات تنها در حجم معامله  متمرکز بوده و اطلاعات خصوصی و شرایط تجاری برای تجزیه و تحلیل رابطه بین نقدینگی و ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات،نادیده گرفته شده است. حلقه دوم از تحقیقات در مورد اطلاعات عمومی و خصوصی در تجزیه و تحلیل رابطه بین بازده دارایی ها و جریان اطلاعات می باشد.

جان و فونگ در سال 2000 و چوردیا و همکاران در سال 2002 پیشنهاد کردند که عدم تعادل در سفارش ممکن است یک بروکسی برای اطلاعات خصوصی باشد. محققین نشان دادند که وجود عدم تعادل در سفارشها ملزم در سازندگان به حرکتی منجر شده است که به دور از تعادل در مطلوبیت موجود می باشد. برای غلبه بر این شکل،سازندگان بازار به دنبال تنظیم شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش بوده که به جلب سفارشات در جایگاه مطلوب خود می انجامد. این شهود همزمان با نظریه انتخاب مشاهدات است که در آن عدم تعادل جریان سفارش در افزایش هزینه های تولید شده توسط موجودی موقعیت نادرست از سازندگان بار کمک می کند.از دیدگاه تجربی،مطالعات کمی در رابطه با عدم تعادل سفارش با تعداد نقدینگی بررسی شده است.

شس و استار در سال 2002 نشان دادند که عدم تعادل سفارش توسط یک اثر مثبت بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بوده و تاثیر منفی آن بر عمق آن در بهترین حد است.

جوردیاو همکارانش در سال 2002 نشان دادند که عدم تعادل در سفارش به طور قابل توجهی با تغییر نقدینگی روزانه در مورد بازار سهام ایالات متحده در ارتباط است. این همچنین نشان می دهد که خرید و یا فروش،بیش از حد به عنوان عامل تعیین کننده اضافی در حجم معاملات در توضیح نقدینگی است.

دی و رادهاکریشنا ر سال 2013 بازار بورس را بررسی نموده اند. محققین نشان دادند که احتمال تجارت آگاه(PIN) به عنوان یک بروکسی برای کسب اطلاعات خصوصی بوده و تعیین کننده برای یک نمونه 65 تایی از اوراق بهادار ذکر شده است.

فرضيه‌ها يا پرسشهاي تحقيق

1- بین حجم معاملات و نقدشوندگی رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین جریان اطلاعات و ریسک نقدشوندگی رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین نقدشوندگی و سهام مورد معامله رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین عدم تعادل سفارش و با تغییر نقدشوندگی رابطه معناداری وجود دارد.

اهداف تحقيق

هدف اصلی تحقیق

این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا رابطه‌ی معنی‌داری بین نقدشوندگی  و ریسک نقدشوندگی و جریان اطلاعات ...... وجود دارد.

همچنین می خواهیم برای رسیدن به پاسخی مطلوب برای هدف اصلی تحقیق عواملی مانند حجم معاملات، عدم تعادل سفارش، قیمت های پیشنهادی خرید و فروش، جریان اطلاعات عمومی و خصوصی را به عنوان  عوامل غالب در بهبود نقدشوندگی مورد بررسی قرار دهیم.

ضرورت های انجام تحقیق

موضوع نقدشوندگی و نقدینگی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند. نقدشوندگی یک دارایی عبارتند از" قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن " بنا برتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد.

نقدینگی شرکت نقش مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است (آمیهود 2005،89) [1].علاوه بر جنبه تئوری، به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های  موجود همانند پدیده صف های خرید وفروش و مشکلات بسیاردیگر،توجه به نقدشوندگی و نقدینگی شرکت تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد.

نقدشوندگی دارایی ها و افزایش نقدینگی شرکت ها به خصوص پس از وقوع بحران مالی جهانی و سقوط بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است و برای بازارهای سرمایه ایران نیز مهم می باشد. پدیده صف های خرید و فروش بیانگر وجود مشکلات نقدشوندگی در بازار است. به دلیل حضور روز افزون مالکان نهادی درشرکتهای واجرای اصل 44 مربوط به خصوصی سازی که این امر را تشدید می کند و همچنین اثر مستقیم و قابل توجه نقدشوندگی در بازار سهام می باشد. این تحقیق به بررسی اثر نقدینگی و  اندازه شرکت ها بر ارزش شرکت ها می پردازد و به دنبال شناختی در خصوص نقش اندازه شرکت درکاهش مشکلات نقدینگی است.

