پروپوزال مهندسی صنایع طراحی مدل ارزیابی عملکرد پروژه ها مبتنی بر روش شاخصهای عملکرد

 مهندسی صنایع با رویکرد فازی و روش تاپسیس

چکیده

پروژه ها در پیچیدگی، مدت زمان اجرا، بودجه بندی، تنوع فعالیت و تعداد مجریان درگیر با هم تفاوتهای زیادی دارند. برخی از نتایج پروژه بطور موفقیت آمیزی انجام شده و برخی دیگر به خوبی انجام نشده و نهایتا منجر به شکست پروژه شده است. برای تعیین دلایل این کار بایست آنالیز جریان کاری پروژه بدقت انجام شده و پروژه مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی پروژه در طول زمان اجرا به دلیل نبود داده های بروز کار ساده ای نیست. سیستم ارزيابي عملكرد پروژه، سيستمي است كه سنجش و اندازه گيري كار و نتيجه بدست آمده از پروژه را با مقياس و شاخصي كه بتواند كميت و كيفيت مورد نظر را با دقت و به گونه اي عيني و به دور از داوريهاي شخصي و ملاكهاي مبهم، ارزشيابي و اندازه گيري انجام مي دهد. ارزيابي در انتهاي پروژه در شناخت نقاط ضعف و همچنين روشهاي ارتقاء و بهبود عملكردهاي مختلف خصوصا مديريت پروژه ها موثر بوده و امكان اتخاذ شيوه هاي بهتر در مديريتهاي آينده را فراهم مي نمايد. ارزيابي در خلال پروژه ها از اين جهت مي تواند ارزشمند باشد كه هر گونه مغايرت در هدايت صحيح پروژه ها كه نهايتاً منجر به ضرر و زيان شركت گردد، سريعاً مشخص شده و با اعمال سياستها و تصميمات و خط مشي هاي مقتضي جهت اصلاح و بهبود عملكرد اقدام گردد. در این تحقیق شاخصهای ارزیابی عملکرد پروژه و ارزش کسب شده مورد شناسائی قرار گرفته و در نهایت بر اساس شاخصهای عملکردی بصورت آماری بر اساس تکنیکهای کنترل کیفیت آماری مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

مقدمه

حیات سازمانهای پروژه محور بستگی به موفقیت اجرای پروژه های آنها دارد. بعلاوه کارائی بالا در اجرای پروژه مزیت رقابتی سازمان را در بازار پیچیده امروزی برجسته می نماید. عملکرد کارامد در پروژه ها استفاده بهتر از مواد، منابع انسانی و مالی برای رسیدن به سطح کیفیت مورد نظر مشتری را اجازه می دهد. از طرف دیگر ارزیابی پروژه ها در طول فاز اجرا به دلیل کمبود داده های بروز و شاخصهای اندازه گیری واقعی در مسائل کار ساده ای نیست. برای موفقیت هر پروژه می بایست در راستای شناسائی شاخصهای عملکردی و تعامل پروژه با لایه های درگیر و ذینفع در پروژه اقدامات مقتضی انجام شود. لذا آنالیز مسائل پروژه و فاکتورهای موفقیت آن جهت رسیدن به کارائی مطلوب پروژه در سازمانهای پروژه محور اهمیت بسزائی دارد.

ارزیابی تخصصی پروژه نشان می دهد که مدیریت پروژه بطور نامناسب، عدم مطابقت بین مجریان و پیمانکاران و در نهایت تامین کنندگان در پروژه، مدیریت ناموفق فرایندهای بحرانی در طول اجرای پروژه و عدم توجه دقیق به نظارت و کنترل پروژه باعث افزایش ریسک و درنهایت منجر به تاخیر در پروژه و کاهش سود آن می شود.

