تدوین برنامه استراتژیک صنعت سلولزی  با استفاده از تکنیک swot

انجام پروپوزال ارشد مدیریت بازاریابی SWOT

پروپوزال ارشد مدیریت بازاریابی SWOT

در نمونه پروپوزال ارشد مدیریت بازاریابی به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

 

امروزه مسائل مختلفي مانند پيشي گرفتن از رقباء در توليد و يا ارائه خدمات با كيفيت و قيمت تمام شده پايين تر، اجبارهاي اقتصادي، سياسي و جهاني متاثر بر نحوه توليد يا ارائه خدمات، ميزان توليد يا ارائه خدمات، محل توليد يا ارائه خدمات، تغيير در تركيب و ويژگي هاي دموگرافي نيروي كار، توسعه رفتارهاي اخلاقي، افزايش انتظار براي سطح مسئوليت هاي اجتماعي و ... باعث گرديده تا بسياري از سازمان هاي پيشرو با رويكردي فراكنشي به دنبال كاربست راهكارهايي باشند كه منجر به بقاء و تداوم آن ها در شرايط دهكده جهاني گردد. آنها تلاش مي كنند با بكارگيري ابزارهاي گوناگون مجموع انرژي هاي خود را جهت انجام اقدامات مؤثر و هدفمند، همسو نمايند. برنامه ريزي استراتژيك از جمله اين ابزارهاست كه به سازمان ها اين امكان را مي دهد كه از طريق شناسايي و تدوين استراتژي ها به شيوه اي خلاق و نوآورانه فكر نموده و زمينه حيات و كسب مزيت هاي رقابتي را با ايجاد همنوايي در زير نظام هاي سازماني فرآهم آورند(عيدي و عبدالهي، 1393). انجام پایان نامه مدیریت

در ادبیات نوین سازمان و مدیریت، سازمانهای بدون استراتژی، کشتی های تعبیر شده اند که در دریای متلاطم و پر آشوب رقابت غرق خواهند شدو از اینرو برنامه ریزی و نظارت دائم بر پویایی محیط جزء جدایی ناپذیر وظایف مدیریت در سازمان های امروزی محسوب می شود(جهانی شکیب و همکاران، 1394).  انجام پایان نامه مدیریت

برنامه‌ریزی استراتژیک ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکتها طراحی می‌شود تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهند. این برنامه‌ریزی یک تجزیه‌و‌تحلیل از سازمان و محیط پیرامون آن ارائه کرده، شرایط فعلی سازمان را توضیح داده و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت آن را شناسایی می‌کند. در نهایت می‌توان برنامه‌ریزی استراتژیک را اینگونه تعریف کرد: فرایند تعیین اهداف سازمان و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه‌های جامع عملیاتی که منجر به دستیابی به اهداف بلند مدت و حیاتی سازمان در محیط رقابتی بوده که ضمن آن اهداف و خطوط کلی فعالیتها و ماموریت‌های بلند مدت سازمان تعیین می‌شود(مشبکی، 1385). انجام پایان نامه مدیریت

از سوی دیگر صنایع سلولزی و بهداشتی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین صنایع هر کشوری محسوب می‌شود؛چرا که مورد استفاده تمامی اقشار جامعه و تمامی مقاطع سنی قرار گرفته و نیز به طور مستقیم با سلامت افراد و در نتیجه بقای جامعه سر و کار دارد. این بخش از صنایع به دلیل اهمیت موارد مذکور، به لحاظ تولیدی بسیار حساس بوده و از نظر تهیه مواد اولیه، تجهیزات تولیدی، بهداشت، کیفیت محصول مصرفی و کیفیت ظاهری و همچنین با توجه به بحران‌های ارزی و اقتصادی، شرکت‌های متعددی را به رقابت تنگاتنگ با یکدیگر ترغیب می‌کند. انجام پایان نامه مدیریت

از اینرو شرکت های فعال در این صنعت جهت حفظ توان رقابتی خود نیازمند برنامه ریزی های دقیق می‌باشد که این امر مستلزم نگاه بلند مدت و راهبردی به مقوله برنامه ریزی و تدوین برنامه استراتژیک می‌باشد. و از آنجا که طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط محقق در میان شرکت های این صنعت، این شرکت ها عموما فاقد استراتژی‌های مدون جهت بهره گیری از منابع موجود و افزایش توان رقابتی خود می‌باشد. لذا با توجه به اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها که پیشتر به آن اشاره شد و نیز با توجه به حساسیت صنعت سلولوزی و افزایش رقابت در این صنعت بر آن شدیم تا در این پژوهش به تدوین برنامه استراتژیک صنعت سلولزی  با استفاده از تکنیک swot بپردازیم. انجام پایان نامه مدیریت

مطالعات داخلی

 • در سال 1394 پژوهشی با عنوان"برنامه‏ ریزی استراتژیک آموزشی گروه محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی،‌ دانشگاه تهران" توسط جهانی شکیب و همکارانش صورت گرفته است. این پژوهش با بررسی محیط درونی‏ و محیط بیرونی‏، گروه محیط ‏زیست دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران را با استفاده از تحلیل سوات بررسی کرده است. بر‌اساس نتایج حاصل نمرۀ نهایی سازمان در ماتریس ارزیابی عوامل درونی برابر با 093/0- و در ماتریس عوامل بیرونی برابر با 035/0 تعیین شد. به این ترتیب گروه آموزشی ‌بررسی‌شده در موقعیت استراتژیک محافظه‏کارانه قرار دارد. در ادامه برای مشخص‌کردن جذابیت و اولویت نسبی استراتژی‏ها اقدام به تشکیل ماتریس برنامه‏ریزی استراتژیک کمّی شد که بر‌اساس نتایج آن، به‌ترتیب استراتژی‏های‌ راه‌اندازی قطب علمی محیط زیست و راه‏اندازی رشته‏های جدید پاسخ‌گوی نیازهای اجرایی به‌منزلۀ استراتژی‏های برتر مشخص شدند. انجام پایان نامه مدیریت
 • در سال 1393 پژوهشی با عنوان"برنامه ريزي استراتژيك بخشهاي اقتصادي در راستاي توسعه منطقه اي با بهره گيري از مدل SWOT مطالعه موردي: بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبي" توسط فال‌سليمان و حجي‌پور انجام شده است. در این مطالعه تلاش شده تا در چارچوب برنامه‌ريزي استراتژيک ضمن شناخت عوامل دروني و بيروني اثرگذار بر توسعه بخش صنعت و معدن، راهبردهاي مناسب با تعيين اولويت جهت ارتقاي نقش اين بخش اقتصادي در توسعه منطقه اي خراسان جنوبي معرفي گردد. اين مطالعه مبتني بر رويکردي توصيفي- تحليلي بوده که در راستاي پيشبرد اهداف نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي فراروي توسعه بخش صنعت و معدن از طريق واکاوي سياست‌هاي دولت، مصاحبه و تکميل 65 پرسشنامه از کارشناسان مربوطه و همچنين اساتيد دانشگاه شناسايي و مورد ارزيابي واقع شده و در نهايت بر پايه مدل SWOT راهبردها ارائه و با تشکيل ماتریسQSPM اولويت آنها به لحاظ اجرا تعيين گرديد. نتايج این تحقیق نشان داده است که مواردي چون مجاورت با کشور افغانستان و امکان صادرات محصولات صنعتي، موقعيت ويژه استان در برقراري تعادل منطقه اي شرق کشور، وجود ذخاير معدني فلزي و غير فلزي، وجود شهرک ها و نواحي صنعتي در استان جهت استقرار واحدهاي صنعتي و کشت محصولات کشاورزي خاص از مهم ترين ظرفيت هاي فراروي توسعه صنعت و معدن در منطقه خراسان جنوبي است. از سوي ديگر عدم وجود واحدهاي بزرگ و مادر صنعتي و معدني در استان، کمبود زيربناهاي لازم، پايين بودن بهره وري نيروي کار و سرمايه، محدوديت منابع آب و اشکالات موجود در سياستگذاري هاي اقتصادي از عمده موانع توسعه صنعت و معدن در استان خراسان جنوبي است. در مجموع بررسي هاي صورت گرفته مي توان گفت بخش صنعت و معدن در برآورده ساختن اهداف توسعه منطقه خراسان جنوبي با ضعف مواجه است. بدين سان، جهت تحقق ترقي و توسعه منطقه خراسان جنوبي بر پايه بخش صنعت و معدن راهبردهايي نظير ايجاد و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز بخش صنعت و معدن و محيط زيست، تکميل شبکه هاي حمل و نقل و حاملهاي انرژي و توزيع زيرساخت ها متناسب با تقاضاي سرمايه گذاري پيشنهاد شده است. انجام پایان نامه مدیریت
 • در سال 1393 پژوهشی با عنوان"بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك بر عملكرد شركت هاي توزيع برق با رويكرد كارت امتيازي متوازن از منظر مشتركين صنعت برق" توسط نویدی و شیخان صورت گرفته است. هدف اين تحقيق، بررسي تفاوت ميزان بهبود منظر مشتركين به عنوان يكي از ابعاد مدل كارت امتيازي متوازن قبل و بعد از برنامه ريزي استراتژيك در شركت توزيع نيروي برق تهران بوده است. به اين منظور نمونه آماري 150 نفري از صاحب نظران شركت مورد بررسي قرار داده شده است. سپس داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه با استفاده از آزمون t و آزمون مقايسه زوجي مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقیق نشان داده كه متغير منظر مشتركين، بعد از برنامه ريزي استراتژيك نسبت به قبل آن بهبود داشته است. انجام پایان نامه مدیریت

