پروپوزال طراحی شهری تدوین چارچوب استراتژیک مدیریت بصری تهران

دانلود مطالب دانشگاهی

در نمونه پروپوزال ارشد طراحی شهری به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

) بیان مساله تحقیق : ( حد اقل ده سطر و شامل پرسش اصلی تحقیق )

هر شهر مستقل، یک موجود زنده و دارای شخصیت خودش است؛ با رشد و توسعه روزافزون برخي شهرها و كلان شهرها که در مدت زمان كوتاهي اتفاق افتاد چهره آنها دگرگون گشت و اين فرآيند باعث شد كه بسياري از ويژگي هاي مثبت موجود در شهرهاي ايراني مورد اغماض قرار گيرد و در پي آن منظر شهري دچار از هم گسيختگي بصري شده و شهر ديگر شكل مجموعه اي هماهنگ و يكپارچه نداشت.

تهران از جمله شهرهایی است که به لحاظ بصری و منظر عمومی دارای اغتشاشات و بی نظمی های فراوانی است و با کمی دقت می توان وجود این بی نظمی ها را در تمام نقاط و محیط بصری شهر احساس کرد. این پدیده در سال های اخیر به واسطه گستردگی و تنوع عناصر تشکیل دهنده منظر شهر از سوئی و فقدان سازوکار مدیریتی مناسب از سوئی دیگر به سرعت در حال رشد است. نتیجه این امر تنزل کیفیت کالبدی، بصری و اجتماعی فضاهای شهری است. در صورت تداوم شرایط کنونی، شهرهای آینده را نمی توان جز مجموعه ای آشفته و ناهماهنگ از عناصر فیزیکی فاقد هویت و ارزش بصری تصورکرد.

علاوه بر این موارد شهر تهران برنامه ای عملی برای نظم دهی به اوضاع آشفته منظر شهری ندارد. هر چند لایحه سیما و منظر شهری در شورای شهر تهران به تصویب رسیده است اما شهر و تمام اتفاقات بصری آن باید از فیلتر یک عده افراد متخصص بگذرد.

دراین راستا در طراحي شهري و در فرآيند بهبود كيفيت محيط، ارتقا كيفيت بصري-كالبدي شـهر از جايگـاه والايي برخوردار است. لذا شناخت و ساماندهي محورهاي ديد منتهی به مناظر استراتژیک، به عنوان انگارهاي از نظام بصري و منظر شهري و زير سيستمي از سيستم بصري شهر، نقشي غير قابل انکار در نظم بخشي و مديريت بصري – کالبدي شهر و ارتقاء کیفیت بصری تهران دارد. از اين رو سعي بر آن است تا با بازشناخت چشم اندازهای استراتژیک طبیعی و مصنوع ، محورهاي ديد به سوی این مناظر استراتژیکی در مديريت بصري شهر بررسي شود. در واقع مي توان مديريت بصري شهر را زير مجموعه اي از نظام مديريت کلانشهري دانست که حوزه عمل و مداخله آن مسائل کالبدي- بصري شهر و هدف آن ارتقاي کيفيت ديد و منظر شهري است.

به منظور سامان بخشیدن به منظر شهر ضروریست تا علاوه بر پیش بینی اهرم های کنترل و نظارت در طراحی بناها و فضاهای شهری، به عنوان یک حرکت موازی و حتی بنیادی، سیاستگذاری های مدیریتی از سطح ملی تا شهری و محلی مورد بازبینی قرار گیرند؛ زیرا تهران سرشار از پتانسیل هایی است و نباید به آنها بی توجه بود. وضعیت ایده آل اقتضا می کند موضوعات را کلی ببینیم و تصویر روشنی از کلیت شهر در نظر داشته باشیم؛ به همین جهت ایده آل سازی بصری محیط شهری باید در اولویت برنامه های مدیریت شهری قرار گیرد.

برای دستیابی به خروجی های مثبت در راستای ایجاد شرایط مناسب و ایده آل بصری باید با شناخت نقاط قوت و ضعف، اقدامات شایسته و مفیدی در این زمینه ارائه شود؛ زیرا يک طراحي خوب شهري موحب ارتقاء کیفیت های بصري – زيباشناختي عيني و ذهني و زمینه ساز انبساط خاطر شهروندان و آرامش و آسایش روحی آنها می شود؛ همچنین جايگاه و اهميت سيماي و منظر و ارزشهای بصری شهري در ذهن مجريان و مديران شهر مي تواند راهبرد هايي مؤثر در دستيابي به الگويي کارآمدتر در پرداختن به مسئله مدیریت بصری شهر باشد.