در این راستا روشهای متعددی برای ارزیابی پروژه شناخته شده که در ادبیات تحقیق و مقالات مرتبط بطور مبسوط شرح داده شده اند. بطور كلي روشهاي ارزيابي عملكرد پروژه را مي توان به دو دسته روشهاي كيفي و روشهاي كمي تقسيم بندي نمود. روشهاي نظري در عين حالي كه تاثير تعيين كننده اي در گشودن افقهاي جديد در امر ارزيابي داشتند اما پاسخگوي ارزيابي كيفي عملكرد پروژه ها نبودند، لذا تلاشهايي در زمينه روشهاي ارزيابي كمي نيز صورت گرفت. در اين راستا شاخصهاي ارزيابي كه قابليت اندازه گيري داشته و ابعاد مختلف عملكرد را منعكس نمايند تعريف شدند و روشهاي مختلف تجزيه و تحليل آنها ارائه شد. قديمي ترين و ساده ترين آنها روش كلاسيك مي باشد كه با طبقه بندي و امتيازدهي شاخصها و از جمع وزني تك تك آنها امتياز كل عملكرد سيستم بدست مي آيد. با پيشرفت كاربرد روشهاي رياضي در ارزيابي واحدهاي صنعتي، اين روشها به تدريج در واحدهاي خدماتي نيز بكار گرفته شد. از طرف دیگر ادبیات نشان می دهد که استفاده از شاخصهای آماری برای مقایسه پروژه ها برای برنامه ریزی استراتژیک ، مدیریت کیفیت و حل مسائل تخصیص منابع مفید می باشد.

 1. پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق ):

چگونه می توان شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد پروژه را از طریق نمودارهای کنترل کیفیت آماری مانیتور و کنترل نمود؟

 . 5بیان مساله ( تشریح ابعاد ، حدود مساله ، معرفی دقیق مساله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیر های مربوط به پرسشهای تحقیق ، منظور تحقیق ):

امروزه در بسیاری از سازمانهای پروژه محور ارزیابی پروژه بصورت واقعی انجام نمی شود. در بسیاری از موارد پیشرفت پروژه واقعی نبوده و مشکلاتی برای پروژه بوجود آورده است. بنابراین مانیتور کردن و شناسائی شاخصهای عملکرد، کشف انحرافات، فهم بهتر پیشرفت و عملکرد پروژه مورد توجه جدی سازمانهای پروژه محور و از مسائل مهم به شمار می رود. در واقع سازمانهای پروژه محور به دلیل نداشتن شاخصهای واقعی که بتواند عملکرد پروژه را بصورت جامع و برای کل چرخه حیات پروژه ارزیابی نموده و در راستای برطرف نمودن انحرافات از مسیر اصلی پروژه اقدام نمایند، با مشکلات زیادی مواجه بوده که گاها منجر به شکست و هدر رفت منابع مالی و انسانی پروژه شده است. بنابراین شناسائی شاخصهای عملکردی جامع و متناسب با حیات پروژه از مسائل فعلی این نوع سازمانها محسوب می گردد.

از طرف دیگر برخی سازمانها تلاش برای شناسائی شاخصها انجام داده اند ولی مشکل در نحوه مانیتور نمودن این شاخصها می باشد. روشهائی که سازمانها برای کنترل و نظارت و مانیتور نمودن شاخصها بکار برده اند روش دقیقی نبوده و صرفا در مقاطعی از زمان برخی داده ها را بصورت تجربی یا نظری محاسبه نموده و روند پیشرفت پروژه را نشان می دهند. در صورتیکه این داده ها واقعی نبوده و در نتیجه محاسبات دقیق نیست. بنابراین یکی دیگر از مسائل و چالشهای پیش رو این سازمانها نداشتن روش دقیق برای مانیتور نمودن هرلحظه ای این سازمانها می باشد. این نوع مسائل دلیل اصلی انجام این تحقیق به شمار می روند.

.6سوابق مربوط ،پیشینه نظری و عملی ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و نظر های علمی موجود درباره موضوع تحقیق (:

در دنیای امروز کیفیت بعنوان مهم ترین رکن برای ادامه بقا و افزایش درآمد مطرح است تا جایی که شرکت های بزرگ شعار خود را بر مبنای کیفیت محصولات خود قرار میدهند. در نگاه نوین به کیفیت می توان گفت: کیفیت ضرری است که از لحظه ورود محصول به بازار به وجود می آید. این تعریف در نگاه اول نامفهوم به نظر می آید اما یک محصول زمانی می تواند ارزش افزوده ایجاد نماید که خواسته های مشتریان را برآورده سازد.

 

تاريخچه كيفيت و كنترل كيفيت به زمانهاي خيلي دور برميگردد. از زماني كه كارخانجات شروع به رقابت كردند، مصرف كنندگان محصولات را با هم مقايسه كرده و جذابترين را انتخاب مي نمودند. اماكنترل كيفيت آماري بطور نسبي علم جديدي محسوب ميشود. سابقه علم آمار به دو يا سه قرن اخير بر ميگردد و بيشترين پيشرفت آن به قرن بيستم مربوط است. با شروع انقلاب صنعتی در اواسط قرن هیجدهم ماشین های تولیدی کم کم جایگزین ابزار و مهارتهای فردی افراد هنرمند و صنعتگر گردید. با پیدایش روشهای جدید و پیچیده اشتیاق به تولید افزایش یافت و بدین ترتیب نیاز به کنترل کیفیت نیز ابعاد تازه ای پیدا نمود.

پایه و اساس کنترل کیفیت آماری به مفهوم امروزی آن، طی سالهای دهه 1920 گذاشته شد. استفاده از روشهای کنترل کیفیت آماری، کلیه صنایع کارخانه ها را در راستای بهبود بهر ه وری، جلوگیری از تولید اقلام معیوب، جلوگیری از تنظیم های غیرضروری و آگاهی از فرآیند یاری می رساند. طبق تجربیات متمادی، واحدهای تولیدی که از روشهای کنترل کیفیت آماری بهره می برند، از بازده قابل توجهی نسبت به سایرین برخوردارند. سودآوری، دریافت گواهینامه های استاندارد داخلی و بین المللی، تامین نیازهای مشتریان از نظر تنوع طراحی، استحکام و زیبایی، واحدهای تولیدی را بر آن داشته تا از تکنیکهای کنترل کیفیت آماری به عنوان اهرم و وسیله آسان برای بهبود کیفیت محصولات وفرآیندهای تولیدی کارخانه استفاده نمایند. از دید دیگر می توان گفت که روشهای کنترل کیفیت آماری در صنایع گوناگون بوسیله کنترل تمامی مشخصه ها از مواد اولیه تا محصول نهایی باعث می شوند تا ضایعات و دوباره کاری ها و همین طور هزینه ها به حد قابل قبولی رسیده و در نتیجه عمر مفید فرآورده ها نیز افزایش یابد.

آقای شوهارت ( 1924 )، اصول کاربرد نمودارهای کنترل را در صنعت معرفی کرد. این نمودارها مانند یک آزمون، فرضیه تحت کنترل بودن فرآیند را از لحاظ آماری بررسی می کنند به این معنا که قرار گرفتن یک نقطه خارج از حدود کنترل بیانگر رد چنین فرضیه ای است. داج و رومینگ( 1928) ، روش نمونه گیری جهت پذیرش یا رد را ارائه کردند.

دستیابی به کیفیت در محیط های تجاری و تولیدی کار دشواری است. بهره گیری از یک روش بهبود کیفیت موثر، باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه های (مخصوصا هزینه های دوباره کاری و خدمات پس از فروش) می گردد. از دیگر دلایل گوناگون نگرش بهبود کیفیت به عنوان استراتژی تجاری می توان به ارتقای سطح آگاهی و شناخت مصرف کننده نسبت به کیفیت، مسئولیت در قبال محصول، افزایش هزینه نیروی کار، انرژی و مواد اولیه، رقابتی شدید در بازار تجاری، بهبود قابل توجه در زمینه های بهره وری نامبرد.

