ارائه مدل ساختار علیت عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری

 

در نمونه پروپوزال ارشد مدیریت بازرگانی به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

در سال‌های اخیر با رقابتی‌تر شدن تدریجی بازارها، شرکت‌ها به دنبال افزایش توان رقابتی خود بوده و به منظور دستیابی به این مهم فعالیت‌های گوناگونی انجام می‌دهند (ووسچک و هاس[1]، 2016). سازمانها در چنین فضایی دائما به دنبال یافتن راههایی برای پشت سر گذاشتن رقبا هستند؛ که مدیریت موفق ارتباط با مشتری یکی از مزایای عمده رقابتی است که شرکت ها می توانند برای جلوگیری از انتقال مشتریان به سوی سازمانها مورد بهره برداری قرار دهند. مديريت ارتباط با مشتريان یا مديريت ارزش مشتريان و يا مديريت مشتري محور كليه فرايندها و فناوري هايي است كه سازمان براي شناسايي، انتخاب، ترغيب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتري به كار مي گيرد. مديريت ارتباط با مشتري مديران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتري براي بالا بردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده كنند و سود آوري روابط مستمر را افزايش دهند. مديريت ارتباط با مشتري از مباحثي است كه در اقتصاد جهاني امروز، سازمان ها را به دوباره انديشي در راهكارهاي برقراري ارتباط با دامنه وسيع مشتريان برانگيخته است(رجاء،1391).

مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی مدیریتی است که به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات مربوط به مشتری را از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات به منظور ارضای نیازهای مشتری و ایجاد یک رابطه بلند مدت و متقابلا سودمند جمع آوری، تجزیه و تحلیل و مدیریت کنند» (هونگ و همکاران[2]،2010).

در سالهای اخیر مزایای مورد تصور از پیاده سازی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری سازمانها و مدیرانشان را ترغیب کرده تا مدیریت ارتباط با مشتری را در سازمانهای خود پیاده سازی نمایند. اما پیاده سازی موفق این سیستم در درجه اول منوط به پذیرش این سیستم از جانب کارکنان می باشد(آلشاوی[3] و همکاران، 2011). چرا که در صورت عدم پذیرش توسط کارکنان پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یا با شکست مواجه می شود و یا کارکرد بهینه خود را نخواهد داشت(لین[4] و همکاران، 2006).

از اینرو لازم است تا پیش از پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری عوامل موثر بر پذیرش آن را شناسایی شده و اقدامات لازم در خصوص ایجاد آمادگی های لازم صورت گیرد(هانگ[5] و همکاران، 2010).

حال با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا در این پژوهش به دنبال بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری بر آمده و به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی باشیم که  عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در شرک … کدامند؟

 

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

در سالهای اخیر، گرچه تقریبا تمامی سازمانهای بخش خصوصی و دولتی اقدام به برپایی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری نموده اند، اما در بسیاری از موارد این سیستم ها به صورت کارآمد اجرایی نشده اند و به اهداف خود دست نیافته اند. که این امر موجب زیان دیدن سازمانها از طریق از دست دادن مشتریان پیشین خود شده است. با توجه به موارد ذکر شده اهمیت این موضوع که باید عوامل موثر بر عملکرد بهینه این سیستم شناسایی شوند، بسیار واضح می باشد.

از طرف دیگر با فناوری اطلاعات در ایران و جهان طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و شرکتهای فعال در این حوزه فضای رقابتی بسیار شدیدی را تجربه کرده اند. بطوریکه هر یک از شرکتها در تلاشند تا ضمن تلاش برای جذب مشتریان جدید ارتباطات موثرتری با آنها برقرار نمایند. لذا بسیار لازم است تا عواملی که میتوانند این ارتباط را بهینه نمایند شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرند؛ و از آنجا که یکی از مسیرهای بهبود روابط پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می باشد لازم است تا عوامل موثر بر موفقیت این سیستم شناسایی شود و از آنجا که پیاده سازی موفق هر سیستمی در سازمان منوط به پذیرش و همکاری کارکنان آن سازمان می باشد این ضرورت احساس شد تا به بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت … به عنوان یکی از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته شود.

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

مطالعات داخلی

 • رحيم نيا و همکارانش در سال 1393 در تحقیقی تحت عنوان ” عوامل مؤثر بر پذیرش استراتژی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های شهر مشهد” انجام داده اند. جامعه‌ی آماری این مطالعه، شامل مدیران داخلی و رؤسای 156 بیمارستان و مراکز درمانی فعال در سطح شهر مشهد بوده است. حجم نمونه براساس فرمول نمونه‌گیری حدود 51 بیمارستان تعیین گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده که برای بررسی روایی محتوایی از نظر اساتید دانشگاه استفاده شده و نیز جهت برآورد پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (74/0α=) استفاده گردیده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به‌دست آمده، 12 (5/23 درصد) بیمارستان پذیرنده‌ی این سیستم و 39 (5/76 درصد) بیمارستان به‌عنوان نپذیرنده شناخته شدند. متغیرهای نوآوری از دیدگاه مدیران ارشد اجرایی، اندازه‌ی سازمان، مزیت نسبی، قابلیت‌های مدیریت دانش، قابلیت‌های اطلاعاتی کارکنان و پیچیدگی به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را بر پذیرش داشته‌اند.
 • در سال 1391 پژوهشی با عنوان “معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط” توسط کمالیان و همکارانش صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مدیران ارشد شرکتهای کوچک و متوسط استان مازندران است که بر اساس جدول مورگان تعداد 282 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اندازه سازمان، تواناییهای کارکنان در استفاده از سیستمهای اطلاعاتی، حمایت و نوآوری مدیران ارشد و قابلیتهای مدیریت دانش بر پذیرش CRM در کسب و کارهای کوچک و متوسط تاثیر می گذارند.
 • در سال 1390 تحقیقی تحت عنوان “بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد)” توسط ناظمی و همکارانش صورت گرفته است. این مطالعه به بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته است. در این راستا نمایندگی‌های عرضه‌کننده خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید که با مشارکت تعداد 9 نمایندگی و انتخاب 54 مدیر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند و از طریق اجرای پرسشنامه­ی محقق ساخته به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته شد. پردازش حاصل از داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر حاکی از آن است که اولاً نقش واسط درک مزایای مدیریت ارتباط با مشتری در تأثیرگذاری ویژگی های سازمانی بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری مورد تأیید است. ثانیاً یافته ی تحقیق بر این نکته تأکید دارد که ویژگی های سازمانی تأثیر تعیین کننده ای بر درک مزایا و همچنین پذیرش تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری دارد.
 • در سال 1389 تحقیقی تحت عنوان ” بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری و تاثیر آن بر رضایتمندی کارکنان شرکت پترو گاز پارسا” توسط سهیلا سلیم زاده در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد صورت گرفته است. این تحقیق برگرفته از دو مدل مفهومی از جمله مدل دیویس که بر متغیرهای سودمندی ادراک شده و کاربرد آسان ادراک شده و پذیرش تکنولوژی اطلاعات از سوی کارکنان تاکید دارد و همچنین مدل موفقیت سیستم اطلاعات دلون و مکلین است. مدل مطرح شده در این تحقیق توضیحات قابل درکی از عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری و تاثیر آن بر رضایتمندی کارکنان در قالب 12 فرض، ارائه می دهد. اطلاعات پیرامون این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانه ایی و روش میدانی تهیه شده است. در روش میدانی از پرسش نامه استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 250 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت پتروگاز پارسا است که نمونه ای متشکل از 78 نفر از مدیران، کارشناسان کلیدی و کارمندان بخش فروش، بازرگانی، فناوری اطلاعات و تولید مورد بررسی قرار گرفته اند که پرسش نامه مذکور توسط نمونه آماری تکمیل گردیدند. سپس از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین متغیرهای عوامل اجتماعی، سازمانی و فردی با متغیرهای سودمندی CRM و کاربرد آسان CRM رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از دیگر نتایج بدست آمده می توان به رابطه معنادار و مثبت میان کاربرد آسان و سودمندی CRM با پذیرش CRM اشاره کرد. و در آخر نیز تاثیر مثبت پذیرش CRM بر رضایتمندی کارکنان را نشان می دهد.

مطالعات خارجی

 • آلشاوی[6] و همکارانش در سال 2011 در تحقیقی تحت عنوان “عوامل سازمانی، فنی و کیفیت داده در پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در کسب و کارهای کوچک و متوسط” به مطالعه عوامل سازمانی، فنی و کیفیت داده بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداختند. عوامل سازمانی شامل ابعاد مزایا، مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اندازه سازمان، بودجه و حمایت مدیریت، اهداف و استراتژی کسب و کار، تامین کننده و مشتری، دولت و فشار رقابتی بود. ابعاد فنی شامل هزینه خرید، معیار انتخاب و ارزیابی نرم افزار یا سیستم، پیچیدگی، زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت فروشنده و ابعاد کیفیت داده شامل زیر ساخت و کیفیت داده مشتری، ارزیابی فرآیندها و ابزارهای کیفیت داده و طبقه بندی منابع داده مشتری می­شد. یافته­های این تحقیق تایید می کند که عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در کسب و کارهای کوچک و متوسط تا حد زیادی شبیه به عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در دیگر سازمان هاست که قبلا توسط محققان دیگر مورد بررسی قرار گرفته بود.
 • هانگ[7] و همکارانش در سال 2010 پژوهشی با عنوان “عوامل حیاتی موثر بر پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بیمارستان در بیمارستانها: دیدگاه های سیستم سازمانی و اطلاعاتی” انجام داده اند. در این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگی های سازمان و ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که اندازه بیمارستان، قابلیت های کارکنان، نوآوری مدیران ارشد، قابلیت های مدیریت دانش و مزیت های نسبی تأثیر قابل توجهی بر پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری دارند.
 • کایت[8] در سال 2008 در تحقیقی تحت عنوان “عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین کسب و کارهای کوچک و متوسط سنگاپور” به مطالعه میزان کم پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین کسب و کارهای کوچک و متوسط سنگاپور پرداخته است. این مطالعه تاثیر هشت متغیر مستقل را بر قصد پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری بررسی می کند. این متغیرها شامل ویژگی های نوآوری (مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی و هزینه)، ویژگی های سازمانی (حمایت مدیران ارشد و دانش فناوری اطلاعات) و ویژگی های محیطی (حمایت دولت و فشار رقابتی) می شود. در نتیجه تحقیق تاکید می شود که مدیران ارشد باید خلاق تر باشند و نگرش مثبتی نسبت به پذیرش فناوری اطلاعات داشته باشند تا پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری را در کسب و کارهایشان افزایش دهند.
 • لین[9] و همکارانش در سال 2006 در تحقیقی تحت عنوان “مطالعه عوامل موثر در پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری” به مطالعه عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری پرداختند که تفاوت در میزان پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری را در بین شرکت های تایوانی مقایسه می کند. این مطالعه شامل عوامل محیط خارجی، عوامل داخلی شرکت و عوامل عینی می شود. عوامل محیط خارجی شامل بلوغ فناوری اطلاعات، وضعیت رقابتی و متخصصان ارائه دهنده سیستم و عوامل داخلی شرکت شامل حمایت مدیران ارشد، توانایی پذیرش نوآوری و توانایی مدیریت سیستم بود. دو عامل فرعی اندازه شرکت و اندازه صنعت به عنوان عوامل عینی این مطالعه انتخاب شدند. نتایج تحقیق، سطح پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد آن را بررسی می کند که روند مثبت رشد را نشان می دهد. علاوه بر این، مشخص شد که ویژگی های صنعتی مختلف، عوامل محیط خارجی و عوامل داخلی تاثیر مثبت و قابل توجهی با میزان تغییر در پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری دارند.
 • آولونیتیس و پاناگوپولوس[10] در سال 2005 پژوهشی با عنوان ” سوابق و نتایج پذیرش فناوری مدیریت ارتباط با مشتری در نیروی فروش” انجام داده اند. در این پژوهش عوامل موثر بر پذیرش فناوری مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از نظرات 240 نفر از فروشندگان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تاثیر سه عامل فردی، سازمانی و اجتماعی بر ادراکات فروشندگان از میزان سودمندی و سهولت استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و نیز تاثیر ادراکات فروشندگان از میزان سودمندی و سهولت استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت فروشندگان از فناوری مدیریت ارتباط با مشتری و  پذیرش فناوری مدیریت ارتباط با مشتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر گذاری عوامل مذکور بر پذیرش فناوری مدیریت ارتباط با مشتری بوده است.

تحلیل آماری پایان نامه با SPSS

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

جنبه نوآوری این تحقیق روش تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. بطوریکه در پژوهشهایی که تا کنون صورت گرفته است عموما از آزمون های همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. که در این نوع تحلیل رابطه بین متغیرها به صورت جدا از یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. این در حالی است که روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS در سنجش رابطه بین دو متغیر، روابط بین سایر متغیرها در مدل را نیز لحاظ می نماید.

 

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

 • بررسی تاثیر ویژگی های سازمانی بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری.
 • بررسی تاثیر ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری.
 • بررسی تاثیر ویژگی های اجتماعی بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری.
 • بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری.

 

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره ‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 • دانشگاهها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی
 • شرکت …

 

ط-  سؤالات تحقیق:

 • ویژگی های سازمانی چه تاثیری بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری دارد؟
 • ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری چه تاثیری بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری دارد؟
 • ویژگی های اجتماعی چه تاثیری بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری دارد؟
 • ویژگی های فردی چه تاثیری بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری دارد؟

 

ی-  فرضيه‏ هاي تحقیق:

 • ویژگی های سازمانی بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر دارد.
 • ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر دارد.
 • ویژگی های اجتماعی بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر دارد.
 • ویژگی های فردی بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر دارد.

 

ک- تعريف واژه ‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری

قبول پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان توسط مدیران و کارکنان را پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری تعریف می کنند(توکر، 2012).

5-روش شناسی تحقیق:

 

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد.

 

 • متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها( در صورت وجود وامکان ) :

مدل مفهومی تحقیق حاضر برگرفته از مدل های ارائه شده توسط هانگ[11] و همکاران(2010) و آولونیتیس و پاناگوپولوس[12] (2005)  می باشد که در شکل زیر قابل مشاهده می باشد.

 

پذیرش ارتباط با مشتری: ویژگیهای سازمانی-ویژگیهای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری-ویژگیهای اجتماعی-ویژگیهای فردی

–  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده می شود. بطوریکه جهت گردآوری اطلاعات در روش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده و در روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات از مقالات، کتابها و پایان نامه های مرتبط با موضوع استفاده می شود.

 

د – جامعه آماري، روش نمونه ‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) :

جامعه آماری

جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد (بازرگان و مرادی، 1374). جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت … می باشند.

روش نمونه گیری

در این پژوهش از روش نمونه گيري تصادفی ساده استفاده می شود. در این نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شوند. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N و حجم نمونه را n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N است(سرمد و همکاران، 1390).

حجم نمونه

در این تحقیق از یکی قواعد شناخته شده برای تعیین حداقل نمونه لازم در روش PLS  استفاده شده که  توسط بارکلای[1] و همکاران(1995) ارائه شده است. آنها اظهار می‌نمایند که حداقل حجم نمونه لازم برای استفاده از روش PLS برابر بزرگترین مقدار حاصل از دو قاعده زیر می باشد:

 1. ده برابر تعداد شاخص های مدل اندازه گیری ای که دارای بیشترین شاخص در میان مدل های اندازه گیری مدل اصلی پژوهش است.
 2. ده برابر بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط می شوند.

 

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها:

در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری استفاده خواهد شد. مدل معادلات ساختاری (SEM) ترکیبی از دو مدل اندازه گیری و مدل ساختاری است. یکی از روشهای معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس، روش حداقل مربعات جزئی (PLS) است که در این تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی(PLS) و نرم افزار smart pls برای تجزیه و تحلیل داده استفاده خواهد شد.

[1] Barclay

[1] . Woschke & Haase

[2] – Hung et al

[3] . Alshawi

[4] .

[5] . Hung

[6] . Alshawi

[7] . Hung

[8] . Kiat

[9] . Lin

[10] . Avlonitis & Panagopoulos

[11] . Hung

[12] . Avlonitis & Panagopoulos

 

دانلود رایگان موضوع پایان نامه مدیریت مالی

پروپوزال مدیریت فناوری اطلاعات

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پایان نامه رشته مدیریت دولتی

پروپوزال مدیریت بازرگانی قابلیت بازاریابی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی مزیت رقابتی(مورد مطالعه: صادر کنندگان محصولات پروتئینی)

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.