 

2) اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن :

تهران امروزی با وجود پتانسیل های فراوان به دلایل گوناگون از یافتن شخصیت بصری  مطلوب بی بهره شده است. منظر عینی و ذهنی شهری، بعد ناشناخته ای از شهر است که تأثیر بسزایی در احساس مطلوبیت شهر در ذهن شهروندان دارد. در شهر عواملی وجود دارد که تغییرات آنها موجب تغییر کیفیت شهر می شود؛ در سال های اخیر مسئولان شهری تصور می کردند تنها با کنترل مؤلفه های شهری مانند ترافیک،زیر ساخت ها، سرانه فضای سبز و ساخت و ساز، می توان به شهر مطلوب دست یافت، اما به تدریج آسیب های پرداخت صرف به جنبه های فیزیکی یا عملکردی شهر آشکار شده است. تهران امروز فاقد شخصیت بصری، هویت، زیبایی و معنا بوده و شهروندان نیز تعلق به مکان و وابستگی به شهر را به تدریج کمترو کمتر احساس می کنند.

مديريت بصري به عنوان ابزاري براي مديريت و ساماندهي اطلاعات واصله از محيط به انسان شناخته شده است. همچنين رابطه ميان مديريت بصري شهري ،چشم انداز های استراتژیک و محور هاي ديد، رابطه اي تعاملي و متقابل است. در واقع محور ديد به عنوان زير سيستمي از سيستم مديريت بصري شهري به حساب مي آيد. از اين رو به نظر مي رسد به منظور کاهش آثار مخرب ناشي از اغتشاشات بصري بر عملکرد شهرها و مديريت مطلوب بصري شهر، استفاده از محورهاي ديد منتهی به مناظر استراتژیک تهران  راهکار مناسبي باشد. همچنين به نظر ميرسد عرضه راهکارهايي براي رسيدن به فرآيند مطلوب ساماندهي محورهاي ديد براي کنترل نظم بصري حاکم بر اين محورها، ميتواند نقش مهمي در هويت بخشي به محيط ايفا کند. در اين خصوص ارائه چارچوب مديريت بصري شهر به عنوان اسناد هدايت و راهبري سطح راهبردي، وظيفه کنترل و جهت دهي به نظم بصري شهر را دارد که طي آن حفظ و ارتقاي هويت بصري و برقراري ارتباط بصري بين نمادها و جاذبه هاي بصري با عرصه هاي عمومي از مهم ترين اهداف آن است .در واقع مديريت بصري را مي توان مديريت اطلاعات عینی شهر دانست. ضرورت مديريت اين اطلاعات به سبب نقش آن ها در ارتقاء کیفیت و شخصیت بصری شهر است.

سند چارچوب مدیریت بصری شهر تهران، یک “طراحی شهری محرک” به حساب می آید که با هدف سامان دادن به چشم اندازهای شاخص شهر تهران، توسعه های بعدی را هم راستا با هدف طرح جامع که همان ساماندهی سیما و منظر شهری می باشد، قرار میدهد. این عوامل موجب سوق دادن به انتخاب موضوع پژوهش گردیده است.

 

3) هدفهاي تحقیق :

چارچوب مفهومی و کاربردی مدیریت بصری شهر تهران در راستای رسیدن به:

 • تشخیص پتانسیل های بصری(طبیعی و مصنوع) شهر تهران
 • حفظ عناصر نمادین و سمبلیک در شهر
 • سازماندهی محور های دید استراتژیک شهر تهران
 • ارتقای کیفیت بصری موجود به وسیله ساماندهی محورهای دید
 • راهبری توسعه در جهت حفاظت و ارتقای ارزشهای بصری
 • تعیین خط مشی های کلان منظر عینی شهری به منظور ارتقاء کیفیت بصری
 • تدوین اهداف و استراتژی ها سند “چارچوب مدیریت بصری” شهر تهران مطابق با اسناد فرادست

 

4) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) :

اگرچه این پژوهش به دنبال اثبات فرضیه خاصی نیست اما به منظور مدیریت بصری شهر از یک پیش فرض بهره برده است این پیش فرض را می توان اینگونه بیان کرد شناخت و ساماندهی عناصر استراتژیک بصری موجود در شهر تهران و محورهای دید منتهی به سوی آنها موجب ارتقا منظر و شخصیت بصری شهر شده و تاثیری قابل توجه بر ارتقاء کیفیت بصری محیط دارد.