یکی از ابزارهای بهبود کیفیت کنترل آماری فرایند (SPC) می باشد. SPC یک نوع روش کنترلی مناسب و مطمئن است که برای تحت کنترل در آوردن نوسانات فرآیندها بکار می رود. صاحبنظران معتقدند که نمی توان کیفیت را بوسیله انجام فعالیتهای بازرسی و آزمون به دست آورد. محصول از ابتدا باید درست تولید شود. این بدان معناست که فرایند تولید باید از ثبات مناسبی برخوردار باشد و کلیه افرادی که به گونه ای با فرایند سروکار دارند باید بطور مستمر سعی بر بهبود عملکرد فرایند و کاهش تغییر پذیری در پارامترهای کلیدی آن داشته باشند. این ابزار کیفیتی از داده های دریافت شده از ابزارهای اندازه گیری استفاده نموده و کنترلهای خود را به اجرا می گذارند. پیش از این کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری دلیلی بر اطمینان سیستم اندازه گیری بود. اما با توجه به بررسی اختلاف بین محیط عملیاتی سازمان (که تجهیزات در آن اندازه گیری انجام می دهند) با محیط آزمایشگاهی (که در آن تجهیزات مورد تصدیق کالیبره قرار می گیرند) موجب ایجاد مکانیزم تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری شد.

کنترل کیفیت آماری

یکی از روش های کنترل کیفیت آماری که برای بهبود فرآیندها استفاده میشوند روش کنترل فرایند آماری می باشد. زمانی که متغیرهای مهم شناسایی شدند و ارتباط موجود بین متغیر های مهم و خروجی فرآیند کمی گردید، میتوان از روش  کنترل فرآیند آماری حین تولید جهت پایش و نظارت بر فرآیند به طور مؤثر استفاده نمود. نمودار کنترل یکی از تکنیک های اولیه SPC است که خروجی فرآیند را پایش کرده و نشان میدهد چه زمانی نیاز است متغیر های ورودی تغییر کنندتا فرآیند به حالت تحت کنترل باز گردانده شود.

شکل زیر مراحل مختلف این کاهش سیستماتیک را در طول زمان نشان می دهد.در مراحل اولیه درصد زیادی از محصولات با استانداردهای مورد نیاز انطباق نخواهد داشت. با به کارگیری کنترل فرآیند آماری یک حالت ثبات به خود میگیرد و تغییرپذیری آن کاهش می یابد. اگر قرار باشد یک محصول مشخصات مورد نظر مشتری را دارا باشد آنگاه این محصول باید به وسیله یک فرایند پایدار یا تکرار پذیر تولید گردد.به عبارت دیگر ، فرایند تولید باید از تغییر پذیری کمی در حول مقدار هدف یا ابعاد اسمی مشخصات کیفی محصول برخوردار باشد.کنترل فرایند آماری (SPC ) مجموعه ای قدرتمند و توانا از ابزار حل مشکل است که در ایجاد SPC را می توان برای هرگونه فرایندی استفاده نمود. ابزار های هفت گانه SPCعبارتند از :

 • هیستوگرام[1]
 • برگه کنترل[2]
 • نمودار پارتو[3]
 • نمودار علت و معلول[4]
 • نمودار تمرکز نقص ها[5]
 • نمودار پراکندگی[6]
 • نمودار کنترل[7]

در میان این ابزار ها  نمودار کنترل از لحاظ فنی پیچیده ترین آنهاست. نمودارهای کنترل در دهه 1920 توسط دکتر والتر شوهارت (استاد دکتر دیمینگ ) که در آن زمان در آزمایشگاههای تلفن الکساندر گراهام بل مشغول به کار بود ارائه گردید. نمودارهاي کنترلي شوهارت پايه و اساس شکل گيري بسياري از نمودارهاي کنترلي هستند.  محاسبات ساده و دامنه کاربردپذيري وسيع آن ها که به دليل شکل گيري اين نمودارها براساس توزيع آماري نرمال مي باشد، اين نمودارها را به پراستفاده ترين نمودارهاي کنترل کيفيت آماري تبديل کرده است.به دليل آنکه بسياري از فرآيندها را مي توان توسط توزيع آماري نرمال مدل نمود و يا با دقت قابل قبولي به توزيع آماري نرمال تقريب زد، امروزه اين نمودارها کاربرد زيادي دارند. نمودارهاي کنترلي شوهارت براساس دو فرض زير بنا شده اند:

 • توزيع آماري داده ها بايد از توزيع آماري نرمال پيروي کند و يا با دقت مناسبي قابل تقريب به آن باشد.
 • داده هاي متوالي مستقل از يکديگر باشند. استقلال داده ها بدين معنا است که مشاهده يک نمونه در مقدار مشاهده شده براي نمونه ديگر اثري نداشته باشد.