مطالعات خارجی

 • اسکافر و گانتر در سال 2016 تحقیقی تحت عنوان "بررسی نتایج برنامه ریزی استراتژیک: نقش تأثیرگذار مشارکت مديريت عالی نسبت به مديريت میانی" انجام داده اند. در این مطالعه محققین به دنبال بررسی این موضوع بوده اند که آیا روابط بین ابعاد مختلف برنامه ریزی استراتژیک توسط مشارکت مدیران عالی و میانی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک تعدیل می شود یا خیر؟ در این پژوهش برای بررسی روابط بین متغیرها از داده های نظرسنجی از 164 شرکت بزرگ و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آموس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که رفتار استراتژیک مديران میانی و سطوح پایین با پیاده سازی موفقیت آمیز استراتژی و کارآیی برنامه ریزی استراتژیک رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن بوده است که مدیران عالی و مدیران میدانی نقش مهمی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک داشته و رابطه مثبت بین پیاده سازی موفقیت آمیز استراتژی و عملکرد سازمانی را تقویت می کنند. انجام پایان نامه مدیریت
 • دیبرل و همکارانش در سال 2014 تحقیقی تحت عنوان "ایجاد ارتباط میان فرآیند برنامه ریزی استراتژیک رسمی، انعطاف پذیری در برنامه ریزی، و نوآوری برای عملکرد شرکت" انجام داده اند. این تحقیق به بررسی ارتباط بین عملکرد مالی و فرایند برنامه ریزی استراتژیک رسمی شرکت (به عنوان مثال، روند شناخت و اجرای طرح های راهبردی)، انعطاف پذیری در برنامه ریزی (به عنوان مثال، توانایی یک شرکت در انحراف از برنامه رسمی استراتژیک خود در پاسخ به فرصت و یا تهدید در حال ظهور)، و نوآوری 448 شرکت در یک نمونه چند صنعتی پرداخته است. نتایج نشان داده که فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک رسمی شرکت ها و انعطاف پذیری برنامه ریزی با هم ارتباط مستقیم دارند و هر کدام به طور مثبت مربوط به نوآوری می شوند. نوآوری به طور کامل واسطه ای میان روابط بین عملکرد شرکت و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک رسمی و انعطاف پذیری برنامه ریزی است. انجام پایان نامه مدیریت
 • آراساو کوبونیودر سال 2012 پژوهشی با عنوان "ارتباط بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد شرکت" انجام داده اند. این مطالعه به بررسی رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد شرکت با توجه به مراحل برنامه ریزی استراتژیک پرداخته است. در این تحقیق نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی نشان از وجود یک رابطه قوی بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد شرکت داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان داده است که تمام مراحل برنامه ریزی استراتژیک ( شامل: تعریف اهداف شرکت، بررسی محیط کسب و کار، شناسایی مسائل استراتژیک شرکت، انتخاب استراتژی و راه اندازی سیستم های پیاده سازی، ارزیابی و کنترل) رابطه ی مثبتی با عملکرد شرکت دارند. انجام پایان نامه مدیریت
فرضيه‌ها يا پرسشهاي تحقيق

سؤال اصلی:

 • استراتژی‌های مناسب در صنعت سلولوزی کدامند؟

سؤالات فرعی:

 • نقاط قوت و ضعف در صنعت سلولوزی کدامند؟ انجام پایان نامه مدیریت
 • جایگاه استراتژیک صنعت سلولوزی کشور چگونه است؟ انجام پایان نامه مدیریت
 • ترتیب اهمیت استراتژی های صنعت سلولوزی چگونه است؟ انجام پایان نامه مدیریت

سؤال اصلی:

 • استراتژی‌های مناسب در صنعت سلولوزی کدامند؟ انجام پایان نامه مدیریت

سؤالات فرعی:

 • نقاط قوت و ضعف در صنعت سلولوزی کدامند؟ انجام پایان نامه مدیریت
 • جایگاه استراتژیک صنعت سلولوزی کشور چگونه است؟ انجام پایان نامه مدیریت
 • ترتیب اهمیت استراتژی های صنعت سلولوزی چگونه است؟ انجام پایان نامه مدیریت

  

پروپوزال و پایان نامه مدیریت بازرگانی،پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات،پایان نامه مدیریت دولتی،پایان نامه مدیریت کارآفرینی،پایان نامه مدیریت MBA

ضرورتهاي خاص انجام تحقيق انجام پایان نامه مدیریت

توجه به آنچه که در بیان مساله در زمینه اهمیت صنعت بیان شد و آنچه که در زمینه  نقش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد سازمان گفته شد این انتظار را ایجاد می کند که پژوهش های گسترده ای به تدوین برنامه استراتژیک در این صنعت پرداخته باشند. اما با مطالعه متون مختلف این نتیجه حاصل می شود که علیرغم تصور پیشین، تنها تحقیقات اندکی در این حوزه انجام شده که انها نیز از جامعیت کافی برخوردار نبوده اند. از این رو این ضرورت احساس شد تا در راستای پر کردن خلا تئوریک موجود، در مطالعه ای جامع به تدوین برنامه استراتژیک صنعت سلولوزی به عنوان یکی از صنایع پر اهمیت در کشور بپردازیم. انجام پایان نامه مدیریت

در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره‌وران (اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره)

 • وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای وابسته انجام پایان نامه مدیریت
 • کارآفرینان فعال در صنعت سلولوزی کشور انجام پایان نامه مدیریت

جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟

اصلی ترین جنبه نوآوری در این تحقیق موضوع آن می باشد. به طوریکه طبق بررسی های صورت گرفته توسط محقق، تا کنون هیچ گونه پژوهشی با این موضوع در صنعت سلولوزی کشور صورت نگرفته است. انجام پایان نامه مدیریت

نوع روش تحقيق:

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری انجام پایان نامه مدیریت

داده‌ها، توصیفی_پیمایشی است. همچنین این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی و کمی) می‌باشد. انجام پایان نامه مدیریت

روش گردآوري اطلاعات (ميداني، كتابخانه‌اي و غيره):

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و روش میدانی استفاده خواهد شد. انجام پایان نامه مدیریت

روش توصیف و تجزيه و تحليل اطلاعات:

در این تحقیق در بخش کیفی با استفاده از روش SWOT براساس فرایند ده مرحله‌ای، عوامل داخلی و خارجی شناسایی و فهرست می‌گردند. سپس ماتریس عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) تنظیم و با بهره گیری از ماتریس داخلی و خارجی (IE) استراتژی‌های مناسب انتخاب و پیشنهاد می‌شوند. در پایان نیز پس از تدوین استراتژی ها به اولویت بندی استراتژی‌های شناسایی شده از نظر جذابیت خواهیم پرداخت که بدین منظوراز ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) استفاده خواهد شد. انجام پایان نامه مدیریت

ابزار گردآوري اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فيش، جدول، نمونه‌برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانكهاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي كامپيوتري و ماهواره‌اي و غيره):

در بخش کتابخانه‌ای این پژوهش به مطالعه متون علمی شامل کتب، مقالات و ... در حیطه موضوع تحقیق پرداخته شده و در بخش میدانی از ابزار مصاحبه استفاده خواهد شد. انجام پایان نامه مدیریت

مشخصات منابع و مأخذ مورد استفاده در پايان‌نامه به ترتيب زير:

 1. جهانی شکیب، فاطمه؛ دانه کار، افشین؛ عالی پور، مهدی؛ یوسفی، الهام (1394)، برنامه‏ریزی استراتژیک آموزشی گروه محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی،‌ دانشگاه تهران، محیط زیست طبیعی، دوره 68، شماره 2، صفحه 201-212
 2. عيدي، اكبر؛ عبدالهي، بيژن (1393)، طراحي برنامه استراتژيك آموزشي شركت ره آرتين با رويكرد SWOT ، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني، سال اول، شماره 3، صفحه 69-89
 3. فال‌سليمان، محمود؛ حجي‌پور، محمد(1393)، برنامه ريزي استراتژيك بخشهاي اقتصادي در راستاي توسعه منطقه اي با بهره گيري از مدل SWOT مطالعه موردي: بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبي، مسکن و محیط روستا، دوره 34، شماره 150، صفحه 89  تا صفحه 100 .
 4. مشبکی، اصغر(1385)، مدیریت استراتژیک، انتشارات ترمه
 5. نویدی، امیر؛ شیخان، رضا(1393)، بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك بر عملكرد شركت هاي توزيع برق با رويكرد كارت امتيازي متوازن از منظر مشتركين صنعت برق، بيست و نهمين كنفرانس بين المللي برق
 6. Arasa, Robert; K'Obonyo, Peter(2012), The Relationship between Strategic Planning and Firm Performance, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 22
 7. Dibrell, Clay, Craig, Justin B., Neubaum, Donald O., (2014), Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance, Journal of Business Research 67, pp. 2000–2007.
 8. Schaefer, Thomas; Guenther, Thomas (2016), Exploring strategic planning outcomes: the influential role of top versus middle management participation, J Manag Control, 27: 205–249

 

پروپوزال مدیریت فناوری اطلاعات

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

فصل اول پایان نامه مدیریت بازرگانی بیمه

پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری CRM

پایان نامه رشته مدیریت دولتی

پروپوزال مدیریت بازرگانی قابلیت بازاریابی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی مزیت رقابتی(مورد مطالعه: صادر کنندگان محصولات پروتئینی)

 

خدمات ادیب مشاور در زمینه رشته مدیریت

ارائه موضوع پایان نامه مدیریت

تدوین مقاله در رشته مدیریت

مشاوره در تدوین پروپوزال مدیریت

مشاوره و آموزش در پایان نامه مدیریت

انجام تحلیل آماری رشته مدیریت

طراحی پرسشنامه رشته مدیریت

استفاده از نرم افزارهای تخصصی همچون لیزرل (lisrel)، اس پلاس(S plus)، مینی تب(minitab)، ساس(SAS)، اس پی اس اس (SPSS)

ارائه موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی

ارائه مشاوره در رشته مدیریت بازرگانی

مشاوره در تدوین پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزشپایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

شبیه سازی انواع مقالات مهندسی

تحلیل آماری پایان نامه های آماری

تهیه پرسش نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

تهیه پرسش نامه آنلاین در بستر اینترنت

مشاوره رایگان در انتخاب موضوع پایان نامه های مهندسی و سایر رشته ها

انجام پروژه های برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی از قبیل پایتون، متلب و آموزش کامل پروژه انجام شده در قالب فیلم آموزشی

انجام پروژه های شبیه سازی شبکه یا پایان نامه های مرتبط با شبکه با نرم افزارهای NS2 و NS3

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.

انجام پایان نامه مدیریت

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه و استخراج مقاله

موسسه ادیب مشاور در زمینه نگارش مقاله ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی و کنفرانس به یکی از صورت های زیر به شما عزیزان خدمات ارائه می دهد: انجام پایان نامه مدیریت

تعریف موضوع از سوی ما، ارائه لیست موضوعات به شما و انتخاب یکی از آن ها توسط شما، مشاوره به شما جهت تدوین مقاله، نگارش مقاله، ارسال مقاله به یکی از ژورنال های ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی معتبر مرتبط، اخذ پذیرش و در نهایت چاپ مقاله.

مشاوره جهت استخراج مقاله، نگارش مقاله از پایان نامه انجام شده شما و به روز رسانی و تقویت آن در حد پذیرش و چاپ در ژورنال های معتبر مورد نظر شما. انجام پایان نامه مدیریت

انجام کار میدانی و پژوهش آزمایشگاهی توسط شما و مشاوره جهت تدوین مقاله، ارسال مقاله به یکی از ژورنال های ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی معتبر توسط ما جهت اخذ پذیرش و در نهایت چاپ مقاله. انجام پایان نامه مدیریت

ارائه مقاله فارسی از سوی شما، ویرایش مقاله و اعمال تغییرات لازم برای ارتقاء سطح کیفی و کمی مقاله جهت ترجمه، مشاوره جهت ارسال و پذیرش مقاله به یکی از ژورنال های معتبر و مرتبط ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی. انجام پایان نامه مدیریت

ارائه مقاله تدوین شده و ترجمه شده از سوی شما، ویرایش مقاله و اعمال تغییرات لازم برای ارتقاء سطح کیفی و کمی مقاله و مشاوره جهت ارسال و پذیرش مقاله به یکی از ژورنال های معتبر و مرتبط ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی. انجام پایان نامه مدیریت

مقالات ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی و کنفرانس

موسسه ادیب مشاور مفتخر است تا تنها گروهی باشد که خدمات مشاوره و آموزش چاپ مقالات ISI با ضریب تاثیر (Impact Factor) بالای یک و در نشریات معتبر رایگان را در اختیار شما قرار دهد. انجام پایان نامه مدیریت

ما به شما ژورنال های مورد تائید وزارت علوم، دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی را معرفی می کنیم. انجام پایان نامه مدیریت

امکان جستجوی مرتبه علمی و سایر مشخصات ژورنال ها در سایت تامسون برای شما وجود دارد. انجام پایان نامه مدیریت

ژورنال مقصد برای پذیرش و چاپ مقاله ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی و کنفرانس، پس از نهایی شدن با متقاضیان هماهنگ می شود.

تا حد امکان مقالات به ژورنال های تخصصی موضوع مربوطه و دارای ضریب تاثیر (Impact Factor) ارسال می گردند. انام پایا

ن نامه مدیریت

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه و شبیه سازی آن

موسسه ادیب مشاور با داشتن اساتیدی مجرب در حوزه کلیه تحلیل های آماری پرسشنامه ای، و انواع آزمون‌های آماري در تکمیل فصل چهار پایان نامه، به دانشجویان در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات مشاوره و آموزش حرفه ای ارائه می دهد. هدف موسسه ادیب این است که دانشجویان کشور عزیزمان را در نگارش با کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد یاری دهد. انجام پایان نامه مدیریت

خدمات ما شامل مشاوره و آموزش تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزارهای زیر می باشد:

نرم افزار SPSS

با استفاده از این نرم افزار می توانیم آمار توصیفی و آمار استنباطی در پایان نامه ها را محاسبه کنیم. برای سنجش جمعیت شناختی، از آمار توصیفی در SPSS استفاده می شود. همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (بر اساس نوع توزیع آماری داده ها) استفاده می گردد، و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه استفاده می شود. انجام پایان نامه مدیریت

نرم افزار Vensim

از این نرم افزار برای سنجش طول زمان استفاده می گردد. به طور مثال وقتی می خواهیم برای مدت ۱۰ ساله تخمین بزنیم که روند فروش در ۱۰ سال آینده چقدر خواهد بود؟ با استفاده از این نرم افزار می توانیم به رشد یا نزول فروش در پایان نامه های مربوط به این حوزه پی ببریم. انجام پایان نامه مدیریت

نرم افزار LINGO

روش تحلیل پوششی داده ها DEA توسط این نرم افزار قابل مدلسازی و انجام است. در این روش ما با چند واحد تصمیم گیرنده (DMU) مواجه هستیم که هر یک با مصرف برخی ورودی ها، خروجی هایی را تولید می کند. در نهایت هدف اصلی این روش محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارائه راهکار برای افزایش کارایی واحدهای ناکاراست. انجام پایان نامه مدیریت

نرم افزار Lisrel

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است و برای داده های نرمال استفاده می شود. مدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند. انجام پایان نامه مدیریت

استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: الف) روابط چندگانه  را می تواند برآورد کند ب) قابلیت سنجش متغیرهای مشاهده نشده  ج) خطای اندازه‌گیری را می تواند محاسبه کند د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی. انجام پایان نامه مدیریت

نرم افزار Smart PLS

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است. و برای داده های غیرنرمال استفاده می گردد.  تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا فقط از طریق این نرم افزار میسر است. لذا امکان انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا از طریق نرم افزار هایی مثل Amos و Lisrel مقدور نیست و فقط از طریق نرم افزار Smart PLS امکان پذیر می باشد. انجام پایان نامه مدیریت

نرم افزار Amos

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است برای داده های نرمال استفاده می شود. مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اموس در محیطی با قابلیت گرافیکی بالاتر و برای نمونه هایی با حجم بزرگ صورت می پذیرد. مدل‌های مرسوم در مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) در واقع متشکل از دو بخش هستند: انجام پایان نامه مدیریت

مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید. انجام پایان نامه مدیریت

مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند. انجام پایان نامه مدیریت

نرم افزار MATLAB

نرم افزار متلب را می توان به مانند یک ماشین حساب بسیار پیشرفته دانست. این نرم افزار دارای مجموعه ی عظیمی از توابع آماده است که شما را در فرآیند محاسبات یاری می کند. امکان طراحی رابط کاربری و دریافت خروجی ها در قالب نمودارها و جداول مختلف یکی دیگر از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشد. این نرم افزار دارای کاربردهای زیادی است که از مهم ترین آن­ها می توان به بهینه سازی سبد سهام و پیش بینی قیمت سهام اشاره کرد. انجام پایان نامه مدیریت

نرم افزار  GIS

در دهه اخیر به سبب گسترش فناوری های رایانه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده‌های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده‌های مختلف را به طور موثر فراهم ساخته است. امروزه (GIS) برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته می‏ شود. فناوری (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، بوسیله تصویر سازی و استفاده ازآنالیزهای جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه فراهم می سازد. گروه تحقیقاتی طلوع (TMRG) کلیه پروژه های دانشجویی و راهنمایی در مورد پایان نامه های دانشجویی در زمینه های سیستم اطلاعات جغرافیایی، وب GIS، موبایل GIS و … را انجام می دهد. انجام پایان نامه مدیریت

مشاوره و انجام  پروژه های GIS  در تمام زمینه ها از جمله:

 • طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) سازمانی
 • توسعه نرم افزاری Desktop و Mobile و سامانه تحت وب (WebGIS)
 • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعات مکانی
 • اجرا و پیاده سازی تحلیل های مکانی مربوط به پروژه های منابع طبیعی و برنامه ریزی شهری مانند مکانیابی، مسیریابی
 • انجام کلیه پروژه‌های مکان یابی و درون یابی و تهیه نقشه های مرتبط
 • تهیه نقشه ها در زمینه های مختلف از جمله: محیط زیست، جغرافیا (شهری و روستایی)، باستان شناسی و …
 • اجرای مدل در GISدر AHP, ANP, VIKOR, TOPSIS, ELECTER, SAW
 • تبدیل نقشه های CAD به لایه های GIS  دارای مختصات
 • و…

نرم افزار Excel و SuperDecision:

تکنینک های مختلف تصمیم گیری با معیارها و گزینه های چندگانه (MCDM & MADM) توسط این نرم افزارها قابل انجام است که از جمله این تکنیک ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: انجام پایان نامه مدیریت

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام پایان نامه مدیریت

روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP) انجام پایان نامه مدیریت

روش تاپسیس (TOPSIS) که مبتنی بر محاسبه فاصله ریاضی گزینه ها از نقاط مطلوب مثبت و منفی می باشد. انجام پایان نامه مدیریت

روش دیماتل (DEMATEL): در این روش تأثیر و تأثر شاخص ها بر همدیگر محاسبه شده و درنهایت شاخص های پژوهش در دو گروه علی و معلول دسته بندی می شوند. انجام پایان نامه مدیریت

نکته: تمامی روش های تصمیم گیری چند معیاره فوق در محیط های قطعی و فازی قابل انجام می باشند. معمولاً در مورد موضوعاتی که قطعیت آنها به مراتب کمتر است از فواصل و اعداد فازی جهت محاسبات استفاده می شود. انجام پایان نامه مدیریت

نرم افزار STATA

تخصص اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است اما در رشته های مالی و حسابداری نیز قابلیت استفاده دارد. مدلهاي مختلف رگرسيون و تخمین مدل های اقتصادسنجی سری زمانی، پانل و مقطعی از کاربردهای آن می باشد. انجام پایان نامه مدیریت

نرم افزار Eviews

تخصص و کاربرد اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است ولی به طور گسترده ای در رشته های حسابداری و مالی نیز وارد شده است. تحليل هاي آماري پانل ديتا، انواع مدل رگرسيون، سري زماني، آزمون هاي هاسمن چاو، تحليل سري زماني هاي اقتصادي و … از کاربردهای آن می باشد. انجام پایان نامه مدیریت

نرم افزار R

نرم­ افزار آماری است که در ر