سوالات :

 • با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های (طبیعی و مصنوع) استراتژیک موجود در محورهای دید شهر تهران چه راهکارهایی می توان برای مدیریت بصری شهر ارائه کرد؟
 • چگونه و با چه راهبردهایی می توان وضعیت منظر عینی و سازمان بصری شهر را ارتقا داد که به موجب آن کیفیت بصری محیط هم افزایش پیدا کند؟
 • راهبری توسعه های آتی در شهر تهران چگونه صورتی انجام بگیرد تا هم راستا با مدیریت بصری شهر باشد؟

 

 

5) چهارچوب نظری  تحقيق :

با بررسی نظریه پردازان شهرسازی در رابطه با منظر شهری (روحیه بصری) ، انتخاب سطح کلان برای مدیریت بصری:

طراحی شهری مدیریت بصری

طراحی شهری مدیریت بصری

با توجه به جدول به نظر می رسد مباحث مربوط به دیدها و چشم انداز ها در شهر، و ضرورت توجه به آن ها و تلاش در جهت ارتقا کیفیت آنها بخشی لاینفک از مولفه بصری کیفیت محیط است و مدیریت بصری شهر باعث ارتقا کیفیت بصری محیط می شود.

 

 

6) روش تحقیق:

این پژوهش از نوع کاربردی است تا بتواند مورد استفاده نهاد ها و مجموعه مدیریتی شهر تهران واقع گردد؛ به منظور انجام اين مهم از روش تحقيق برداشت میدانی و مطالعه موردی در جهت ارائه راهکار و سیاست برای رسیدن به چارچوب کلی مدیریت بصری شهر تهران استفاده خواهد شد.

در قدم اول که منظر بر اساس بستر و زیرساخت شهر تهران مورد مطالعه قرار میگیرد، توجه به محیط طبیعی و توپوگرافی زمین مد نظر است، در ادامه به تشخیص مناظر استراتژیک میپردازد، به این نکته توجه دارد که آیا مناظر که گویای هویت شهر هستند، حفظ شده اند، یا در معرض تهدید و تخریب هستند؛ وبا شناخت محورهای دید به سوی مناظر استراتژیک به ارائه راهبرهای ارتقاء و ساماندهی مدیریت بصری شهر پرداخته می شود.

پیشینه پژوهش:

 • جدول پایان نامه های مرتبط با پروژه:
عنوان نویسنده راهنما دانشگاه سال
چارچوب استراتژیک مدیریت بصری شهر همدان اسماعیل سلیمی کامران ذکاوت شهید بهشتی 87
ارتقاء کیفی میدان عالی قاپو اردبیل با تاکید بر ابعاد بصری مینا محاسن نیاری قاسم مطلبی تهران 92
تدوین سند راهنمای مدیریت بصری شهر بیات پاکزاد آزاد زنجان 92
راهنمای تهیه چارچوب مدیریت منظر شهری معطوف به ارتقاء هویت بصری زمانی شهید بهشتی 90
چارچوب استراتژیک مدیریت منظر شهر قم فائزه چیتگرها شهید بهشتی 91
چارچوب استراتژیک مدیریت بصری بافت های تاریخی(شهر اردبیل) زیاری ایزدی 89
ساماندهی محور های ورودی شهری با رویکرد طراحی بر مبنای مدیریت استراتژیک کیفیت های بصری( محور جنوب شرقی تهران، ورودی تهران- گرمسار) اتحادی پورجعفر تربیت مدرس 90
بررسی عوامل موثر بر طراحی شهری محورهای دید شاخص شهری( محور بصری خیابان کریمخان زند شیراز) صادقی پورجعفر تربیت مدرس 89
راهنمای طراحی شهری جهت ارتقاء کیفیت محورهای شهری( گذر ادیان منطقه 12) تربیت مدرس
بررسی موضوع هویت و چگونگی بازتاب آن در کالبد محورهای شاخص شهری ( خیابان آزادگان پاکدشت) اصلانلو پورجعفر تربیت مدرس 88
مدیریت منظر شهری پهنه مرکزی شهر قم یوسفعلی ذکاوت، هنر اصفهان 91
تحلیل نقش فرم کالبدی در ارتقاء کیفیت های بصری (بخش مرکزی شهر نجف آباد) عطائی قلعه نوعی هنر اصفهان 91
الگوی طراحی شهری در مبادی ورودی جنوب شرقی تهران با رویکرد مکان پایدار ماستیانی دانشپور تهران مرکز 90
تدوین اصول طراحی منظر شهری با تمرکز بر اکولوژی منظر معینی فر امین زاده علوم و تحقیقات 88
بررسی قابلیت های بصری در بافت شهر کویری کاشان از منظر فرم و فضا اسدزاده جوانی هنر اصفهان 91
ارائه راهکارهای عملی جهت ارتقاء کیفیت های بصری نماهای واحد مسکونی در شهر سنندج با تاکید بر حوزه مدیریت ساخت و ساز
فرهنگ بصری فضاهای شهری، نقش بیلبوردهای تبلیغاتی در گرافیک محیطی تهران بنائی مریدی تهران مرکز 93
تدوین معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهر تهران میر مقتدایی بحرینی تهران 84
طراحی شهری پایدار در جهت ارتقاء کیفیت محورهای اصلی شهر( خیابان 22 بهمن شاهرود) تربیت مدرس
بررسی مولفه های دید و منظر در بازسازی سکونتگاه های روستایی رحیم بخش فرح حبیب تهران مرکز 90

 

 

 • جدول مقالات مرتبط با پروژه:
عنوان نویسنده سال چاپ نشریه/شماره
تاثیر ساماندهی محورهای بصری بر ارتقاء کیفیت محیط فضاهای عمومی شهر دکتر پورجعفر، تقوایی، صادقی 88 مدیریت شهری- 24
شیوه، فنون و ابزار تحلیل بصری در شهر کریمی مشاور 93 باغ نظر
چارچوب استراتژیک مدیریت بصری دکتر ذکاوت 85 آبادی53
شناخت و ساماندهي محورهاي ديد؛ رهيافتي در مديريت بصري پورجعفر،صادقي 88 مدیریت شهری شماره 24
منظر شهری؛ مروری بر چند نظریه محمودی، سید امیر سعید 85 آبادی شماره 53
پیشنهاد روشی برای تحلیل شخصیت شهر دکتر میرمقتدایی 85 محیط شنای- 39
اصول حاکم بر طراحی هدفمند محورهای دید شاخص شهری دکتر پورجعفر، صادقی 87 هویت شهر-شماره 3
ارتقای کیفی فضاهای شهری تاریخی با تاکید بر ابعاد بصری )نمونه موردی میدان عالی قاپو اردبیل( مطلبی،  محاسن نیاری، بنیادی 92 اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
چارچوب استراتژیک مدیریت بصری همدان دکتر ذکاوت، سلیمی 87 فصلنامه مهندسی ساختمان-34
محیط بصری شهر دکتر گلکار 87 علوم محیطی- 4
مفهوم منظر شهری دکتر گلکار 85 آبادی-53
منظر شهری – مروری بر چند نظریه محمودی 85 آبادی- 53
رابطه چگونگی قرار گیری ساختمان های بلند مرتبه و منظر شهری کریمی مشاور، منصوری، ادیبی 89 باغ نظر- 13- ارزیابی تطبیقی
هویت بخشی به محلات بافت های فرسوده شهری با تاکید بر ساماندهی نظام بصری دکتر انصاری، صادقی 93 آیینه حیات- 11_
ارزیابی انواع ساختمان های بلند مرتبه از لحاظ تاثیر بر سیما و منظر شهری عزیزی، متوسلی 91 مدیریت شهری
تبیین شاخص های ارتقاء بصری شهر ها با رویکرد سلامت بصری شهر طبسی، اسماعیلی ادبیات و هنر دینی- 2
ادراک شهروندان از منظر ساختمان های بلند شهری فیضی، اسدپور 92 مطالعات معماری ایران
رویکرد تحلیلی زیبایی شناسی در تعامل با ساختار مدیریتی شهر دکتر بهزاد فر، ایلکا 91 مدیریت شهری- 30_ توصیفی- تحلیلی
ارتقاء کیفی فضاهای شهری تاریخی با تاکید بر ابعاد بصری نیازی، مطلبی، بنیادی 92 همایش معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
کیفیت زیبایی در منظر شهری متولی 89 آرامانشهر-5
خوانش تاثیر ساماندهی محورهای بصری بر ارتقتء کیفیت های محیط فضاهای عمومی شهری کتر پورجعفر، دکترتقوایی، صادقی 88 مدیریت شهری- 24
بررسی و ارزیابی اولویت های منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه دکتر کیانی، سالاری 90 باغ نظر-18
مولفه های محیط و منظر دکتر طبیبیان 81 محیط شناسی
ارزیابی کیفیات بصری محیط و منظر سبز شهری گلچین، خان سفید 90 شهر و منظر-12
منظر شهری و خوانایی شهر دکتر خلیل آباد، اباذر لو
کاربرد شیوه های گرافیکی- بصری در تدوین چشم انداز تفهمی شهر نگار- 52
هویت، منظر و ابعاد آن در شهر پور احمد، دهقانی شهر و منظر
راهکارهای ساماندهی اغتشاشات بصری سیما و منظر شهری با تاکید بر هویت بخشی خلق جذابیت و خاطره
تاثیر منظر شهری بر ایجاد هویت و آرامش بصری شهروندان فیضی، امجدی، شیخی 93 کنفراس ملی معماری و منظر
درآمدی بر گونه شناسی کالبدی نشانه های شهری در نقشه ادراکی شهروندان دکتر پورجعفر، بمانیان، تقوایی، منتظر الحجه 90 نامه معماری و شهرسازی
تاثیر نماهای شهری بر بعد بصری شهر و شهروندان تشکری 91 همایش معماری و توسعه پایدار شهری
بررسی نقش  مشارکت شهروندان در ارتا منظر شهری شکری، یزدی پور، هادی نژاد، کهن همایش مدیریت یکپارچه شهری
واکاوی علل کیفیت مناسب منظر شهری در برخی کشور های خارجی جورابچی، چرخچیان، حسینی 93 کنفرانس ملی معماری و منظرپایدار شهری
ارتباط دائمی بین منظر شهری و خاطرات جمعی بهبهانی، صالحی، گوهری 92 همایش معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
رابطه بین نماهای شهری و تاثیر آن بر شکل گیری هویت شهروندان کاروان 92 همایش ملی شهرسازی و توسعه پایدار
بررسی شاخصه های تاثیر گذار اجزای سازنده منظر شهری بر ادراک شهروندان نقیبی راد، حیدرنتاج 93 کنفرانس معماری و منظر شهری پایدار
مفهوم زیبایی و مولفه های بصری تاثیر گذار در طراحی شهری
مبلمان شهری از منظر و هویت شهر زاهدی یگانه، قدرجانی

 

جایگاه گرافیک محیطی در هویت بصری شهر فهادان 92 چیدمان-4
سنجش موفه های آسایش بصری در منظر شهری دکتر دویران، خدایی، غلامی، دانش دوست 91

 

 • جدول مقالات ISI مرتبط با پروژه:

 

Title Author Publication
The Landscape Visual Management Guidelines in Khoor Highway Park Khalilnejad, S. M. R.; Aminzadeh, B Environmental Research. Vol 2. No 3. Spring and Summer 2011

 

تجارب جهانی:

در جســتجوي مناظر استراتژیک بصــري و محورهای دید راهبــردي شــهر تهــران، تشــخيص انواع نشــانه هاي راهبردي، موقعيت قرارگيري آنها در شــهر و تشــخيص ويژگي هاي کريدور بصري راهبــردي، اهميت دارند. در اين راســتا، با توجه به کمبود منابــع و نمونه پروژه هاي انجام شده در داخل کشور، مطالعه نمونه پروژه هاي خارجي که در زمينه اي مشابه انجام گرفته اند لازم مي نمايد. در این جهت با بررسی نمونه های مدیریت بصری موجود، سعی در شناخت چارچوب کلی آنها شده است. این نمونه ها از کشور انگلیس (مدیریت بصری شهر لندن) و استرالیا (برنامه مدیریت بصری شل هاربر، برنامه ارزیابی بصری منطقه پرت و مدیریت بصری شهر اموپوینت)انتخاب شده است.

در “چارچوب مدیریت بصری شهر لندن” به عنوان یکی از جامع ترین و شبیه ترین آنها به آنچه برای شهر تهران مورد نظر است، بررسی شده که در آن چشم اندازهای استراتژیک و مکانهایی که امکان رویت از آنجا مقدور میباشد، پهنه های تاریخی و بناهایی که در ارتقای هویت تاریخی و سیاسی شهر مؤثر میباشد، شناسایی و قوانین و مقررات جهت حفظ و نگهداری آنها وضع شده است. تمامی این اقدامات در راستای تقویت تصویر و هویت تاریخی، فرهنگی و سیاسی شهر لندن در سطح منطقه ای و بین المللی است.

سندهای مدیریت بصری در کشور استرالیا بیشتر به مدیریت بصری در سطوح محلی )به عنوان مثال شهرهای کوچک یا بزرگراههای بین شهری به دلیل قرارگیری آنها در بستر طبیعی و برخورداری از مناظر و چشم اندازهای بی نظیر( پرداخته است و هدف آن حفظ چشم اندازها و مناظر جهت لذت بردن و درک بهتر مسافران از محیط طبیعی و حفاظت و نگهداری از این مواهب الهی می باشد.

“برنامه ارزیابی بصری منطقه پرت” به دلیل ارزیابی بصری در طول بزرگراه، داری ناظر و چشم انداز متحرک میباشد و با دیگر نمونه های مورد مطالعه متفاوت است.

چارچوب مدیریت بصری شهر لندن: به توصیه مدیریت عمران شهری و به سفارش شهردار لندن، توسط مهندسین مشاور طراحی شهری با هدف حفظ و مدیریت مناظر استراتژیک و کیفیتهای بصری شهر لندن در مقابل توسعه و ساخت و سازهای بلند مرتبه و همچنین حفظ مکانهای عمومی که از آنها دید به مناظر استراتژیک میسر است، تدوین شده و به عنوان راهنمای برنامه ای ضمیمه پلان لندن میباشد. این راهنما عملا یک چارچوب استراتژیک برای توسعه فضایی شهر محسوب میشود.

این سند در 4 بخش عمده آورده شده است که شامل 1: معرفی، 2: مرحله ارزیابی و مشاوره، 3: انطباق با سیاستهای محلی 5: مدیریت منظر، 4: راهنمای مدیریت بصری میباشد .

در نهایت میتوان گفت لندن که به عنوان یک شهر توسعه یافته و کلانشهر شناخته میشود، امروزه پس از طی دورانهای مختلف در تاریخ شهرسازی خود، در اندیشه نگهداری و غنی سازی مناظر و چشم اندازهای موجود شهر، به صورتی که بتواند نمای کلی از این شهر ارائه دهد و چهره سیاسی و فرهنگی شهر را ارتقا دهد، می باشد. در این راستا با تنظیم سند مدیریت بصری با اهداف و چشم اندازهای روشن و در ادامه راهنماهای ارائه شده، مدیران شهری و شهروندان را در تطابق با طرح لندن راهنمایی می کند. طرح لندن و سند مدیریت بصری آن، نحوه برخورد با مسئله طراحی فضای شهر در مقیاس کلان را به خوبی نشان میدهد.