نمودارهای کنترلی انواع مختلفی دارد. نمودار کنترل برای مشخصه های کیفی متغیر، کیفی وصفی و عدم انطباقها متمایز می باشد. بسته به نوع شاخصهای عملکردی این تحقیق بایست نمودار کنترلی مناسبی انتخاب نمود.

معیارهاي موفقیت پروژه :

مفهوم موفقیت در پروژه ها مسئله اي است که تا کنون تعریف مشخص و دقیقی در مورد آن بدست نیامده است.  اگرچه تعداد زیادي از محققین در سرتاسر دنیا در پی تعریف چهارچوبی براي ارزیابی موفقیت پروژه میباشند. بطور مثال لیام و محمد[8]  در سال  2001  به پروژه ها از دیدگاه جزئی و کلی نگاه کرده اند. بررسی جزئی پروژها از دیدگاه کنکاش از درون فاز هاي پروژه می باشد و در این حالت معیار هاي زمان، هزینه و کیفیت مورد ارزیابی قرار می گیرند ، در حالی که بررسی اینگونه پروژه ها از دیدگاه کلی به ارزیابی رضایت مشتریان و ذي نفعان می پردازند. اتکینسن در سال 1999 این سه معیار را به عنوان مثلث طلائی در موفقیت پروژه نامید. اگرچه این عوامل ساده اما در محاسبه بسیار زمان بر هستند و این معیارها به دلیل ناکافی بودنشان در ارزیابی پروژه مورد انتقاد قرار گرفته اند .شنهار(1997) بر این عقیده است که معیار هاي سنتی ارزیابی پروژه ها(زمان ، هزینه و کیفیت) با یکدیگر همگن نیستند. همچنین وي اضافه کرد که زمانی که در مورد منابع یک پروژه بحث می کنیم معیار هاي زمان و هزینه داراي بک جنس هستند و کیفیت از نوع دیگري است.آلکرون(1998) اعلام کرد که این معیار هاي سنتی ارزیابی موفقیت پروژه براي بررسی عملکرد پروژه هاي پیوسته و طولانی مدت مناسب نیستند ، زیرا که این عوامل قادر به شناسایی دلایل کاهش در میزان تولید و بازدهی و همچنین دلایل افت کیفیت در پروژه نمی باشد .این پارامتر ها دید کافی را براي پتانسیل اصلاح امور فراهم نمی کنند و معمولا اطلاعات مفید مورد نیاز دیر به دست مدیران ارشد تصمیم گیرنده می رسد .موفقیت پروژه یک مفهوم مدیریت استراتژیک پروژه است که تمامی تلاش هاي صورت گیرنده در پروژه می بایست با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شرکت هماهنگ باشند .همچنین اتکینسن بر این عقیده است که زمان ، هزینه و کیفیت معیارهاي موقتی براي ارزیابی موفقیت پروژه ها می باشند . و دویري(2006) با توسعه نظر اتکینسن این معیارها را از دیدگاه معیار هاي درونی براي ارزیابی بازدهی مدیریت پروژه می داند . به همین صورت شنهار(2001) این معیار ها را معیار هاي ارزیابی کوتاه مدت می داند و زمان براي دستیابی به سهم بازار داراي اهمیت بیشتري می باشد.

محدودیت هاي موجود در معیارهاي سنتی ارزیابی مدیریت پروژه شناسایی شده و محققین بسیاري شروع به شناسایی معیارهاي موفقیت جدید مانند رضایت مشتري و رضایت ذي نفعان نموده اند. اما در انتها از شناسایی جایگاه اهداف استرانژیک شرکت در فرآیند اجراي پروژه ناتوان ماندند.

ترکیب اهداف استرانژیک شرکت ها با عوامل دیگر توسط محققین دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته شده است . در این راستا می توان به نتیجه پژوهش باکارانی[9] 1999  اشاره کرد که موفقیت یک پروژه را به دو زیر مجموعه اساسی تقسیم بندي نمود: قسمت اول موفقیت مدیریت پروژه می باشد که شامل موفقیت فرآیند مدیریت پروژه و رضایت ذينفع ها می باشد.  قسمت دوم موفقیت محصول پروژه است ، این به نوعی در بردارنده استراتژي هاي مالک ، رضایت استفاده کنندگان ، سودمندي و سهم بازار می باشد.  اما وي نتوانست تاثیرات استراتژیک موضوع را بر موفقیت پروژه مورد ارزیابی قرار دهد و تنها تاثیر آن را بر موفقیت محصول پروژه شناسایی کرد .

چان[10] در سال 2004 دو گروه از معیار ها را براي ارزیابی موفقیت پروژه ها مورد ارزیابی مشخص نمود. گروه بنیادین معیار ها بودند که شامل زمان ، هزینه  ایمنی و محیط زیست بود و گروه دوم معیارهایی هستند که از تحت تاثیر معیار هاي گروه اول قرار می گیرند که شامل کیفیت ، کارآمدي و رضایت اعضاي مختلف شرکت کننده در پروژه.  به طور کلی تعداد مقالاتی که به ارزیابی موفقیت پروژه ها پرداخته اند بسیار اندك اند که اکثر آنان در مورد پروژه هاي صنعتی می باشند.

در ادامه مفهوم هر يك از شاخصهاي عملكرد آورده شده است.

شاخص هاي نتايج: اين شاخصها براي اندازه گيري نتايج حاصل از اجراي يك پروژه تعريف مي گردند و به شاخصهاي مستقيم نيز شناخته مي شوند. اين شاخصها خود به چهار دسته تقسيم مي شوند.

 • شاخصهاي ورودي: شاخصهايي براي سنجش و اندازه گيري منابع مورد نياز ورودي براي انجام فعاليتهاي پروژه هستند( سرمايه، پرسنل).
 • شاخصهاي خروجي: شاخصهايي براي اندازه گيري ميزان كالا و خدمات توليدي از پروژه است(به عنوان مثال طول جاده ساخته شده).
 • هدف پروژه و شاخصهاي تاثير: شاخصهايي براي اندازه گيري تغييرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از تاثيرات كالاها و خدمات توليدي توسط پروژه مي باشند(افزايش حجم ترافيك، كاهش بيماري در نتيجه واكسيناسيون، رفع نيازهاي برق).
 • شاخصهاي ارتباط: اين شاخصها تاثيرات حاصل از پروژه را در سطوح بالاتر بررسي كرده و تاثيرات كلان پروژه را اندازه گيري مي كنند

شاخصهاي ريسك: ميزان ريسك موجود در فعاليتها را اندازه گيري كرده و تاثير آنها را در موفقيت و شكست پروژه مورد بررسي قرار مي دهند.

شاخصهاي بازده: اين شاخصها ميزان دستيابي به اهدافي كه در يك سطح موجب دستيابي به اهداف سطح بعدي می شود را اندازه گيري مي كنند.

شاخصهاي اثربخشي: نسبت خروجيها(يا وروديها) به اهداف و تاثيرات.

شاخصهاي ماندگاري: سطح ماندگاري بلند مدت پروژه را اندازه گيري مي كنند.

مرور ادبیات

براساس مطالعات نويسندگان، تاکنون پژوهشي جامع در خصوص بهره گيري از نمودارهاي کنترل کيفيت آماري صورت نگرفته است. اگرچه پژوهش هاي پراکنده اي با هدف بهبود فرآيندهاي کنترل و مديريت پروژه با بهره گيري از ابزارهاي کنترل کيفيت آماري در دسترس است، ولي به استثناء چند مطالعه نسبتا ساده که بر اساس مفروضات بسياري شکل گرفته است، نمي توان دقيقا آنها را به عنوان پيشينه پژوهش مطالعه پيش رو ملحوظ نمود. ليکن به دليل نبودن پيشينه پژوهش غني مرتبط با مسئله تحقيق، در اين بخش مهمترين پژوهش هاي موجود که به مطالعه بهره گيري از ابزارهاي کنترل کيفيت آماري براي بهبود سيستم هاي کنترل پروژه پرداخته اند، آورده مي شود.