ارزش گذاری شرکت ها یکی از موضوعات اساسی در حوزه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می توانند عایداتشان را حداکثر کنند، بدین منظور باید از مدل‌های ارزش گذاری و عوامل موثر بر آن استفاده کنند. با تفكيك مديريت از مالكيت و به دنبال آن، با پيدايش تئوري نمايندگي، ارزيابي عملكرد و امدازه گیری ارزش شرکت ها به عنوان يكي از مهمترين موضوع ها در حسابداري مطرح شده است. ارزيابي عملكرد و ارزش گذاری شركتها همواره مورد توجه سهامداران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان مالي، نظير بانكها و مؤسسات مالي، بستانكاران و بخصوص مديران بوده است. ارزيابي عملكرد از لحاظ مالي با دو شاخص قدرت نقدشوندگی و سودآوري تعيين مي شود. سودآوري به اصطلاح علامت مريض نبودن بنگاه اقتصادي و قدرت نقدشوندگی، علامت ادامه حيات بنگاه اقتصادي است. اگر چه هر دو اينها با اهميت هستند، اما نقدشوندگی از اهميت بيشتري برخوردار است. شركت‌هاي با سودآوري پايين يا حتي غير سودآور، مدت بيشتري مي توانند در خدمت اقتصاد قرار گيرند، ولي شركتهاي بدون نقدينگي اميد به حيات كمتري دارند.

در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره‌وران

نتایج اصلی این مقاله نشان می دهد که اثر مهم از اطلاعات جریان نقدشوندگی و خطر نقدشوندگی در اوراق بهادار صنایع دارویی وجود دارد. سپس ما ثابت می کنیم که هردو جریان اطلاعات عمومی و خصوصی و عوامل غالب در

بهبود نقدشوندگی در صنایع دارویی موثر است. از ورود اطلاعات عمومی به گونه پی در پی به عنوان عامل غالب تولید افزایش  ریسک نقدشوندگی  مربوط به شکاف قیمت پیشنهادی در خرید و فروش  استفاده شده است. همزمان با ورود اطلاعات خصوصی،عمل غالب تولید افزایش ریسک نقدشوندگی مربوط به عمق را در بهترین حد دارد.

سهم اصلی از این مطالعه به بررسی اثر متقابل پویا بین جریان اطلاعات از توزیع سهام نقدینگی بوده است. به خصوص،سوال از اهمیت جریان اطلاعات را می توان با فقدان  مطالعات با اثر ترکیبی از اطلاعات عمومی و خصوصی بر نقدشوندگی و ریسک نقدینگی  و تمرکز بر اثر اطلاعات بوده است..

که نتایج اصلی این مقاله نشان می دهد که اثر مهمی از اطلاعات جریان نقدشوندگی و خطر نقدشوندگی در صنایع دارویی وجود دارد. سپس ما ثابت می کنیم که هردو جریان اطلاعات عمومی و خصوصی و عوامل غالب در بهبود نقدشوندگی در صنایع دارویی موثر است..

بطور كلي این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال می­نماید:

2-سرمایه گذاران، و تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، به رابطه بین جریان اطلاعات و نقدشوندگی،  شرکت های مورد نظر خود برای سرمایه­گذاری را ارزیابی قرار داده و با اتکا بر نتایج این تحقیق سود آوری شرکت های مورد نظر خود را مورد بررسی قرار دهند.

3-موسسات حسابرسی می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق نسبت به اهمیت جریان اطلاعات در سود آوری شرکتهای صاحبکار اطلاع حاصل کرده و در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های حسابرسی خود برای انجام یک حسابرسی باکیفیت برنامه ریزی نمایند.

4-مدیران شرکتها می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق از اهمیت جریان اطلاعات بر میزان نقدشوندگی شرکت خود اطلاع حاصل كنند.

بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.

از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل استفاده باشد :

متخصصین و تحلیلگران مالی

سرمایه گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت

سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدیران شرکتها

موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری

محققان و دانشجویان

جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟

با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه نقدشدنگی، ریسک نقدشوندگی و جریان اطلاعات در شرکت ....  مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه اندازه شرکت با نقدینگی شرکت که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایه‌گذاری‌های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راهگشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت ارزش شرکت است، باشد. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می‌گردد.

روش كار

الف: نوع روش تحقيق:

روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از داده‌های ثانویه مستخرج از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ی همبستگی می‌پردازد. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت.

علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر‌ها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است.

از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نيمه تجربي) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاريخي انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد.

ب. روش گردآوري اطلاعات (ميداني، كتابخانه‌اي و غيره):

در این تحقیق از روش کتابخانه­ای به صورت مراجعه به کتب، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی،مقالات معتبر، پایان نامه­ های مرتبط و سایت های معتبر اینترنتی انجام پذیرفته شده است.

پ. ابزار گردآوري اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فيش، جدول، نمونه‌برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانكهاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي كامپيوتري و ماهواره‌اي و غيره):

ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق آزمون، جدول و بانک های اطلاعاتی مانند اینترنت می باشد

ث. روش توصیف و تجزيه و تحليل اطلاعات:

چون در پژوهش با داده های کمی سر و کار داریم، بنابراین آمار ابزار اندازه گیری، ارزشیابی و تحقیق است. جهت تجزیه و تحلیل داده های از دو متغیر مستقل و وابسته استفاده شده است .که متغیرهای مستقل می توانند کمی یا کیفی بوده

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

دانلود پایان نامه حسابداری رابطه بین کنترل‌های داخلی و محافظه‌کاری حسابداری

 

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.