آرشیو برچسب ها : انجام پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق تبیین اقتصاد مقاومتی ایران در پرتو حقوق تجارت بین الملل چکیده پایان نامه پنج رهیافت اساسی اقتصاد مقاومتی عبارتند از عدالت محوری،دانش بنیانی، مردمی بودن، درونزا، برونگرا بودن،در این رویکرد برونگرایی عبارت است ازتوجه به ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی موجود در خارج از مرزهای جغرافیائی کشور درهمین راستا الگوی اقتصاد مقاومتی بارعایت […]

پایان نامه علوم سیاسی ارزیابی جایگاه احزاب در فقه سیاسی شیعه بررسی موردی حزب جمهوری اسلامی چکیده پایان نامه در نظام‌های سیاسی مدرن، احزاب یکی از مهمترین ساختارهایی هستند که می‌توان بر اساس وجود و فعالیت آنان از منظر جامعه‌شناختی به تقسیم‌بندی نظام‌های سیاسی پرداخت. احزاب به عنوان سازمان‌های منسجم خارج از ساختار حکومت، پدیده […]

پایان نامه حقوق اهمیت حقوق بین الملل خصوصی بر موضوعات حقوق خانواده با تاکید بر حقوق ایران چکیده پایان نامه در حقوق بین الملل خصوصی مباحث متعددی وجود دارد که یکی از این مباحث ، مبحث حقوق خانواده است که به مفهوم احوال شخصیه در حقوق بین الملل خصوصی عنوان می شود. خانواده یک واحد […]

پایان نامه حقوق  خصوصی تأثیر ازدواج بر حقوق و تکالیف زوجین در روابط شخصی بین آنها و روابط ایشان با دولت متبوع چکیده پایان نامه تابعیت به عنوان عامل ارتباط افراد با دولت و در نتیجه نظام حقوقی که بر ایشان حاکم است می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در زندگی حقوقی و قضایی افراد داشته باشد. […]

پایان نامه حقوق بررسی اعاده دادرسی در قانون جدید کیفری ومقایسه آن با قانون سال 1378 چکیده پایان نامه هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید […]

انجام پایان نامه حقوق و علوم سیاسی بررسی جرائم نسل‌کشی توسط داعش و عملکرد ضعیف سازمان‌های بین‌المللی طرح مسأله اغلب کارشناسان در دنیا معتقدند که تروریسم ثمره‌ی اشغال کشورها و حاصل توسعه‌طلبی اشغالگران است و روشن‌ترین شکل این پدیده را می‌توان در تروریسم القاعده پس از اشغال افغانستان دید که ابعاد جهانی پیدا کرده است. […]

پایان نامه ارشد حقوق (تسامح در حقوق ایران) پایان نامه پایان نامه ارشد حقوق (تسامح در حقوق ایران) و تسامح در فقه   تعریف عقد تسامحی «عقد کلمه‌ای عربی است به معنی مرتبط بودن، گره زدن، عقد در لغـت بـه معنـی عهد و پیمان آمده است.» (جعفري لنگرودي، 1381: ش 9527) در اصطلاح حقوقی بـه […]