لاروس و همکاران با در نظرگرفتن شاخص هاي منعکس کننده زمان، هزينه، محدوده، کيفيت و ريسک پروژه، رويکردي براي کنترل عملکرد پروژه ارائه نمودند. لو و لين به دنبال کشف مغايرت ها و تغييرات در عملکرد پروژه از نمودارهاي کنترل کيفيت آماري بهره گرفتند و به مزاياي آن در مقابل تکنيک مديريت ارزش کسب شده اشاره کردند. با توجه به تنوع تکينکها و رويکردهاي کنترل و بهبود کيفيت و عدم استفاده وسيع آنها در حوزه مديريت کيفيت پروژه ، استين به مزاياي بهره گيري از اين تکنيک ها در حوزه مديريت پروژه و اهميت آنها پرداخته است. به منظور کنترل برخط پروژه هاي عمراني به ويژه در محل کارگاه )سايت پروژه(، ناون، ابزارها و تکنيک هاي کنترل کيفيت آماري براي برخي از مهمترين عمليات مربوطه را توسعه داده است. چئونگ و همکاران يک سيستم کنترل و پايش عملکرد پروژه هاي عمراني با در نظرگرفتن عواملي چون نيروي انساني، هزينه، کيفيت، زمان، ايمني و محيط زيست را توسعه داده اند. اين سيستم شامل شاخص هاي عملکردي و کارکردي و نحوه اندازه گيري آنها است. مک کيم و همکاران از طريق انجام مصاحبه با مديران و تيم پروژه عمراني، اقدام به شناسايي عوامل مهم و اثرگذار در پيشرفت پروژه و مشکلات رايج نموده اند. الطباطبايي و همکاران از شبکه هاي عصبي مصنوعي به منظور کنترل پروژه و خصوصا پايش و پيش بيني عملکرد پروژه استفاده کرده اند.

شبکه هاي عصبي آن ها مديران پروژه را قادر مي سازد بتوانند برنامه بازنگري شده پروژه را در بازه هاي مشخص و طي پيشرفت پروژه مشاهده نمايند.  برازا و بوئنو ضمن توسعه يک رويکرد احتمالي عملکرد پاياني پروژه را پيش بيني کرده اند. رويکرد مذکور مي تواند پيش بيني هاي قابل قبولي از عملکرد آتي پروژه ارائه دهد. براي اولين بار ليپکه و واگن در سال 2000 نحوه استفاده از نمودارهاي کنترل کيفيت آماري در کنترل شاخص هاي ارزش کسب شده را تشريح نمودند. با مطرح شدن اين موضوع تحقيقات ديگري در مورد نرمال بودن يا نرمال نبودن توزيع آماري شاخص ها و مغايرت هاي شاخص هاي مذکور صورت گرفت تا اثباتي بر امکان استفاده  از نمودارهاي کنترلي براي اين شاخص ها باشد.  پس از اين، تمرکز مطالعات روي استفاده از ابزارهاي آماري در پيش بيني و تحليل وضعيت پروژه ها بوده است.

 

 1. اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی ،کاربردی ،و ضرورت های خاص انجام تحقیق ):

هدف از این تحقیق در ابتدا بررسی و شناسائی شاخصهای ارزیابی عملکرد پروژه بر اساس روش شاخصهای عملکرد و آنالیز مسائل و مشکلات مدیریت پروژه، فاکتورهای موفقیت پروژه برای رسیدن به کارائی و اثر بخشی مطلوب می باشد. در نهایت بر اساس مدلهای ریاضی و بکارگیری روشهای آنالیز چند معیاره و مانیتورینگ به کمک تکنیکهای کنترل کیفیت آماری، مدل جدیدی ارائه می گردد.

