پروپوزال مدیریت استراتژیک تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك بر اساس مدل پورتر در مجتمع پتروشيمي مارون

 

 

در نمونه پروپوزال ارشد مدیریت بازرگانی به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

 

- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه ‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

پیشرفت روزافزون شرکتها و صنایع موفق چیزی نیست که بدون برنامه‏ریزی و سیاستگذاری صحیح حاصل شده باشد. این موضوع از جمله مهمترین عواملی است که موجبات رشد و توسعه صنایع مختلف را فراهم می‏آورد.

امروزه فعالیتهای اقتصادی جهان را ترکیبی از سازمانهای بزرگ، متوسط و کوچک انجام می‏دهند. همه این سازمانها در محیطی متلاطم و بازاری به شدت رقابتی به دنبال پیروزی در برابر رقبای خود و ارضای نیازهای مشتریان خود هستند.

استراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که نقاط قوت و ضعف سازمان را با فرصتها و تهدیدات محیطی مربوط ساخته، دستیابی به اهداف اصلی سازمان زا میسر می‏سازد.

برنامه ‏ریزی عبارت است از فرایندی مستمر از تصمیمات با در دست داشتن بهترین اطلاعات ممکن نسبت به آینده، سازماندهی منظم، کوشش های لازم جهت انجام این تصمیمات و سنجش و مقایسه نتایج بدست آمده با انتظارات از طریق فراگرد بازخورد.

مشکل اصلی سازمانها عدم وجود برنامه‏ ریزی استراتژیک و یا عدم موفقیت در تدوین و اجرای آن می‏باشد و با توجه به اهمیت روزافزون برنامه ‏ریزی استراتژیک، و وجود عواملی که موفقیت فرایند برنامه ‏ریزی استراتژیک را تحت تاثیر قرار می‏دهند، لازمه تدوین و اجرای درست استراتژیک شرکت پتروشیمی مارون می باشد، شناسایی این عوامل و لحاظ نمودن آنها در فرایند برنامه‏ ریزی است با شناسایی این عوامل در اثربخشی فرایند برنامه ‏ریزی استراتژیک ، مدیران این شرکت با عنایت به این عوامل بتوانند راهبردهای مناسب جهت طراحی ، تدوین و اجرای برنامه‏ ریزی استراتژیک به درستی پیاده سازی نمایند.

با توجه به گسترش سازمانها و موسسات، بکارگیری تکنیک‏های نوین مدیریت به منظور بهره‏ برداری از امکانات محدود سازمانها و اداره صحیح امور، ضرورت بیشتری می‏یابد. رخداد های چند دهه گذشته و سیر فزاینده‏ی تغییراتی که در محیط بیرونی و درونی سازمانها بوجود آمده است. همراه با ایجاد نیازهای جدید باعث گردیده تا استفاده از سازوکارهای برنامه‏ ریزی سنتی در راستای نیل به هدف‏های پیش‏بینی شده کارایی خود را ازدست بدهد، از این رو راهکارهایی در نظر گرفته شده است .

برنامه ‏ریزی استراتژیک نوع تکامل یافته‏ای از برنامه ‏ریزی می باشد که متناسب با محیط متلاطم و متغییر امروزی و در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت برای مواجهه با فرصتها و تهدیدها طراحی شده است. بهبود و تلاش مستمر در جهت  تطابق با شرایط و حتی استقبال از آینده از مواردی است که در برنامه ‏ریزی استراتژیک تاکید شده است.

در این میان دستیابی به یک برنامه ‏ریزی استراتژیک موفق، زمانی صورت می‏پذیرید که تمامی عوامل موثر بر آن در نگرشی سیستمی و کلان مورد توجه قرار بگیرد. توماس پلنت این نگرش را معرفی نمود. وی معتقد به لزوم اتخاذ رویکرد کلان نگر به برنامه‏ریزی استراتژیک می‏باشد.

بررسی محیط رقابت سازمانها و بررسی تاثیر رقباها اعم از رقبای موجود و نیز رقباهای بالفعل سازمانها بیش از بیش ضرورت می‏یابد. با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی در پیشبرد اهداف کلان کشور، در این تحقیق سعی داریم با استفاده از مدل رقابتی پورتر که به بررسی و اسکن محیط رقابتی سازمانها می‏پردازد، محیط رقابتی شرکت پتروشیمی مارون را بررسی کنیم و عوامل و فاکتورهای موثر بر موفقیت تدوین و اجرای برنامه ‏ریزی استراتژیک شرکت را تعیین و همچنین میزان تاثیر این عوامل را نیز تعیین نماییم.

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

در جهان امروز، دستیابی به برنامه ‏های استراتژیک کارا و اثربخش، دغدغه اصلی سازمانهای صنعتی اعم از خصوصی و دولتی است. چنین رویکردی از این واقعیت ناشی می‏شود که برنامه‏ های اثربخش، یاریگر سازمانها در فضای رقابتی با ویژگی تغییرات وسیع و همه جانبه سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و بحرانهای ناشی از این تحولات می‏باشند(هانیز استفن،1376).

با توجه به نقش ویژه و تاثیرگذار ابزار برنامه ‏ریزی استراتژیک در پیشبرد بهینه اهداف سازمانی برای آن ضرورت‏های زیر را می‏توان برشمرد:

 • برنامه ‏ریزی سازمان در راستای آینده نگری
 • برقراری پایه های منطقی و قابل دفاع برای تصمیم گیری و اجرای آن
 • رعایت حداکتر احتیاز و بصیرت در مسائل درونی و بیرونی سازمان
 • بهبود عملکرد سازمان
 • عکس العمل موثر نسبت به شرایط تغییرات محیطی
 • عملکرد گروهی و تخصصی
 • تسهیل ارتباطات و مشارکتها و ..

نیل به مقاصد فوق و طراحی برنامه‏ ریزی استراتژیک، مستلزم شناخت و آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت برنامه‏ ریزی استراتژیک بوده، لذا رویکرد تعیین میزان اثر این عوامل نیز بدین منظور راهگشا می‏باشد. با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی دارای اهمیت استراتژیک برای کشور می‏باشد, پرداختن به موفقیت برنامه‏ریزی استراتژیک و عوامل موثر بر آن بسیار ضروری و استراتژیک می‏باشد. و همچنین با توجه به محیط رقابتی و پر تلاطم این صنعت بررسی محیط رقابت این صنعت و فاکتورهای موثر محیطی رقابتی بر موفقیت برنامه‏ ریزی استراتژیک شرکت های پتروشیمی بسیار بحرانی است. لذا در این تحقیق سعی داریم با استفاده از مدل رقابتی پورتر جهت تعیین عوامل رقابتی و محیطی موثر بر موفقیت برنامه‏ ریزی شرکت پتروشیمی مارون را بررسی نماییم.

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

فاکتورهای کلیدی موفقیت آن دسته از توابع، فعالیت و یا شیوه های کسب و کار هستند که توسط بازار تعریف می شود و توسط مشتریان بازدید می شود که برای رابطه مشتری/ فروشنده بسیار مهم است. فاکتورهای موفقیت توسط بازار و مشتری تعریف می شود نه شرکتها. مشتریان بر حوزه مهارتها، فرایندها و سیستم ها متمرکز می‏شوند.

کوثرخواه و حقیقی در سال 1376 عوامل سیاسی، اقتصادی،‌اجتماعی را به عنوان عوامل موثر در عدم اجرای برنامه ‏ریزی استراتژیک در سازمانهای بازرگانی ایران معرفی کردند. سید صالحی و دیواندری،‌سبک مدیریت،‌ساختار و نوع فعالیتها و سیاستها و قوانین دولتی را به عنوان سه مانع اصلی بکارگیری مدیرت استراتژیک در شهرداری تهران بیان کردند.

غفاریان و همکارش در سال 1382،‌ دو نظریه برای غلل شکست برنامه ‏ریزی استراتژیک بیان کردند. در نظریه اول ضعف رهبری و در نظریه دوم مفهومی جدید تحت نام برنامه‏ریزی تمرکز به عنوان سومین پیشرانه سازمانی در کنار استراتژی و برنامه ‏ریزی بلند مدت را آشکار می سازد. حاکی و مانیان  متغیرهای موثر بر موفقیت برنامه‏ر یزی استراتژیک را به سه دسته عمده تقسیم کردند که عبارتند از: عامل سازمانی،‌ابعاد برنامه‏ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و موفقیت برنامه‏ ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات،‌عوامل سازمانی شامل عوامل سازمانی درونی و تعاملی می باشند و ابعاد برنامه ‏ریزی استراتژیک هم شامل همراستایی استراتژیک بین برنامه ‏ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات با برنامه استراتژیک کسب و کار سازمان  و ارزیابی محیطی است.

جانسون و ریک سه عامل، مشخص کردن اهداف واقع بینانه،‌مشخص کردن نیازها جهت رسیدن به اهداف و ایجاد زمان و ژرسنل مورد نیاز جت اجرای برنامه ‏ریزی استراتژیک را به عنوان سه عامل موثر بر موفقیت برنامه ‏ریزی استراتژیک معرفی کردند. هریس در سال 2004 ده فاکتور مشارکت استفاده کنندگان،‌حمایت مدر ارشد اجرایی،‌شرح واضح نیازها، برنامه‏ریزی مناسب،‌انتظارات واقعی،‌مراحل پروژه امکانات مناسب،‌مالکیت،‌چشم انداز و اهداف واضح ،‌تلاش زیاد و تمرکز روی موارد مورد نیاز  را به عنوان فاکتورهای موثر بر موفقیت برنامه ریز یاستراتژیک معرفی کردند.

جان و همکارانش در تحقیقی فاکتورهای زیر را به عنوان فاکتورهای موثر بر موفقیت برنامه‏ریزی استراتژیک سازمانها/شرکتها معرفی کردند.

 • تقسیم بندی بازار استراتژیک
 • درک نقاط قوت و ضعف رقبا
 • پاسخ به نیازها و خواسته های مشتریان
 • بهره وری از طریق فناوری/تجارت الکترونیک
 • تحویل قابل اعتماد
 • خدمات قوی
 • فروش جامد و پشتیبانی کارکنان
 • کاهش هزینه ها، تولید ناب
 • استفاده از کارکنان استراتژیک

امین پور و همکارانش میزان تاثیر عوامل موثر بر برنامه ‏ریزی استراتژیک شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا(مکو) را بررسی نمودند. نتیجه مطالعات آنان حاکی از آن بود که فرهنگ سازمانی در فرایند برنامه‏ ریزی استراتژیک، آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ‏ریزی استراتژیک، جلب مشارکت مدیران ارشد در برنامه ربزی استراتژیک، ایجاد و حفظ مشارکت تیمی کارکنان در فرایند برنامه ‏ریزی استراتژیک به ترتیب اولویت در موفقیت برنامه‏ریزی استراتژیک موثرند(امین پور و همکاران،  )

الفتی ارتباط بین شش عامل عمده و موفقیت برنامه‏ ریزی استراتژیک شرکت سیمان ایلام را بررسی نمود وی همچنین میزان اثر این عوامل بر موفقیت برنامه‏ ریزی استراتژیک را تعیین نمود. شش عاملی که الفتی بررسی نمود عبارت است از: جلب مشارکت مدیران ارشد در برنامه ‏ریزی استراتژیک ، آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه‏ ریزی استراتژیک، مشارکت تیمی کارکنان در فرایند برنامه ‏ریزی استراتژیک،پذیرش کارکنان در فرایند برنامه ‏ریزی استراتژیک، فرهنگ سازمانی در فرایند برنامه ‏ریزی استراتژیک،  ساختار سازمانی در فرایند برنامه ‏ریزی استراتژیک.

