پروپوزال روانشناسی بالینی رابطه علائم وسواس فکری-عملی با علائم منفی و مثبت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

چکیده پایان نامه

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علائم وسواس فکری-عملی با علائم منفی و مثبت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا انجام شده است. در این پژوهش طرح همبستگی به کار رفت و تعداد 31 نفر (19مرد، 12زن)از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا که همزمان علائم وسواس فکری-عملی را نیز در بر داشتند، با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت سنجش علائم وسواس فکری-عملی و شدت این علائم، مقیاس علائم وسواس فکری-عملی ییل-براون((Y-BOCS بود. به منظور ارزیابی علائم منفی و مثبت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا نیز از مقیاس نشانگان مثبت و منفی PANSS استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که علائم وسواس فکری سهم معناداری در پیش بینی تغییرات علائم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا دارد . این حال رابطه معناداری بین علائم وسواس فکری-عملی با علائم مثبت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا مشاهده نشد. این مطالعه نشان داد که علائم وسواس فکری کارکردی حفاظتی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا دارد و لزوماً باعث پیش آگهی بدتر بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا نمی شود.

کلید واژه ها: اسکیزوفرنی، حالت وسواسی فکری-عملی، مقیاس مثبت و منفی سندورم، دارو درمانی، روانشناسی بالینی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید