پروپوزال مدیریت بازرگانی شناسايي و اولويت بندي چالشها و مشكلات شبكه هاي اجتماعي در سازمان هاي ايران

 

در نمونه پروپوزال ارشد مدیریت بازرگانی به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود

 

- بیان مساله (شرح مسئله و سئوال تحقیق)

 

با ظهور فناوري هاي نوین اطلاعات و ارتباطات در پایان هزاره دوم مفهوم جدیدي به نام فضاي تبادل اطلاعات در پیش روي بشر قرار گرفته است که توانسته پیشرفت هاي خارق العاده اي را براي وي به ارمغان آورد(حسن بیگی،1384). وبگاه ها و ابزارهای دنیای مجازی که روزگاری موضوع جدید و حاشیه ای محسوب می شدند، حال به پدیده ای فراگیر تبدیل شده اند. این ابزارها که تحولات شبکه های ارتباطی در گسترش آنها نقش داشته اند، این روزها از طریق اینترنت همراه به سادگی قابل دسترس هستند(مهانیان و مجردی،1393).

جامعۀ امروز، به یمن صنعت ارتباطات، درحال تجربۀ نوع تازه اي از شبکه اي شدن و شبکه اي بودن است. بطوریکه بی سیمی شدن فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات، نوع تازه اي از جامعۀ شبکه اي را به وجود آورده است. در چنین شرایطی، قطعاً وابسته شدن افراد به استفاده از اینترنت و شبکه هاي اجتماعی اینترنتی، منجر به محوریت یافتن دستاوردهاي وب 2 شده است و به ارتقاي جایگاه مصرف اینترنت و شبکه هاي اجتماعی اینترنتی در سبد مصرفی افراد انجامیده است. با توجه به روند رو به رشد استفاده از اینترنت، پیوسته قابلیت هاي جدیدي به این پدیده افزوده می شود و بشر کارکردي تازه از آن می طلبد. از این رو، می توان پیش بینی کرد که شبکه هاي اجتماعی به مثابۀ تابعی از اینترنت، در آینده براي زندگی انسان ها بسیار مهم تر خواهند بود؛ زیرا پایگاه ها گسترش بیش تري خواهند یافت؛ به گونه اي که برنامه هاي کامپیوتري به منظور سهولت زندگی فیزیکی اشخاص، از طریق شبکه هاي مجازي، قابلیت حمل و حضور و آگاهی از مکان را نیز شامل خواهند شد (بخشی و همکاران،1392).

امروزه با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره شاهد شکل گیری نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی بوده ایم که امکانات بیشتری را برای روابط متقابل، مذاکره، گفتگو و به طور کلی ارتباطات چندسویه میان کاربران شبکه جهانی اینترنت را فراهم ساخته است(بشیر و افراسیابی،1392).

شبکه هاي اجتماعی بر پایه ي اینترنت از قبیل فیس بوك در بین عموم مردم محبوبیت بسزایی کسب کرده اند. این شبکه هاي اجتماعی در عین حال که فضاهایی هستند که در آنها افراد دوستان جدیدي پیدا می کنند و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغییرات زندگی شان قرار می دهند، مکان هایی براي تبادل نظري هستند که در آنها افراد عقاید و نظرات خود را با هم به اشتراك می گذارند. این قابلیت که یک فرد بتواند با امثال خود در کشورهاي دیگر جهان ارتباط برقرار کند باعث می شود تا این شبکه ها به مکانی تبدیل شوند که در آنها ایده هاي جدیدي معرفی می شوند و مورد بحث قرار می گیرند(انعامی علمداري و امین،1389). شبکه هاي اجتماعی فضاهایی هستند در دنیاي مجازي که براي ارتباط میان افراد مختلف، با سطوح مختلف دسترسی، همانند فضاهاي واقعی، به وجود می آیند و ایجاد ارتباطات جمعی و میان فردي، تشکیل اجتماعات مجازي، اطلاع رسانی، تبادل اطلاعات و نظرات از شناخته شده ترین کارکردهاي این فضاها هستند(اسکات[1]،2004).

درحال حاضر وب سایت هاي شبکه ي اجتماعی تبدیل به یک پدیده ي جهانی شده اند و جامعه ي مجازي با صدهامیلیون کاربر را پدید آورده اند که روز به روز بر تعداد کاربران آن افزوده می شود. این فضاي مجازي امکان برقراري محیط دوستانه و تعاملات را فراهم می کند. افراد خودشان وب سایت مورد نظر را انتخاب می کنند و در آن عضو می شوند. این شبکه ها به دلیل تکثّر و تنّوع محتوایی با استقبال وسیعی از کاربران مواجه شده است(نقیب السادات و قصابی،1392).

همانطور که گفته شد در سالهای اخیر، مفهوم جدیدی با عنوان شبکه های اجتماعی مجازی در محیط اینترنت تولید شده که تاثیرات گسترده ای در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... داشته است(مهانیان و مجردی،1393). که این تاثیرات بعضا در جهت مثبت و در برخی موارد در جهت منفی بوده اند. بطوریکه در کنار مزایایی که به همراه داشته اند مشکلات و چالش هایی را نیز ایجاد نموده اند. این تاثیرات چه مثبت و چه منفی در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیرگذار بوده است. یکی از فضاهایی که شبکه های اجتماعی آن را دستخوش تغییرات نموده است سازمانها می باشند. بطوریکه استفاده کارکنان سازمانها از شبکه های اجتماعی و عضویت آنها در این شبکه ها تاثیرات زیادی بر آنها گذاشته است. بطوریکه گسترش عضویت کارکنان سازمانهای مختلف در شبکه های اجتماعی علیرغم همه مزایایی که داشته است، سازمانها را با مشکلات و چالش ها مختلفی روبرو کرده است. توجه بیش از حد به این شبکه ها در ساعات کاری، شکل گیری شبکه های غیر رسمی در سازمان و کمک به ایجاد جنبش های اعتراضی، نشر اطلاعات خصوصی سازمان بین تمامی کارکنان و ... از جمله چالش های ناشی از گسترش شبکه های اجتماعی هستند که سازمانها با آن روبرو می باشند. حال از آنجا که برای رفع هر مشکل و مسئله ای ابتدا باید مسئله و ابعاد آن به خوبی شناسایی گردد لازم دانستیم تا در پژوهشی جامع به شناسایی و اولویت بندی مشکلات و چالشهای شبکه های اجتماعی مجازی در میان سازمانهای کشور پرداخته و در پی پاسخ به این پرسش کلیدی برآییم که شبکه های اجتماعی چه مشکلات و چالش هایی را برای سازمانهای کشور ایجاد نموده اند؟

 

ب- اهمیت تحقیق

 

پیشتر و در بیان مساله تحقیق در زمینه نقش و اهمیت شبکه های اجتماعی و نیز تاثیرگذاری آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی به طور مفصل سخن به میان آمد. همچنین در مورد مسائل و چالش هایی که این فناوری می تواند برای سازمانها ایجاد کند نیز مطالبی بیان گردید. از این رو با نگاهی به آنچه گذشت این تصور ایجاد می شود که تا کنون باید پژوهش های مختلفی در این زمینه صورت گرفته باشد و موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته باشد. اما بررسی های گسترده توسط محقق با قطعیت نشان داد که علیرغم انتظار پیشین که تاکنون هیچ گونه پژوهشی چه در داخل و چه در خارج از کشور در این زمینه صورت نگرفته است. بطوریکه همانگونه که در ادامه و در بخش پیشینه تحقیق خواهید دید، در حوزه شبکه های اجتماعی مطالعات متعددی انجام گرفت است اما در هیچ یک از آنها به مشکلاتی که این فناوری می تواند در سازمانها ایجاد کند کمترین اشاره ای نشده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع و نیز خلا تئوریک موجود این ضرورت احساس شد تا در این تحقیق به دنبال بررسی چالش ها و مشکلات ناشی از رشد شبکه های اجتماعی در سازمانها باشیم تا از این طریق بتوانیم کمکی در راستای مقابله با این چالش ها نماییم.

 

ج- مرور ادبیات (پیشینه تحقیق)

مطالعات داخلی

 • در سال 1392 پژوهشی با عنوان "تأثير شبكه هاي اجتماعي بر پايداري كسب وكارهاي اينترنتي (با تأكيد بر نقش ميانجي قصد كارآفرينانه در شركت هاي اينترنتي درگاه بانك ملت)" توسط ايراني و حقيقي انجام شده است. روش اين پژوهش از نظر ماهيت، توصيفي- همبستگي و از نظر هدف، كاربردي می باشد. جامعة آماري اين پژوهش شامل شركت هايي است كه از درگاه بانك ملت خريد و فروش اينترنتي انجام مي دهند كه با محاسبة فرمول كوكران، 150 شركت با روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك انتخاب با ابزار پرسشنامه ارزيابي شدند. طبق نتايج به دست آمده از این تحقیق، پايداري كسب وكارهاي اينترنتي تابعي از ابعاد اجتماعي است كه نيازمند نوعي شرايط اجتماعي است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داده است که در ميان شاخص هاي سه گانة شبكه هاي اجتماعي، شاخص منابع اجتماعي اطلاعات بيشترين تأثير را بر پايداري كسب وكارهاي اينترنتي دارد؛ درحالي كه شاخص محتواي روابط اجتماعي بيشترين تأثير را بر قصد كارآفرينانه دارد.
 • در سال 1392 پژوهشی با عنوان "سنجش رابطة حمايت شبكه هاي اجتماعي غيررسمي و رضايت شغلي زنان در شهر اردبيل" توسط سفیری و همکارانش صورت گرفته است. د ر اين مطالعه، به بررسي رابطة اندازة شبكه و فراواني تماس با حمايت اجتماعي و رضايت شغلي زنان نيز پرداخته شده است. براي بررسي اين رابطه از مدل تأثير مستقيم حمايت اجتماعي، نظرية آنومي دور كيم، و ديدگاه تحليل شبكه استفاده شده است. جامعة آماري این تحقیق را زنان متأهلِ شاغل شهر اردبيل در سال 1390 تشكيل داده اند. همچنین حجم نمونه 356 نفر است كه با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده است. نتايج پژوهش حاكي از آن بوده است كه ميزان رضايت شغلي زنان در حد بالا و ميزان حمايت دريافتي از شبكه هاي غيررسمي در حد متوسط است. همچنین نتايج ضريب همبستگي نشان داده است كه حمايت اجتماعي به منزلة متغير واسط در بين روابط اندازة شبكه و فراواني تماس با رضايت شغلي زنان عمل مي كند. نتايج رگرسيون نيز نشان داده كه متغيرهاي سن، اندازة شبكه، فراواني تماس، و حمايت شبكه هاي غيررسمي متغيرهاي تأثيرگذار بر رضايت شغلي زنان متأهل اند.
 • در سال 1391 پژوهشی با عنوان "آسيب هاي نو پديد؛ شبكه هاي اجتماعي مجازي در كمين خانواده ي ايراني" توسط ابراهيم پور كومله و خزايي و با هدف معرفی معايب و تهديدات موجود در اينترنت و شبكه هاي اجتماعي مجازي و ارائه ی راهكارهايي جهت مقابله و كاهش اين گونه آسيب ها انجام شده است. در اين مطالعه از طريق استنادي به بررسي مباني نظري و ادبيات پژوهشي موجود پيرامون موضوع تحقيق پرداخته شده است. در اين تحقیق پس از طرح جايگاه خانواده به عنوان مهم ترين واحد اجتماعي، پديدآيي فن آوري هاي اطلاعات و ارتباطات، ظهور اينترنت و گسترش فراگير شبكه هاي اجتماعي و طرح آنها در قالب فرصت ها و تهديدها، به آسيب هاي نو پديد ناشي از ماهواره، بازي هاي رايانه اي، تلفن همراه و اينترنت پرداخته شده است. در اين پژوهش، ضمن برجسته ساختن اهميت نهاد خانواده و مورد تهديد قرار گرفتن آن از سوي شبكه هاي اجتماعي، پيشنهاداتي به منظور آشنايي هر چه بيشتر خانواده ها با تهديدات فضاي مجازي و استفاده ي صحيح از فضاي مجازي ارايه شده است.
 • در سال 1391 پژوهشی با عنوان" تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب وکار: اثر تعدیل کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه (مورد مطالعه ایران، کرواسی و دانمارک)" توسط زالی و همکارانش انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه نقش اندازه شبکه اجتماعی در عملکرد کسب و کار بر اساس داده های 2010-2008 دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) در کشورهای ایران، کرواسی و دانمارک بوده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 1801 مدیر- مالک کسب وکار بوده که در مصاحبه برنامه تحقیقاتی GEM شرکت داشته اند. نتایج این پژوهش نشان داده است که کارآفرینان دانمارکی بیشتر از کارآفرینان دو کشور دیگر دارای الگوی نقش هستند (بیش از 70%) و بیشتر کسب وکار خود را با انگیزه بهره برداری از فرصت راه اندازی می کنند (بیش از 75%) تا نداشتن گزینه شغلی بهتر. همچنین میانگین اندازه شبکه در کرواسی و دانمارک 6 و در ایران 2.9 است و اندازه شبکه خصوصی کارآفرینان ایرانی بیشتر از شبکه های دیگر آنهاست (1.61). به طور کلی نتایج معادلات ساختاری نشان داده است که عملکرد کسب وکار (صادرات، نوآوری و رشد مورد انتظار) به میزان 74 درصد تحت تاثیر مستقیم شبکه اجتماعی کارآفرینان می باشد و این تاثیر توسط الگوی نقش (0.07درصد) و به ویژه انگیزه فرصت (7.2 درصد) تعدیل می شود.
 • در سال 1391 پژوهشی با عنوان"بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه های پیام نور شهر اصفهان " توسط برات دستجردی و صیادی انجام شده است. این مطالعه به مقطعی از نوع همبستگی بوده که به صورت پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش از کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اصفهان تشکیل شده است. که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 345 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها که  با استفاده از آزمون های آماری همبستگی توسط نرم افزار SPSS انجام شده نشان داده است که بین استفاده از شبکه های اجتماعی و اعتیاد به اینترنت با ضریب 147/0 و سطح معنی داری 010/0 رابطه معنی داری وجود دارد، ولی بین استفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی با ضریب 55/0 و سطح معنی داری 332/0 رابطه معنی داری مشاهده نمی شود. همچنین بین استفاده از شبکه های اجتماعی و اعتیاد به اینترنت بر اساس متغیرهای جنسیت، سن و گروه تحصیلی، تفاوت معنی داری وجود داشته که این تفاوت در بین گروه های سنی و دختران و پسران معنی دار نبود، ولی در بین گروه های تحصیلی، اعتیاد به اینترنت در رشته های گروه علوم پایه کمتر از سایر رشته ها در گروه های علوم انسانی و فنی مهندسی بوده است.
 • در سال 1391 پژوهشی با عنوان " شبکه هاي اجتماعي مجازي و بحران هويت (با تاکيد بر بحران هويتي ايران)" توسط معمار و همکارانش صورت گرفته است. آنها در این تحقیق ضمن تاکید بر تاثيرات مثبت و منفي شبکه هاي اجتماعي مجازي در فرايند ارتباطات، بر جنبه هاي بحران زاي اين فرايند تاکيد کرده و يکي از آثار فضاي مجازي شبکه هاي اجتماعي را در جوامع، به خصوص جوامع درحال گذار، ايجاد بحران هويت ملي و ديني دانسته اند. يافته هاي این پژوهش نشان مي دهد که بر اساس يک تقسيم بندي نسلي، نسل سوم بيشترين کاربران فضاي مجازي در ايران بوده و بيش از نسل هاي ديگر در معرض آثار ناشي از شبکه هاي اجتماعي مجازي اند. همچنین نتایج بر این نکته تاکید کرده است که فضاي مجازي نوعي از بحران هويت را در ميان طيف گسترده اي از جوانان به وجود آورده و اين بحران هويت در زمينه هاي فردي، ناهمگوني هاي هويتي را سبب شده و به نحوي تعادل اجتماعي را متاثر کرده است. همچنين شبکه هاي اجتماعي مجازي، باعث تغييرات اساسي در نهادهاي هويت ساز شده اند و عوامل معناساز هويتي را دستخوش تغيير نموده اند.

مطالعات خارجی

 • در سال 2013 پژوهشی با عنوان" تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی در سازمان: چالش ها و رویکردهای برای مطالعه شبکه کار" توسط اپل[2] و همکارانش صورت گرفته است. در این تحقیق برخی از چالش ها در استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) برای درک چگونگی کارکرد آن در یک سازمان ارائه خدمات IT بزرگ ارائه شده است. محققین در این پژوهش بیان داشته اند که با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) رسیدن به یک درک بهتر از محیط کار و همچنین تشخیص برخی از مسائلی که کارگران روزمره با آن مواجه هستند، ممکن می شود.
 • در سال 2012 پژوهشی توسط ساروسا[3] با عنوان"پذیرش شبکه های رسانه ای اجتماعی توسط بنگاه های کوچک و متوسط اندونزی : مطالعه موردی" صورت گرفته است. در این تحقیق بیان شده است که چگونه شرکتهای کوچک و متوسط در اندونزی از شبکه های اجتماعی (فیس بوک و توییتر) برای کسب و کار خود بهره برده اند. همچنین در این تحقیق بیان شده است که پذیرش شبکه رسانه های اجتماعی برای ترویج و انجام کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط کاملا جدید است. در این تحقیق از تئوری شبکه بازیگر برای توضیح پذیرش شبکه های رسانه اجتماعی استفاده شده است که دلیل آن نیز قابلیت های این تئوری در توضیح پدیده پذیرش به عنوان یک فرآیند تعاملی بین سازمان و محیط آن، به جای تمرکز بر عوامل فردی است که ممکن است تاثیر داشته باشد، بوده است. همچنین از آنجا که استفاده از یک چشم انداز فرایند محور نیازمند تجزیه و تحلیل و درک کاملی از  فرایند پذیرش شبکه های رسانه ای اجتماعی است،  در این مطالعه از رویکرد کیفی استفاده شده است. این رویکرد با مصاحبه های نیمه ساختار به محقق اجازه کشف عمیق تمامی عوامل و تعامل همه اعضا در فرایند پذیرش شبکه های رسانه ای اجتماعی توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط در اندونزی را داده است. در نتیجه ی این تحقیق تعدادی از عوامل که قادر به استفاده موفقیت آمیز از شبکه های اجتماعی برای حمایت از کسب و کار هستند، شناسایی شده اند.
 • در سال2000 پژوهشی با عنوان" شبکه های اجتماعی و خود اشتغالی" توسط دیوید آلن[4] انجام شده است. در این مطالعه مفاهیم شبکه های اجتماعی توسعه یافته در جامعه شناسی را برای تجزیه و تحلیل تصمیم به خود اشتغالی بکار گرفته شده است. این تحقیق بیان می کند که بر اساس تئوری ها، اگر شبکه اجتماعی یک فرد به منظور کاهش هزینه های خود اشتغالی، پشتیبانی اجتماعی فراهم کند؛ با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، افراد با شبکه های اجتماعی موثرتر ممکن است انگیزه بیشتری برای تلاش خود اشتغالی داشته باشند. همچنین در نتایج تحقیق بیان شده است که انتخاب خود اشتغالی فردی به شدت توسط اندازه و ترکیب شبکه های اجتماعی تحت تاثیر می گیرد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داده است که زنان نسبت به مردان حمایت اجتماعی کمتری برای فعالیت های کارآفرینی دریافت می کنند.

 

د- سوالات تحقیق

 1. چالشها و مشكلات شبكه هاي اجتماعي در سازمان هاي ايران کدامند؟
 2. ترتیب اهمیت هر یک از چالشها و مشكلات شبكه هاي اجتماعي در سازمان هاي ايران چگونه است؟

 

ه- روش و مراحل انجام تحقیق:

1- نوع تحقیق

روش پژوهش، وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد یا رد می شود. به عبارت دیگر، روش پژوهش چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه ها یا پاسخ دادن به سوال های پژوهش را فراهم می آورد. روش پژوهش مناسب بر اساس گزاره های پژوهش انتخاب می شود (سرمد و همکاران، 1390).  پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی به شمار می رود زیرا به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای مجموعه ی مورد بررسی، انجام خواهد شد و از نظر نحوه گردآوری داده ها نیز توصیفی از شاخه پیمایشی با روش پژوهش آمیخته(کیفی -کمی) می باشد.

 

2- معرفی جامعه آماری (محدوده مطالعاتی )

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و همکاران، 1390). از آنجا که این تحقیق از نوع آمیخته می باشد، جامعه آماری آن باید در دو بخش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گیرد. لذا جامعه-آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی و سازمان و مدیریت می باشند. و جامعه  آماری پژوهش حاضر در بخش کمی کلیه مدیران ارشد سازمانهای دولتی کشور هستند.

 

3- جامعه نمونه و روش نمونه گیری

همچون بخشهای قبل، روش نمونه گیری نیز لازم است در دو بخش کمی و کیفی بررسی گردد.

 • روش نمونه گیری بخش کیفی

در تحقیق کیفی، روش نمونه گیری قصدی (غیراحتمالی) هدفمند مورد استفاده قرار مي گيرد. در این نوع نمونه گیری پژوهشگر سعی نموده است، خبرگان و متخصصان دانشگاهی را چنان انتخاب کند تا هدف پژوهش تحقق یابد.  در این پژوهش بر اساس مدل کرسول[5]  عمل نموده که شامل مراحل ذیل می شود:

 1. انتخاب موقعیت/ فرد
 2. تماس و برقراری ارتباط
 3. انتخاب رویکرد گردآوری داده ها
 4. ثبت داده ها
 5. حل و فصل دشواریها در فرایند گردآوری داده ها
 6. تنظیم و تحلیل داده ها ( به نقل از بازرگان،1387).

لذا براساس مدل مذکور، روش نمونه گیری در این پژوهش به شیوه نمونه گیری  هدفمند و غیر تصادفی می باشد. در این حالت هدف از نمونه گیری انتخاب بهترین فرد و موقعیت برای تحقق هدف پژوهش است(بازرگان، 1387).

 • روش نمونه گیری بخش کمی

در بخش کمی این پژوهش از روش نمونه گيري تصادفی ساده استفاده  خواهد شد. در این نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شوند. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N و حجم نمونه را n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N است. انتخاب نمونه تصادفی را به دو شیوه می توان انجام داد : شیوه اول به صورت قرعه کشی و شیوه دوم با استفاده از جدول اعداد تصادفی (سرمد و همکاران، 1390). که در این تحقیق از روش اول یعنی قرعه کشی استفاده می شود.

 

4- روش کسب دادها

گردآوری اطلاعات در این تحقیق در دو بخش کتابخانه ای و میدانی صورت خواهد گرفت. در بخش کتابخانه ای براي جمع آوري اطلاعات از کتب داخلی و خارجی، مقالات و  نشريات داخلي و خارجي، جستجو در اينترنت و پايگاههاي نشريات الكترونيكي معتبر استفاده خواهد شد. از اطلاعات بدست آمده از این بخش جهت تدوین مبانی نظری تحقیق، پیشینه پژوهش و همینطور شناسایی مشکلات و چالش های شبکه های اجتماعی در سازمانها استفاده می شود.

در بخش میدانی با توجه به اینکه این تحقیق از نوع آمیخته است از ابزارهای مختلف جهت گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق استفاده می شود. بنابراین، هر کدام از فازهای کیفی و کمی تحقیق ابزارهای خاص و جداگانه ای را می طلبند که برحسب ضرورت و متناسب با هدف و روش تحقیق مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

برای جمع آوری داده های پژوهش، در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده خواهد شد. مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوع های پیچیده، پیگیری پاسخ ها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سوال از سوی آزمودنی را فراهم می سازد (سرمد و همکاران،1390). در این تحقیق از مصاحبه جهت شناسایی مشکلات و چالش های شبکه های اجتماعی در سازمانها استفاده می شود.

در بخش کمی نیز با توجه به مرور پیشینه نظری تحقیق و همچنین بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور و همچنین توجه به ابعاد و مولفه های شناسایی شده در بخش کیفی، اقدام به طراحی و تدوین نمونۀ اولیه ابزار گردآوری داده های تحقیق (پرسشنامه) خواهد شد. لازم به ذکر است که فرایند طراحی ابزار مذکور(پرسشنامه) پس از اجرای فاز کیفی تحقیق، تکمیل خواهد شد. از ابزار پرسش نامه جهت جمع آوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل آنها در راستای رتبه بندی مشکلات و چالش های شناسایی شده استفاده می گردد.

 

5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (اعم از آماری و تحلیلی)و مطرح ساختن تئوری­ها یا دیدگاه­هایی که پایه تحلیلی و نظری تحقیق را تشکیل خواهندداد.

در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش کیفی و کمی انجام می شود. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده خواهد شد. روش تحلیل محتوای کیفی روشی است که به منظور تفسیر موضوعی محتوای متون (حاصل از مصاحبه ها) با استفاده از فرایند نظام مند کدگذاری و شناسایی الگوها یا موضوعات اصلی به کار می رود (هیسه و شانون،2005).

روش کدگذاری

در این مطالعه پس از اطمینان از صحت تفسیر داده ها، مرحله تجزیه و تحلیل داده ها  با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری آغاز می شود. در کد گذاری باز مفاهیم کلیدی گفته های افراد مصاحبه شده استخراج شده و در کد گذاری محوری عنوانی به مجموعه ای از مفاهیم مشترک بیان شده تعلق می گیرد(آنسلم و کوربین 1385).

پس از شناسایی چالشها و مشكلات شبكه هاي اجتماعي در سازمان ها بر اساس ادبیات موجود و نیز تحقیقات میدانی، در بخش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی با استفاده از تکنیک فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP‌) به رتبه بندی چالشها و مشكلات شناسایی شده می پردازیم. فرايند تحليل سلسله مراتبي در هنگامي كه عمل تصميم گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميم گيري روبروست مي‌تواند استفاده گردد. اساس اين روش تصميم گيري بر مقايسات زوجي نهفته است. تصميم گيرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبي تصميم آغاز مي‌كند. درخت سلسله مراتب تصميم، عوامل مورد مقايسه و گزينه‌هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي‌دهد. سپس يك سري مقايسات زوجي انجام مي‌گيرد. اين مقايسات وزن هر يك از فاكتورها را در راستاي گزينه‌هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي‌دهد. در نهايت منطق فرآيند تحليل سلسله مراتبي به گونه‌اي ماتريسهاي حاصل از مقايسات زوجي را با يكديگر تلفيق مي‌سازد كه تصميم بهينه حاصل آيد. که بدین منظور از نرم افزار Expert Choice  استفاده خواهد شد.

 

6- سازمان­ها یا نهادهایی که از امکانات و مساعدت آنها استفاده می­شود.

 • دانشگاه خوارزمی: بهره گیری از منابه کتابخانه ای این دانشگاه جهت تدوین مبانی نظری تحقیق، همچنین استفاده از راهنمایی های اساتید این دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف تحقیق
 • کلیه سازمانهای دولتی کشور: بهره گیری از نظرات مدیران این سازمانها جهت گردآوری داده های پرسشنامه ای

[1] . Scott

[2].Appel

[3] . Sarosa

[4] . David Allen

[5] Creswell,1998

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.