آرشیو برچسب ها : دانلود پایان نامه ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ادبیات فارسی بازنمایی «منِ» زنانه در ادبیات داستانی معاصر ایران از دهه چهل تا هشتاد چکیده پایان نامه این پژوهش به بررسی بازنمایی تصویر اجتماعی زنان در آثار ادبی دهه چهل تا هشتاد ایران می‌پردازد. بازنمایی زن از سوی مردان در آثاری که آنان خلق کرده‌اند، هموراه تصویری ناقص از زن ارائه […]

پایان نامه ادبیات فارسی بررسی ادبیات فارسی در دنیای مجازی چکیده پایان نامه در این رساله ابتدا کوشیده شده تا مفهومِ ادبیات در اینترنت تبیین شود، و وجوه مشترک و متمایز آن با ادبیات در دنیای کاغذیِ کتاب‌ها و نشریه‌های چاپی، برشمرده و بررسی و مقایسه گردد. سپس دریچه‌ها و امکاناتِ نویی که اینترنت بر […]

دانلود پایان نامه ادبیات فارسی بررسی روایت تاریخی حمله غزها و بازتاب آن در ادبیات فارسی چکیده پایان نامه حمله غزها و آسیب‌هایی که به سبب آن در جمیع امور سیاسی، اداری، فرهنگی، و عقیدتی وارد آمده است، بازتاب گسترده‌ای در ادبیات فارسی و به خصوص اشعار برجای گذاشت. به عنوان نمونه، شاعرانی مانند انوری و خاقانی و نویسندگانی […]