 

ارزیابی بصری منطقه پرت: پروژه ایجاد بزرگراه پاسیفیک که مرکز دو ایالت سیدنی و بریزبین استرالیا را به هم متصل میکند، یک منطقه ساحلی پرت واقع شده است. طرح گسترش این بزرگراه که در طی 10 سال پیش بینی شده است، به عنوان یک طرح توسعه جهت کاهش ترافیک محدوده میباشد. گذار قسمتی از بزرگراه که در منطقه پرت واقع می باشد، به دلیل گذر از منطقه ای با چشم اندازهای زیبا به طبیعت؛ مانند جنگل، کوه، دریاچه، تاالب، رودخانه ها و همچنین دریا، نیازمند ارزیابی بصری و بررسی تأثیرات این بزرگراه بر روی منظر میباشد. علاوه بر آن به دلیل قرارگیری پروژه بر روی بستر تپه ای شکل، این چشم اندازها و مناظر بسیار غنی شده و نیازمند حفظ و نگهداری (مدیریت بصری) میباشد. ارزیابی بصری صورت گرفته، شامل مراحل زیر میشود

.1 آنالیز زمینه موجود و ویژگیهای منظر؛ 2. ارزیابی بصری؛ 3. وضع کردن چشم اندازهای طراحی شهری، اهداف و همچنین قوانین و ضوابطی که به عنوان معیارهایی، میزان تأثیر طراحی شهری را ارزیابی میکند. 4. ارزیابی تأثیرهای بصری طرح در طول مسیر 5. بازنگری ضوابط طراحی راهها در طراحی شهری؛6. در نظر گرفتن جرایم در راستای نگهداری منظر طبیعی

 

 

برنامه مدیریت بصری شل هاربر:  برنامه ی مدیریت بصری برای فرمانداری شهر شل هاربر تهیه شد که طی آن سیستم مدیریت بصری و راهنمایی جهت چگونگی استفاده از آن نیز تدوین گردید. به طور کلی، این برنامه، بر پایه ارزیابی بصری منطقه مورد نظر و تقسیم آن به محدوده های مشخص از لحاظ بصری، پایه گذاری شده است و دارای 3 گام مشخص به قرار زیر می باشد که طی این مراحل، تغییرات مناسب برای هر محدوده تعیین میگردد:

تشخیص/ تجزیه و تحلیل / تدوین استراتژی و اجرا.

 

مدیریت بصری شهر اموپوینت: مهندسین مشاور معماری و محیط زیست جی. اچ. دی یک مطالعات زیست محیطی تحت عنوان “عملیات محافظت محیط زیستی”در منطقه مسکونی اموپوینت واقع در ایالت آلبانی در غرب استرالیا انجام داد. یکی از بخش های این مطالعه “ارزیابی تأثیرات بصری و منظر” میباشد که شامل مراحل زیر است :

مطالعه سایت/  توضیح وضعیت طبیعی سایت / ارزیابی هویت مندی منظر / چشم اندازهای منظر بصری/ ارزیابی تأثیرات بصری منظر / اقدامات مدیریت بصری.

 

با توجه به بررسی های انجام شده  “چارچوب مدیریت بصری شهر لندن” به عنوان یکی از جامع ترین و شبیه ترین آنها به آنچه برای شهر تهران مورد نظر است؛ قرار گرفت تا با توجه به آن به شناسایی پتانسیل های بصری(طبیعی و مصنوع) شهر تهران و با حفظ عناصر نمادین و سمبلیک موجود در محور های دید استراتژیک به مدیریت بصری در شهر تهران پرداخته شود.

 

9)روش گرد آوری اطلاعات:

اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به دو روش کتابخانه ای و نیز اطلاعات موجود در سازمانها جهت شناخت وضع موجود ناحیه مورد مطالعه و مشاهدات میدانی جمع آوری می شود.

 

10)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

تجزيه و تحليل یکپارچه اطلاعات بدست آمده از طریق تكنيك SWOTبه دلیل آنکه اين تكنيك تحليلي كه برگرفته از مديريت استراتژيك ميباشد به نمايش نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـتهـا و تهديـدهاي كيفيـات ادراكـي – بصـري  ميپردازد؛ همچنین تحلیل بصری با استفاده از تکنیک تحلیل سازمان بصری شهر با رویکرد کالبدی و کیفی و ابزار و تکنیک عکس و نرم افزار های رایانه ای و شیوه تجزیه و تحلیل کارشناسانه میدانی می باشد.

 

 

موضوع پایان نامه شهرسازی و معماری (قسمت اول)

موضوع پایان نامه شهرسازی و معماری (قسمت دوم )

پروپوزال طراحی شهری تدوین چارچوب استراتژیک مدیریت بصری تهران

سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.