 

.8فرضیه یا پرسش های تحقیق (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود ):

چگونه می توان شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد پروژه را شناسائی نمود؟

اولویت بندی شاخصهای ارزیابی چگونه صورت می پذیرد؟ چه معیارهائی تاثیر گذار می باشد؟

چگونه و از طریق کدام نمودارهای کنترل کیفیت آماری می توان این شاخصها را مانیتور و کنترل نمود؟

 

.9 متغیر های تحقیق :

متغیر وابسته: عملکرد پروژه

متغیر مستقل: شاخصهای ارزیابی

10.جامعه آماری (توضیح جامعه و حجم آن ):

پالایشگاه نفت بند عباس

11.نمونه آماری ( حجم نمونه و روش نمونه گیری ):

فنداسیون سازی یونیت 51  پالایشگاه نفت بند عباس

 

12.ابزار های اندازه گیری :

بر اساس آزمونهای آماری و پرسشنامه، شاخصهای ارزیابی شناسائی شده و از طریق این شاخصها اندازه گیری صورت می پذیرد

13.در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از موسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

 

14.جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست ؟

بکارگیری نمودارهای کنترل کیفیت آماری و مانیتور کردن آماری شاخصهای عملکرد روی داد ه های پیشرفت پروژه موضوعی است که تا بحال انجام نشده است. شرایط و آزمونهای آماری نیاز به توسعه چارتهای کنترلی دارند. بنابراین نوآوری این تحقیق بکارگیری شاخصهای عملکرد و روشهای کنترل کیفیت آماری بطور همزمان بوده که روی داده های غیر نرمال پیشرفت پروژه انجام شده و نهایتا کنترل واقعی پروژه انجام شده و فهم تغییرات مهم در شاخصهای عملکردی را به همراه دارد. لذا آنالیز آماری داده ها برای پروژه ها و مخصوصا پروژه های مهم و حیاتی بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین از تکنیکهای تصمیم گیری چند هدفه برای مدلسازی تحقیق استفاده می شود که این هم یک نوآوری دیگر برای این تحقیق به حساب می آید. زیرا شاخصها در عمل ممکن است مربوط به مثلث پروژه (زمان، هزینه و کیفیت پروژه ) بوده که بهنیه سازی این شاخصها در عمل نیاز به مدلسازی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره دارد. برخی دیگر از تحقیقات انجام شده نشان می دهد که فقط برخی از جنبه های پروژه مانند زمان و هزینه مورد توجه بوده و سایر جنبه ها تواما مورد توجه نبوده که این هم از نوآورهای این تحقیق به شمار می رود.

 

 1. 15. روش کار ( چگونگی جمع آوری داده ها )

الف. نوع روش تحقیق :پیمایشی، تحلیلی

ب. روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ،کتابخانه ای و غیره): هم بصورت میدانی و هم کتابخانه ای و با مشورت با متخصصان پالایشگاه نفت بند عباس

پ. ابزار گرد آوری اطلاعات ( پرشنامه ،ماحبه ،مشاهده ،آزمون ، سنجش ،جدول ،نمونه برداری ،تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره ):

پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، نمونه برداری ، استفاده از بانکهای اطلاعاتی

ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

تجزیه و تحلیل آماری، نمودارهای کنترل کیفیت

 1. 16. جدول زمانبندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی

در طول یک ترم: بررسی ادبیات و مرور مقالات، جمع آوری داده ها، ارزیابی عملکرد ، مانیتور کردن نتایج ارزیابی ، تجزیه و تحلیل داده ها ، نتیجه گیری

[1] Histogram

[2] Check Sheet

[3] Pareto Chart

[4] Cause And Effect Diagram

[5] Defect Concentration Diagram

[6] Scatter Diagram

[7] Control Chart

[8] Lim  and Mohammad

[9] Baccarini

[10] Chan

قسمت اول موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

قسمت دوم موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

پروپوزال مهندسی صنایع شناسایی و اولویت بندی مزایا و معایب برون سپاری واحدهای پاراکلینیک بیمارستان

پروپوزال مهندسی صنایعتوسعه یک مدل قیمتگذاری تولید و توزیع دارو با رویکرد نظریه بازی­ها در شرایط رقابت با واردکننده

پایان نامه مهندسی صنایع بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پوشش مجموعه

پروپوزال مهندسی صنایع طراحی مدل ارزیابی عملکرد پروژه ها مبتنی بر روش شاخصهای عملکرد

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.