 

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

این تحقیق از جنبه های زیر متمایز از سایر تحقیقات انجام شده تا کنون می باشد:

 • بررسی عوامل موثر بر موفقیت تدوین و اجرای برنامه ‏ریزی استراتژیک شرکت پتروشیمی در ایران
 • تعیین میزان اثر فاکتورهای موثر بر موفقیت برنامه ‏ریزی استراتژیک در شرکت مورد مطالعه
 • استفاده از مدل رقابتی پورتر جهت تعیین فاکتورهای موثر بر برنامه ‏ریزی استراتژیک شرکت مورد مطالعه

 

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف کلی از انجام این تحقیق "تعیین میزان عوامل موثر بر موفقیت برنامه‏ریزی استراتژیک شرکت پتروشیمی مارون "می باشد.

در راستای هدف اصلی تحقیق اهداف زیر نیز مطرح می گردد:

 • تعیین فاکتورهای موثر بر موفقیت تدوین برنامه ‏ریزی استراتژیک شرکت
 • تعیین فاکتورهای موثر بر موفقیت اجرای برنامه ‏ریزی استراتژیک شرکت
 • استفاده از مدل رقابتی پورتر جهت تعیین فاکتورهای موثر محیط رقابتی صنعت پتروشیمی بر موفقیت برنامه ‏ریزی استراتژیک شرکت

 

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏ وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

نتایج تحقیق حاضر مورد استفاده شرکت پتروشیمی مارون و سایر شرکتهای فعال در حوزه ی پتروشیمی می باشد.

 

ط-  سؤالات تحقیق:

با توجه به اهداف مورد نظر در تحقیق سوالات زیر مطرح می گردد:

 1. چه فاکتورهایی بر موفقیت تدوین برنامه ‏ریزی استراتژیک شرکت پتروشیمی مارون موثر می باشند؟
 2. چه فاکتورهایی بر موفقیت اجرای برنامه ریزی استراتژیک شرکت پتروشیمی مارون موثر می باشند؟
 3. مدل مناسب جهت تعیین فاکتورهای موثر بر موفقیت برنامه ‏ریزی استراتژیک کدام است؟
 4. فاکتورهای تعیین شده تا چه حد بر موفقیت برنامه ‏ریزی استراتژیک شرکت موثر می باشند؟

 

ی-  فرضيه‏ هاي تحقیق:

با توجه به هدف تحقیق و ماهیت مدل پورتر فرضیات زیر را می توان برای تحقیق در نظر گرفت:

 • ورود رقبای جدید به بازار صنعت پتروشیمی بر موفقیت برنامه‏ریزی استراتژیک موثر می باشد.
 • توانایی و قدرت چانه زنی خریداران بر موفقیت برنامه ‏ریزی استراتژیک شرکت موثر می باشد.
 • ورود محصولات و فراورده های جایگزین بر موفقیت برنامه‏ ریزی استراتژیک شرکت موثر می باشد.
 • تلاشهای شرکتهای رقیب بر موفقیت برنامه ‏ریزی استراتژیک شرکت موثر می باشد.

 

ک- تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

برنامه ‏ریزی استراتژیک:

برنامه ریزی استراتژیک را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای اتخاذ تصمیم و مبادرت به اقدامات بنیادین تعریف کرد که به موجب آنها، این که یک سازمان چیست، چه می کند، و چه اموری را انجام می دهد، مشخص خواهد شد.

مدل پورتر:

یکی از روشهای جدید برنامه ریزی راهبردی روشی است که توسط مایکب پورتر استاد دانشگاه هاروارد، در اوایل دهه 1980 ابداع شد و تا اواخر آن دهه تکامل یافت. این روش برنامه ریزی به رقبای بالقوه و بالفعل سازمان یا به عبارت بهتر تولیدات آن توجیهی خاص مبذول می دارد و به همین جهت به روش رقابتی برای طراحی راهبرد معروف است. به نظر پورتر عناصر عمده ای که سازمان را محصور ساخته و آن را تحت تاثیر قرار می دهند با توجه به شکل زیر عبارتند از:

 • تهدیدات مناشی از ورود رقبای جدید به بازار
 • قدرت فروشندگان مواد اولیه در تحمیل خواسته های خود به یک یا چند خریدار
 • تهدیدهای ناشی از از ورود یا رونق یافتن محصولات جایگزین در بازار
 • تلاشهای شرکتهای رقیب در قلمرو صنعت برای پیشی گرفتن از یکدیگر

5-روش شناسی تحقیق:

 

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏ هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

از نظر هدف: از نظر هدف تحقیقات به انواع کاربردی، بنیادی و توسعه ای تقسیم بندی می گردد. تحقیقات توسعه ای در پی افزودن دانش محقق هستند و تحقیقات بنیادی در پی بسط و گسترش تئوری های موجود در یک رشته علمی می باشد. کاربردی با این دلیل است که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تجقیقات پایه تدوین شده است را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند( خاکی 1387).

در این پژوهش نوع تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی است.

از نظر روش:غالب فعالیتهای تحقیق یک روش یا استراتژی را نشان می دهند که بسادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله، جمع آوری اطلااعات و نتیجه گیری اند. جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شوند. هر یک از این روشها برای پاسخگوسس به یک نوع مساله مناسب هستند. دانستن روشهای گوماگون برای محقق و استفاده کنندگان تحقیق اهمیت دارد. حتی هنگامی که روش به عنوان ملاک سا ضابطه مورد استفاده قرار می گیرد، راه های نختلفی جهت طبقه بندی مطالعات تحقیقی وجود دارد.به هر حال، این به دلیل آن است که مطالعاتی را در بر می گیرند که مستلزم استفاده از استراتژی تحقیقی کاملا متفاوتی است( خاکی ، 1378).

این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش در دسته تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می‏گیرد.

 

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

پ –  ابزار گردآوري داده‌ها: (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و نرم افزار و سخت افزار و غيره):

–  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

 

د – جامعه آماري، روش نمونه‏ گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

جامعه آماری این تحقیق را مدیران، کارکنان، مشاوران و متخصان مرتبط با حوزه ی برنامه ‏ریزی استراتژیک در شرکت پتروشیمی مارون می باشد.

نمونه گیری: در این تحقیق کلیه مدیران، کارکنان و متخصصان این حوزه مورد ارزیابی قرا می گیرند بنابراین روش نمونه گیری خاصی استفاده نمی شود.

هـ - روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ ها:

در این تحقیق، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در دو مرحله انجام می گردد:

 • بررسی تحقیقات پیشین و تعیین فاکتورهای موثر بر موفقیت برنامه‏ ریزی استراتژیک بر مبنای آنها
 • طراحی پرسشنامه بر اساس تحقیقات پیشین، و تثبیت و تکمیل آن با کمک مدیران و متخصصان حوزه مورد بررسی

تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه تحلیل داده های گرد آوری شده از نرم افزار آماری SPSS استفاده خواهد گردید. در این تحقیق از آزمون فریدمن جهت اولویتبندی و رتبه بندی متغییرها بر اساس بیشترین تاثیر بر متغییر وابسته استفاده می گردد. و همچنین از ضریب همبستگی پیرسیون  جهت تعیین میزان همبستگی هر یک از متغییرهای مستقل با متغییرهای وابسته که همان موفقیت برنامه ‏ریزی استراتژیک می باشد ،  استفاده خواهد گردید.

 

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.